ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE

Ο τομέας Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης – SERVICE ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ αφορά παροχή υπηρεσιών συντήρησης – service για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων (κτήρια γραφείων, καταστήματα, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, αθλητικών εγκαταστάσεων, δημόσια κτήρια, εμπορικά, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, ξενοδοχεία κ.λ.π), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων.

Η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ αναλαμβάνει την συντήρηση:

Η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ διαθέτει μια πλήρως οργανωμένη ομάδα συνεργείων (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, ηλεκτρονικοί, τεχνικοί καυσίμων αερίων, καυστηρατζήδες κ.λ.π) καθώς και πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων από το 2002, που την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε απαίτηση συντήρησης Η/Μ εγκατάστασης κτηρίου, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας.

Στους πελάτες που έχουν αναθέσει την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων τους στην Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ διαθέτουμε όλα τα προϊόντα μας καθώς και ότι ανταλλακτικό απαιτηθεί για την συντήρηση ή την επισκευή οιανδήποτε εγκατάστασης με μεγάλη έκπτωση και σε προνομιακές τιμές.

Επίσης η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ δύναται να αναλάβει την σύνταξη πλήρους προγράμματος συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μεγάλων κτηρίων και βιομηχανιών, όπου θα καθορίζονται με απόλυτη ακρίβεια οι απαιτούμενες εργασίες που οφείλεται να γίνονται ετησίως προκειμένου οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς βλάβες και λειτουργικά προβλήματα και χωρίς την απαίτηση συχνών επισκευών και ανταλλακτικών.

Ένα πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω:

Η τήρηση του προγράμματος συντήρησης είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει από ένα υπάλληλο με γνώσεις υπολογιστή και την αρωγή της Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ και των συνεργείων συντήρησης. Κάθε μεγάλο κτήριο ή επιχείρηση οφείλει να διαθέτει ένα σοβαρά επεξεργασμένο και επακριβές πρόγραμμα συντήρησης. Τα οφέλη από την σύνταξη και την τήρηση ενός προγράμματος συντήρησης είναι πολλαπλά και εξαιρετικά σημαντικά τόσο για τεχνικούς και λειτουργικούς όσο και για οικονομικούς λόγους και συγκεκριμένα:

  • Με την τήρηση του προγράμματος διασφαλίζεται πλήρως η εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και η πρόληψη σοβαρών βλαβών και ζημιών που εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης προξενούν και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην λειτουργία του κτιρίου η της επιχείρησης.
  • Διασφαλίζεται και παρατείνεται η διάρκεια ζωής σημαντικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία και του κτηρίου ή της επιχείρησης.
  • Όλα τα συνεργεία έχουν ένα πλήρη ακριβή οδηγό (manual) για τις εργασίες που θα πρέπει να γίνονται σε κάθε εγκατάσταση κατά τις περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις, χωρίς κάθε φορά να αυτοσχεδιάζουν η να παραλείπουν σημαντικές εργασίες.
  • Υπάρχει δυνατότητα πλήρους ελέγχου του κάθε συνεργείου σε ότι αφορά τις εργασίες που έχει κάνει και τα υλικά που έχει χρησιμοποιήσει είτε κατά τις περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις είτε σε περιπτώσεις βλαβών.
  • Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ελέγχου στις απαιτήσεις και τις προμήθειες υλικών και ανταλλακτικών.
  • Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής πολύ χρήσιμων οικονομικών, τεχνικών και στατιστικών στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην οικονομοτεχνική αποτίμηση και στον προϋπολογισμό συντήρησης της εκάστοτε εγκατάστασης.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή