Δωρεάν υπολογισμός των θερμαντικών σωμάτων για την εφαρμογή σας

στην περίπτωση που δεν δηλωθεί από εσάς θα ληφθεί από τους εγκεκριμένους πίνακες ΚΕΝΑΚ