Σύστημα για 6 έως 8 άτομα

Αριθμός ηλιακών συλλεκτών --->[ 2 ]

1. Επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών ---> [ 2Χ3,0 (6,0 m2) ]

2. Βάση συλλεκτών (ταράτσας ή κεραμοσκεπής) --->[ 1 Διπλή ]

3. Βαλβίδα ασφαλείας ηλιακών συστημάτων ---> [ 1 ]

4. Εξαεριστικό ηλιακών με σφαιρικό διακόπτη ---> [ 1 ]

5. Σετ εξαρτημάτων σύνδεσης ηλιακών συλλεκτών ---> [ 1 ]

6. Αντιψυκτικό ηλιακών συστημάτων ---> [ 10 λίτρα ]

7. Δοχείο διαστολής ηλιακών συστημάτων ---> [ 18 λίτρα ]

8. Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο ---> [ 1 ]

9. Υδραυλικό Κιτ Ηλιακών Solar Pump Station ---> [ 1 ]

10. Ηλεκτρονικός controller ηλιακών με αισθητήρια ---> [ 1 ]

11. Boiler ζεστού νερού χρήσης ---> [ 300 λίτρα ]

12. Ηλεκτρική αντίσταση boiler ---> [ 1 ]

13. Βαλβίδα ασφαλείας ζεστού νερού χρήσης ---> [ 1 ]

14. Δοχείο διαστολής νερού χρήσης ---> [ 35 λίτρα ]

15. Μειωτής πιέσεως με μανόμετρο ---> [ 1 ]

16. Τρίοδη θερμομικτική βαλβίδα ζεστού νερού χρήσης ---> [ 1 ]

17. Απαερωτής ηλιακών συστημάτων ---> [ 1 ]

18. Σύστημα ελέγχου κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας ---> [ 1 ]

*Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι MegaPlus

**Το boiler μπορεί να είναι διπλής ή τριπλής ενέργειας

***Το boiler μπορεί να είναι με σερπαντίνες μεγάλης επιφάνειας, κατάλληλο για σύνδεση με αντλία θερμότητας

****Ο εξοπλισμός 12, 16, 17 και 18 αποτελεί επιπλέον επιλογές με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

1η ΛΥΣΗ: Σύστημα με boiler λεβητοστασίου διπλής ενέργειας

2η ΛΥΣΗ: Σύστημα με boiler λεβητοστασίου τριπλής ενέργειας

3η ΛΥΣΗ: Σύστημα με boiler διπλής ενέργειας
(για σύνδεση με αντλία θερμότητας)

4η ΛΥΣΗ: Σύστημα με boiler τριπλής ενέργειας
(για σύνδεση με αντλία θερμότητας)

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή