Στόμια Εξαερισμού - Κλιματισμού

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ προμηθεύει στόμια κλιματισμού, αερισμού και εξαερισμού σε οποισδήποτε διαστάσεις, τύπους και χρωματισμούς σύμφωνα με την εφαρμογή τους.

Επίσης η εταιρία μας αποτελεί εξειδικευμένο συνεργάτη των πρωτοποριακών στομίων κλιματισμού και εξαερισμού καθώς και των θυρίδων επίσκεψης της …….. που αποτελούν την καλύτερη τεχνική και αισθητική πρόταση ακόμα και για τις πιο εξειδικευμένες εφαρμογές με τις μεγαλύτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή