Μελέτη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με αντλία θερμότητας