Μονάδες Προσαγωγής Αέρα

Στις περιπτώσεις που ο ανεμιστήρας λειτουργεί για την προσαγωγή νωπού αέρα στον χώρο, μπορούμε εντός του ηχομονωμένου κιβωτίου που βρίσκεται ο ανεμιστήρας να προσθέσουμε και εναλλάκτη θερμότητας νερού – αέρα (στοιχείο νερού), ώστε να επιτυγχάνεται η θέρμανση του αέρα από το νερό που κυκλοφορεί στον εναλλάκτη ή ακόμα και να προστεθούν ηλεκτρικές αντιστάσεις για την θέρμανση του αέρα που θα προσαγάγουμε στον χώρο.
Οι μονάδες προσαγωγής αέρα κατασκευάζονται με διαφόρους ανεμιστήρες και στοιχεία νερού ή ηλεκτρικών αντιστάσεων αναλόγως την εφαρμογή τους.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Δωρεάν Μελέτη

Δωρεάν υπολογισμός του συστήματος εξαερισμού για την εφαρμογή σας

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή