Μονάδες Προσαγωγής Αέρα

Στις περιπτώσεις που ο ανεμιστήρας λειτουργεί για την προσαγωγή νωπού αέρα στον χώρο, μπορούμε εντός του ηχομονωμένου κιβωτίου που βρίσκεται ο ανεμιστήρας να προσθέσουμε και εναλλάκτη θερμότητας νερού – αέρα (στοιχείο νερού), ώστε να επιτυγχάνεται η θέρμανση του αέρα από το νερό που κυκλοφορεί στον εναλλάκτη ή ακόμα και να προστεθούν ηλεκτρικές αντιστάσεις για την θέρμανση του αέρα που θα προσαγάγουμε στον χώρο.
Οι μονάδες προσαγωγής αέρα κατασκευάζονται με διαφόρους ανεμιστήρες και στοιχεία νερού ή ηλεκτρικών αντιστάσεων αναλόγως την εφαρμογή τους.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Δωρεάν Μελέτη

Δωρεάν υπολογισμός του συστήματος εξαερισμού για την εφαρμογή σας