Πολιτική απορρήτου - Προσωπικά δεδομένα - Cookies

Εισαγωγή

Αυτός ο ιστότοπος, ανήκει στην Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ (από εδώ και στο εξής στο παρόν κείμενο θα αναφέρεται ως «εταιρεία», «εμείς» ή «εμάς»). Η εταιρεία παρέχει αυτό τον ιστότοπο συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών, σε εσάς, τον επισκέπτη και χρήστη του, υπό την προϋπόθεση ό,τι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί τμήματα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχεται περιοδικά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές. Η χρήση του ιστοτόπου μετά την δημοσιοποίηση των αλλαγών σημαίνει πως αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές. Εφόσον τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης και χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με καλή πίστη και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, η εταιρεία σας παρέχει την προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη δυνατότητα χρήσης του ιστοτόπου.

Περιορισμός Ευθύνης
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για εσφαλμένες, ανακριβείς ή μη επίκαιρες πληροφορίες που ενδέχεται να παρέχονται μέσα από αυτό τον ιστότοπο. Το υλικό και οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου παρέχονται για γενική πληροφόρηση και δεν θα πρέπει να είναι η μόνη πηγή πληροφόρησης για να λάβετε αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενής, πιο ακριβής, πιο ολοκληρωμένες και πιο έγκυρες πηγές πληροφόρησης. Κάθε χρήση του υλικού αυτού του ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ιστορικά στοιχεία ή/και μη επίκαιρα στοιχεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή αλλά δεν έχει την υποχρέωση να ενημερώνει ή/και να επικαιροποιεί το περιεχόμενο και τις πληροφορίες του ιστοτόπου. Συμφωνείτε πως είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές σε αυτό τον ιστότοπο.

Χρήση του Ιστοτόπου
Όλο το περιεχόμενου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, των κειμένων, εγγράφων, εικόνων, γραφικών, λογισμικών, κώδικα καθώς και η διάθεση αυτών (τα οποία από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως «περιεχόμενο»), είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, των δικαιοπαρόχων αυτών και των παρόχων περιεχομένου και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να αντιγράφετε και να εκτυπώνεται το περιεχόμενο του ιστοτόπου για προσωπική και μη εμπορική χρήση, εφόσον δεν τροποποιείτε, διαγράφετε ή παραβιάζετε οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλο νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από το υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση ή/και έχετε κατεβάσει, αντιγράψει, αποθηκεύσει ή εκτυπώσει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, της αναμετάδοσης, τροποποίησης, μεταφοράς, απόδοσης, δημοσίευσης ή μεταφόρτωσης αυτού. Απαγορεύεται η μηχανική, ψηφιακή ή άλλου είδους επέμβαση στον ιστότοπο και το περιεχόμενό του, η μεταβίβαση ή/και η πώληση του περιεχομένου, η δημιουργία παράγωγων έργων από το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τον κώδικα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς επιβλαβείς προς την εταιρεία. Συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους όρους χρήσης του ιστοτόπου οι οποίοι μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να ακυρώσει την εγγραφή οπουδήποτε ατόμου στον ιστότοπο ή να απαγορεύσει την χρήση αυτού του ιστοτόπου από οποιοδήποτε άτομο για οποιονδήποτε λόγο.
Η εταιρεία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, ή οι αδειοδότες της ή πάροχοι περιεχομένου, διατηρούν πλήρη και απόλυτα δικαιώματα στο περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετιζόμενων πνευματικών δικαιωμάτων, και παρέχει το περιεχόμενο αυτό διατηρώντας το δικαίωμα να ανακαλέσει την παροχή αυτή ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. Η εταιρεία δεν εγγυάται ούτε δηλώνει πως η χρήση του ιστοτόπου και του περιεχομένου του δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων που δεν ελέγχονται ή εξαρτώνται από την εταιρεία.
Συμφωνείτε πως δεν θα χρησιμοποιήσετε συσκευές, προγράμματα, αλγορίθμους ή άλλα παρόμοια μέσα και μεθόδους για την πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου και του περιεχομένου του και πως με κανέναν τρόπο δεν θα αναπαράγεται, τροποποιήσετε ή παρακάμψετε την δομή, πλοήγηση ή παρουσίαση του ιστοτόπου και του περιεχομένου του, για να επιχειρήσετε την απόκτηση περιεχομένου, πληροφοριών ή άλλου υλικού με οποιονδήποτε τρόπο που δεν είναι σκόπιμα διαθέσιμος μέσω του ιστοτόπου. Συμφωνείτε πως δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα ή λειτουργία του ιστοτόπου ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή δίκτυο που σχετίζεται με τον ιστότοπο ή τον διακομιστή του (server) ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που προσφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο, ειδικά μέσω παραβίασης (hacking) του ιστοτόπου, προσπάθειας απόκτησης κωδικών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης πρακτικής. Δεν επιτρέπεται η δοκιμή, εξέταση ή έλεγχος της ευπάθειας του ιστοτόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου σχετικού με τον ιστότοπο, ούτε η παραβίαση των μέτρων ασφαλείας ή ταυτοποίησης του ιστοτόπου ή άλλου δικτύου σχετικού με τον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να αναζητήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με χρήστες ή επισκέπτες αυτού του ιστοτόπου, ή άλλων σχετιζόμενων με την εταιρεία ατόμων, πελατών ή εργαζομένων ή λογαριασμούς της εταιρείας, ή να εκμεταλλευτείτε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα εκτός από τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες όπως αυτές σας παρέχονται μέσα από τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Συμφωνείτε πως δεν θα προκαλέσετε οποιαδήποτε ενέργεια που θα επιφέρει αναίτιο ή υπερβολικό φόρτο και διαδικτυακή επιβάρυνση στον ιστότοπο ή τα συστήματα ή τα δίκτυα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα σχετικό με την εταιρεία ή τον ιστότοπο. Συμφωνείτε να μην επέμβετε με κανένα μέσο ή τρόπο στην κανονική λειτουργία του ιστοτόπου ή στις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του ιστοτόπου ή στην χρήση του ιστοτόπου από οποιοδήποτε άτομο. Απαγορεύεται στην επικοινωνία σας με την εταιρεία να πλαστογραφήσετε ή να μιμηθείτε την ταυτότητα τρίτου ή να παραπλανήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την εταιρεία για την προέλευση της επικοινωνίας και του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι ο αποστολέας. Δεν επιτρέπεται να προσποιηθείτε ότι είστε ή εκπροσωπείτε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του για οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη πράξη, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται από αυτά, όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου και του περιεχομένου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τα δικαιώματα της εταιρείας ή με τρόπο που μπορεί να βλάψει την εταιρεία.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου για παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους από την εταιρεία σκοπούς διαφήμισης ή προβολής ή εμπορικούς. Συμφωνείτε να μην εμποδίσετε την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου με κανένα τρόπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβαση ή χρήση του ιστοτόπου για οποιοδήποτε άτομο και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να παραιτείται των νόμιμων δικαιωμάτων της.

Εμπορικά Σήματα, λογότυπα και logo
Όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα και σήματα αυτά αποτελούν ιδιοκτησία των νόμιμων κατόχων τους. Κανένα από αυτά τα εμπορικά σήματα ή λογότυπα ή το περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν παρέχονται με οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης ή αναπαραγωγής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους χρήσης του ιστοτόπου. Η εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα του ιστοτόπου και του περιεχομένου του.

Υλικό που παραχωρούν οι χρήστες του ιστοτόπου
Αναγνωρίζεται πως είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, το υλικό και τις πληροφορίες που παρέχεται στην εταιρεία μέσω του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, εγκυρότητας, καταλληλότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού αυτού. Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσετε στην εταιρεία ή δημοσιεύσετε στον ιστότοπο υλικό και πληροφορίες που: α) είναι εμπιστευτικές, παραπλανητικές, αναληθής, άσεμνες, ανάρμοστες, υβριστικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές, απειλητικές ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων ή ιδιωτικής ζωής, β) είναι παράνομες ή ενθαρρύνουν παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζουν δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, γ) ενδέχεται να περιέχουν: κακόβουλο λογισμικό, μαζικές αποστολές e-mail, πολιτικές εκστρατείες, ή οποιαδήποτε μορφή spam. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση e-mail ή άλλες αναληθής πληροφορίες ή να πλαστογραφήσετε ή μιμηθείτε την ταυτότητα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραπλανήσετε την εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε στον ιστότοπο διαφημιστικό ή εμπορικό περιεχόμενο.
Εάν υποβάλλεται υλικό στην εταιρεία και δεν έχει γίνει άλλη συνεννόηση, τότε αυτομάτως εκχωρείτε ατελώς στην εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες το απεριόριστο, αμετάκλητο, πλήρες και διαρκές δικαίωμα αλλά όχι υποχρέωση: χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημοσίευσης, διανομής, παρουσίασης και δημιουργίας παραγώγων του υλικού αυτού οπουδήποτε στον κόσμο με οποιαδήποτε μέσα.
Επιπλέον συμφωνείτε πως η εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες ή τεχνογνωσία που εσείς ή άτομα που λειτουργούν εκ μέρους σας παρέχουν στην εταιρεία. Παραχωρείται στην εταιρεία και θυγατρικές ή μητρικές της εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το όνομα που καταχωρείτε σε σχέση με το υλικό που παραχωρείτε, εάν τη εταιρεία το αποφασίσει. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μεταβιβάζονται στην εταιρεία μέσω του ιστοτόπου θα αντιμετωπίζονται και θα χρησιμοποιούνται όπως ορίζει η Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου. Δηλώνετε και εγγυάστε πως είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής των δικαιωμάτων του υλικού που δημοσιεύετε στον ιστότοπο ή μεταβιβάζετε στην εταιρεία μέσω αυτού, πως το υλικό είναι έγκυρο, πως η χρήση του υλικού δεν παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, πως το υλικό και η χρήση του δεν μπορούν να βλάψουν κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο, πως δεν έχετε καμία απαίτηση αξίωσης σχετικά με το υλικό και πως θα αποζημιώσετε την εταιρεία για ό,τι αξιώσεις προκύψουν από το υλικό που παρείχατε.
Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε εσάς για το υλικό αυτό και δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης, χρήσης, αναμετάδοσης, παροχής ή διανομής του υλικού που παρείχατε και διατηρεί το δικαίωμα να το αφαιρέσει από τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της.

Σύνδεσμοι σε άλλους διαδικτυακούς τόπους
Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που λειτουργούν από τρίτους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται ως διευκόλυνση προς εσάς για πρόσβαση στις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιονδήποτε άλλων διαδικτυακών τόπων ή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτοί προσφέρουν. Σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο προς άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν σημαίνει πως η εταιρεία εγκρίνει, συμφωνεί, προωθεί ή συστήνει αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης και πολιτική απορρήτου ενδέχεται να ισχύουν για τους άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα χρήσης οποιονδήποτε διαδικτυακών τόπων των οποίων υπάρχουν σύνδεσμοι στον ιστότοπό της.

Εγγυήσεις και Περιορισμοί Ευθύνης
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.
Η ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΣΥΜΕΠΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΠΩΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΩΣ ΟΙ ΟΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΚΡΙΒΗΣ Ή ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ. ΑΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ.
ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΑΡΑΠΑΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ Ή ΛΑΒΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΛΑΠΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΜΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΆΒΗ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ Ή ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, Η ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΆΞΗ ΚΑΝΕΙ Ή ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ή ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΙ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ.
ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΠΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΛΑΘΟΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΚΛΟΠΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΦΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΉΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΛΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΩΝΕΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ή ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Αποζημιώσεις
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την εταιρεία και τα στελέχη, υπαλλήλους, συνεργάτες αντιπροσώπους, αδειοδότες και προμηθευτές της από και ενάντια οποιασδήποτε ζημίας δαπάνης, υποχρέωσης ή εξόδου συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων που προκύπτουν ή απορρέουν από την χρήση του ιστοτόπου και οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Συμφωνείτε πως αν προκαλέσετε τεχνική διακοπή της λειτουργίας του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών του ή των συστημάτων που υποστηρίζουν τον ιστότοπο θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε και όλες τις απώλειες, ζημίες, δαπάνες, έξοδα, και υποχρεώσεις που θα προκύψουν συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων που προκύπτουν από την διαταραχή της λειτουργίας του ιστοτόπου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να αναλάβει την υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για την αξίωση αποζημίωσης από εσάς και σε αυτή την περίπτωση συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία για την υπεράσπισή της.

Δικαιοδοσία
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και τα μέρη συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων της Αθήνας. Η εταιρεία αναγνωρίζει πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο, όπου ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά νομικά πλαίσια αλλά δεν έχει πρακτικά την δυνατότητα να εμποδίσει την πρόσβαση στον ιστότοπο. Αυτός ο ιστότοπος σχεδιάστηκε ώστε να συμμορφώνεται με την Ελληνική νομοθεσία. Αν οποιοδήποτε περιεχόμενο ή λειτουργία του ιστοτόπου παραβαίνει τους νόμους του τόπου στον οποίο βρίσκεστε, τότε ο ιστότοπος αυτός δεν προορίζεται για εσάς, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Έχετε την ευθύνη να γνωρίζετε τη νομοθεσία του τόπου σας και να συμμορφώνεστε με αυτή.

Αλλαγές και τροποποιήσεις των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης
Η εταιρεία ενδέχεται να αλλάξει, τροποποιήσει ή προσθέσει οποιοδήποτε τμήμα σε αυτούς τους όρους, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Κάθε αλλαγή αυτών των όρων έχει ισχύ από την στιγμή της δημοσίευσή τους στον ιστότοπο. Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστοτόπου μετά τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής, συμφωνείτε και αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Η εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων προϊόντων που περιγράφονται ή εμφανίζονται στον ιστότοπο, προσωρινά ή μόνιμα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη.

Συνολική Συμφωνία
Αυτή η συμφωνία η πολιτική και κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται στον ιστότοπο συνιστούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ υμών και της εταιρείας για τον εν λόγω θέμα και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης ή επόμενης συμφωνίας ή προτάσεων, είτε προφορικές είτε γραπτές μεταξύ των μερών. Παράλληλα, ισχύει η Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου. Η έντυπη μορφή αυτών των όρων θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται ή αφορούν τη χρήση αυτού του ιστοτόπου της εταιρείας στον ίδιο βαθμό με άλλα επιχειρηματικά έγγραφα ή συμφωνίες και αρχεία που παράγονται σε διατηρούνται σε έντυπη μορφή. Οποιαδήποτε αιτία αγωγής, αξίωσης ή εναντίωσης σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης πρέπει να εκφραστεί εντός ενός (1) έτους από την ημέρα που θα προκύψει αυτή. Εάν οποιαδήποτε τμήμα των όρων κριθεί παράνομο, άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, οι υπόλοιποι όροι θα παραμένουν σε ισχύ.

Άλλα
Κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή. Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο και για τη χρήση αυτού συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για εσάς. Με την εγγραφή σας συμφωνείτε να λαμβάνεται ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές και εκδηλώσεις της εταιρείας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά. Κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου ενδέχεται να απαιτούν κωδικό πρόσβασης. Έχετε την ευθύνη να προστατεύεται τον κωδικό σας. Συμφωνείτε πως θα έχετε την ευθύνη για τις δηλώσεις, πράξεις ή παραλείψεις που θα συμβούν με πρόσβαση με τον κωδικό σας. Αν έχετε οποιονδήποτε λόγο να υποψιάζεστε απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού σας παρακαλούμε ενημερώστε την εταιρεία άμεσα. Η εταιρεία θα υποθέσει πως οποιαδήποτε επικοινωνία πραγματοποιηθεί με τον κωδικό σας προέρχεται από εσάς εκτός αν έχει ενημερωθεί για το αντίθετο. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους ή τμήμα αυτού κριθεί από δικαστική ή άλλη αρχή άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, αυτός ο όρος θα αντικαθίσταται με όρο που θα εκφράζει το πνεύμα των παρόντων όρων και τα υπόλοιπα τμήματα και όροι του παρόντος θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
Η εταιρεία δεν δέχεται και δεν αναγνωρίζει άλλους όρους χρήσης του ιστοτόπου ή αντιπροτάσεις, παρά μόνο τη συμφωνία των όρων αγοράς προϊόντων της εταιρείας.
Η αδυναμία της εταιρείας να επιμείνει, εφαρμόσει, επιβάλει ή εκτελέσει τους παρόντες όρους δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματά της ή από τους όρους αυτούς ή την ακύρωσή τους ούτε την αποδοχή τροποποιήσεων ή αλλαγών των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν μεταβιβάζουν ούτε πρέπει να ερμηνεύονται ως παραχώρηση δικαιωμάτων ή δικαιώματος αξιώσεων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας.

Πολιτική Απορρήτου
Η εταιρεία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ  (στο εξής «εταιρεία»), είναι υπεύθυνη για αυτό τον ιστότοπο και δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών σε αυτόν. Η εταιρεία έχει εφαρμόσει τεχνικά και διοικητικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών που δύναται να συλλεχθούν.

Αυτή η ιστοσελίδα απευθύνεται σε επισκέπτες από όλες τις περιοχές του κόσμου που είναι τουλάχιστον 18 ετών. Η εταιρεία δεν ζητά εν γνώσει της πληροφορίες από ανηλίκους και δεν προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες σε ανηλίκους. Εάν είστε κάτω των 18 ετών παρακαλούμε μην εισάγεται τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτόν ή οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο της εταιρείας.

1. Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας

Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγουμε σεβόμενοι τα δικαιώματά σας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Να πληροφορηθείτε αν διαθέτουμε προσωπικά δεδομένα σας.
Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτουμε.
Να διορθώσετε ή να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Να ενημερωθείτε για την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα σας.
Να περιορίσετε ή σταματήσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Να αναιρέσετε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
Να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας που διαθέτουμε (λήθη).
Να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε τη μεταφορά τους σε άλλους.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paliogiannis.gr

2. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία
Η εταιρεία παρακολουθεί την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου, μέσω των Google Analytics και συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες αυτού του ιστοτόπου, το πρόγραμμα περιήγησης, το χρόνο της επίσκεψης και άλλες μη προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για να μετρηθεί ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο και να διερευνηθεί ποιες ιστοσελίδες είναι πιο χρήσιμες για τους επισκέπτες. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών στο site και να δημιουργήσει καλύτερες ιστοσελίδες στο μέλλον. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το πως χρησιμοποιούμε cookies στην παράγραφο 6.

Οι επισκέπτες στον ιστότοπο της εταιρείας μπορούν μέσω e-mail ή της φόρμας επικοινωνίας να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, e-mail  ή/και διεύθυνση προκειμένου να λάβουν κάποια απάντηση ή άλλη υπηρεσία από την εταιρεία.

Για να απαντήσει η εταιρεία στην επικοινωνίας σας μπορεί να κληθείτε να παράσχετε προσωπικές ή εταιρικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες όπως: όνομα, e-mail, τηλέφωνο, FAX, διεύθυνση, όνομα εταιρείας, χώρα.

Για θέματα προϊόντων ή τεχνικής υποστήριξης ή άλλες υπηρεσίες ενδέχεται να χρειαστεί να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες που να αφορούν το προϊόν ή/και την εταιρεία που έκανε την εγκατάσταση.

Κατά την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρείας συλλέγουμε το όνομα, το επίθετο και το email σας, προκειμένου να λαμβάνεται ενημερώσεις μέσω e-mail για προϊόντα, εταιρικές εκδηλώσεις ή άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να απεγγραφείτε από αυτές τις ενημερώσεις ανά πάσα στιγμή πατώντας την επιλογή “unsubscribe / απεγγραφή” που θα υπάρχει σε κάθε newsletter.

Κατά την δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπο, συλλέγουμε το όνομα, το επίθετο, το τηλέφωνο, το e-mail, τη χώρα διαμονής και τη διεύθυνση IP σας κατά την στιγμή της δημιουργίας λογαριασμού προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε περαιτέρω υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Η συλλογή των πληροφοριών αυτών θα είναι διακριτή – θα σας ζητηθούν και θα μπορείτε να αποφασίστε αν θα τις παρέχετε ή όχι. Αν αποφασίσετε να μην τις παρέχεται ή οι πληροφορίες που παρέχεται είναι ψευδής, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

3. Χρήση των πληροφοριών που συλλέγει η εταιρεία
Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε σχέση με την εταιρεία και τον συγκεκριμένο ιστότοπο, όπως για την παροχή πληροφοριών που έχετε ζητήσει για προϊόντα ή υπηρεσίες, επικοινωνία για προϊόντα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βελτίωση των προϊόντων, υπηρεσιών και του ιστοτόπου της εταιρείας, επικοινωνία σχετικά με θέσεις εργασίας, προστασία από απάτες.

Επειδή η εταιρεία είναι πολυεθνική με δραστηριότητα σε πολλές χώρες, ενδέχεται να μεταφέρουμε τις πληροφορίες αυτές σε άλλα νομικά πρόσωπα και σε άλλες χώρες προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω σκοποί. Οι πληροφορίες θα μεταφέρονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο. Αν δεν επιθυμείτε την διακίνηση των πληροφοριών αυτών παρακαλούμε να μην μας τις παράσχετε. Εάν επιλέξετε να μας διαθέσετε προσωπικές πληροφορίες θα θεωρήσουμε αυτή την ενέργεια ως συγκατάθεση για την μεταφορά αυτών των πληροφοριών.

4. Χρήση των πληροφοριών για επικοινωνία μαζί σας
Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, έρευνες, εκδηλώσεις και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αν προτιμάτε να μην λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, διαγραφείτε από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της επιλογής «απεγγραφή» που θα υπάρχει στα e-mails ή ενημερώστε μας στέλνοντας ένα e-mail στο info@paliogiannis.gr

5. Διάθεση των πληροφοριών σε τρίτους
Η εταιρεία δεν θα πουλήσει ή με άλλο τρόπο μοιραστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους εκτός από: παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται με την εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών. Η εταιρεία θα μοιραστεί τις πληροφορίες αυτές μόνο με παρόχους υπηρεσιών που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. και δεσμεύονται να μην τις διαθέσουν ή χρησιμοποιήσουν παρά μόνο για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρείας.

6. Χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης διαδικτυακής δραστηριότητας
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται αυτόματα στις συσκευές των επισκεπτών του ιστοτόπου και επιτρέπουν τη μέτρηση της επισκεψιμότητας σε έναν ιστότοπο. Τα cookies δεν βλάπτουν τις συσκευές ή τα αρχεία των χρηστών. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται να μην δέχεται cookies.

Επίσης να χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες σε ιστοτόπους συνεργατών μας για να γνωρίζουμε ποιες διαφημίσεις φέρνουν επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά τα cookies και τις παρόμοιες με αυτά τεχνολογίες είναι ανώνυμες και μη-προσωπικά ταυτοποιήσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies πατήστε εδώ.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα ήδη cookies:
Απαραίτητα cookies:
Αυτά είναι cookies απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου και επιτρέπουν στους επισκέπτες να πλοηγούνται στις ιστοσελίδες και να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του όπως ή πρόσβαση στις ασφαλείς τοποθεσίες του ιστοτόπου. Χωρίς αυτά τα cookies ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να απορρίψετε ή να διαγράψετε αυτά τα cookies οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Cookies ανάλυσης – Google Analytics:
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστότοπο, της σελίδες που επισκέπτονται, τo χρόνο της επίσκεψης, τις συσκευές που χρησιμοποιούν για να επισκεφθούν τον ιστότοπο, συλλογικές δημογραφικές πληροφορίες και άλλες ανώνυμες πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και τη χρηστικότητά του. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τους 26 μήνες, φυσικά μπορείτε να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookies των Google Analytics εγκαθιστώντας στο πρόγραμμα περιήγησής σας το πρόσθετο πρόγραμμα (opt-out plug-in) που παρέχει η Google εδώ.

Cookies μάρκετινγκ:
Αυτά τα cookies παρέχουν δυνατότητες στόχευσης διαφημίσεων (remarketing) και αναφορές για τις διαδικτυακές καμπάνιες. Χρησιμοποιούμε τα cookies στόχευσης διαφημίσεων της Google για να σας προβάλλουμε τις διαφημίσεις μας σε άλλους ιστοτόπους, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τους 26 μήνες, φυσικά μπορείτε να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies μέσα από τo “Google Ad Settings” και μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookies της DoubleClick μέσα από την ιστοσελίδα “DoubleClick opt-out”. Επίσης, μπορείτε να εξαιρεθείτε από πολλά cookies τρίτων μέσα από την ιστοσελίδα “Network Advertising Initiative opt-out”.

Πως να διαγράψετε τα cookies από δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:
Chrome
Firefox
Internet Explorer

Ρυθμίσεις ασφαλείας και cookies για δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
7. Σχετικά με τους συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους σε ιστοτόπους που δεν ελέγχονται από εμάς και θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να τις καταδείξουμε ως ιστοσελίδες τρίτων. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει τον έλεγχο αυτών των ιστοτόπων και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική απορρήτου που αυτοί εφαρμόζουν.

8. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου
Καθώς η εταιρεία επεκτείνει και βελτιώνει αυτό τον ιστότοπο, ίσως χρειαστεί να ανανεώσει αυτή την πολιτική απορρήτου, η οποία μπορεί να τροποποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή την πολιτική για τυχόν αλλαγές. Τυχόν σημαντικές αλλαγές θα καταδεικνύονται στην αρχή της πολιτικής απορρήτου.

9. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση επί της πολιτικής απορρήτου, ή αν υπάρχουν ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, παρακαλούμε στείλτε e-mail στο info@paliogiannis.gr

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή