Σύστημα για 2 έως 4 άτομα

Αριθμός ηλιακών συλλεκτών --->[ 2 ]

1. Επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών ---> [ 2Χ1,5 (3,0 m2) ]

2. Βάση συλλεκτών (ταράτσας ή κεραμοσκεπής) --->[ 1 Διπλή ]

3. Βαλβίδα ασφαλείας ηλιακών συστημάτων ---> [ 1 ]

4. Εξαεριστικό ηλιακών με σφαιρικό διακόπτη ---> [ 1 ]

5. Σετ εξαρτημάτων σύνδεσης ηλιακών συλλεκτών ---> [ 1 ]

6. Αντιψυκτικό ηλιακών συστημάτων ---> [ 10 λίτρα ]

7. Δοχείο διαστολής ηλιακών συστημάτων ---> [ 12 λίτρα ]

8. Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο ---> [ 1 ]

9. Υδραυλικό Κιτ Ηλιακών Solar Pump Station ---> [ 1 ]

10. Ηλεκτρονικός controller ηλιακών με αισθητήρια ---> [ 1 ]

11. Boiler ζεστού νερού χρήσης ---> [ 150 λίτρα ]

12. Ηλεκτρική αντίσταση boiler ---> [ 1 ]

13. Βαλβίδα ασφαλείας ζεστού νερού χρήσης ---> [ 1 ]

14. Δοχείο διαστολής νερού χρήσης ---> [ 24 λίτρα ]

15. Μειωτής πιέσεως με μανόμετρο ---> [ 1 ]

16. Τρίοδη θερμομικτική βαλβίδα ζεστού νερού χρήσης ---> [ 1 ]

17. Απαερωτής ηλιακών συστημάτων ---> [ 1 ]

18. Σύστημα ελέγχου κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας ---> [ 1 ]

*Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι MegaPlus

**Το boiler μπορεί να είναι διπλής ή τριπλής ενέργειας

***Ο εξοπλισμός 12, 16, 17 και 18 αποτελεί επιπλέον επιλογές με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

1η ΛΥΣΗ: Σύστημα με boiler λεβητοστασίου διπλής ενέργειας

2η ΛΥΣΗ: Σύστημα με boiler λεβητοστασίου τριπλής ενέργειας

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή