Μονάδες απόσμησης

 • 1ο Στάδιο & 2ο Στάδιο: Φίλτρο αλουμινίου κλάσης G2 με ανοξείδωτο πλέγμα αλουμινίου, για την συγκράτηση της υγρασίας και του λίπους. Προφίλ 48mm
 • 3ο Στάδιο: Συνθετικό φίλτρο κλάσης G4, κυματοειδούς μορφής, για την συγκράτηση των μεγάλων σωματιδίων και των υπολειμμάτων λαδιού.
 • 4ο Στάδιο: Σταθερά πλαστικά σακκόφιλτρα κλάσης F8 κατά ΕΝ779 υψηλής παροχής για τη συγκράτηση των μεγάλων σωματιδίων της κάπνας
 • 5ο Στάδιο: Απόλυτο φίλτρο κλάσης Η12 κατά ΕΝ1822 για τη συγκράτηση των μικρών σωματιδίων της κάπνας.
 • 6ο & 7ο Στάδιο: Χημικό φίλτρο καθαρισμού σε μορφή κάνιστρου ή φυσιγγίου που περιέχει ενεργό άνθρακα ή μείγμα ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας εμποτισμένης με υπερμαγγανικό κάλιο για την συγκράτηση των οσμών.
 • 8ο Στάδιο: Συνθετικό φίλτρο αέρος κυματοειδούς μορφής κλάσης G4 κατά ΕΝ779

Οι μονάδες απόσμησης εφαρμόζονται με σκοπό την:

 • Απόσμηση σε εστιατόρια
 • Απόσμηση σε παντός είδους χώρους μαζικής εστίασης
 • Απόσμηση στην Βιομηχανία
 • Απόσμηση από Βιολογικούς καθαρισμούς
 • Απόσμηση από Αντλιοστάσια λυμάτων.

Οι μονάδες απόσμησης τοποθετούνται μετά την χοάνη(φούσκα) της κουζίνας και συγκρατούν τα λίπη, την υγρασία και τον καπνό με μηχανικό φιλτράρισμα και με χημική φίλτρανση τις οσμές που παράγονται κατά το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Οι μονάδες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της υγειονομικής υπηρεσίας και είναι κατάλληλες για την χρήση που προορίζονται.

Φυλλάδιο

Δωρεάν Μελέτη

Δωρεάν υπολογισμός της μονάδας απόσμησης αέρα για την εφαρμογή σας