Ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ ΣΥΛΛΑ

ΕΡΓΟ

Επεξεργασία και φίλτρανση του νερού για τον επαγγελματικό φούρνο του μαγειρείου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την λύση του προβλήματος καταστροφής των συσκευών στην κουζίνα του ξενοδοχείου λόγο συσσώρευσης αλάτων, εγκαταστάθηκε αποσκληρυντής νερού και φίλτρο αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων. Το επεξεργασμένο νερό αποθηκεύεται σε δεξαμενή και από εκεί τροφοδοτεί τον φούρνο μέσο ανοξείδωτης αντλίας με ηλεκτρονικό ελεγκτή ροής. Το αποτέλεσμα της εγκατάστασης είναι πεντακάθαρο νερό χωρίς άλατα. Το έργο παραδόθηκε σε λειτουργία με πλήρη επιτυχία.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή