ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ανθρώπινο δυναμικό

Το μεγάλο πλεονέκτημα τις Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι εργαζόμενοι της διαθέτουν πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη μόρφωση και σίγουρα αποτελούν τον πυρήνα της εταιρείας.

Το τεχνικό τμήμα μελετών και υποστήριξης αποτελείται από διπλωματούχους και πτυχιούχους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς με πολύχρονη εξειδίκευση.

Παράλληλα τα συνεργεία εφαρμογών και τεχνικής υποστήριξης αποτελούνται από αδειούχους υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και ψυκτικούς με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα και εξειδικευμένα έργα.

Η εταιρεία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ επενδύει συνεχώς σε εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της με επιμορφωτικά σεμινάρια και συμμετοχή σε συνέδρια.  

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή