ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, υπεύθυνα και άμεσα. Για την περιοχή που δραστηριοποιείται η εταιρία μας, διαθέτουμε μία από τις πρώτες άδειες ενεργειακού επιθεωρητή που χορηγήθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΚΑ και μέσα από τη μεγάλη εμπειρία μας στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, εγγυόμαστε γρήγορη εξυπηρέτηση οποιοδήποτε και αν είναι το μέγεθος και η χρήση του κτιρίου.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας και κάποιος από τους μηχανικούς μας θα σας εξυπηρετήσει αμέσως.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Κτιρίων

Λεβητών και εγκαταστάσεων θέρμανσης

Εγκαταστάσεων
Κλιματισμού

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ αναλαμβάνει την διαδικασία έκδοσης για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, υπεύθυνα και άμεσα.

Για την περιοχή που δραστηριοποιείται η εταιρία μας, διαθέτουμε μία από τις πρώτες άδειες ενεργειακού επιθεωρητή που χορηγήθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΚΑ και μέσα από τη μεγάλη εμπειρία μας στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, εγγυόμαστε γρήγορη εξυπηρέτηση οποιοδήποτε και αν είναι το μέγεθος και η χρήση του κτιρίου.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την έκδοση για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας και κάποιος από τους μηχανικούς μας θα σας εξυπηρετήσει αμέσως.

«Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου» είναι ένα Πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή Κτιρίων και αποτυπώνει την ενεργειακαή απόδοση ενός κτιρίου και το κατατάσει στην αντίστοιχη ενεργειακή τάξη.

Η ενεργειακή κατάταξη ενός ακινήτου δεν αποτελεί μία τυπική διαδικασία αλλά συμβάλει ουσιαστικά στην καταμέτρηση της δαπανούμενης ενέργειας και προτείνει λύσεις για την μείωσή της.

Είναι ένα έγγραφο που κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον τηςτο ισχύον Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Απαιτείται έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης:

 • Σε όλες τις περιπτώσεις αγοράς-πώλησης ακινήτων άνω των πενήντα (50) τ.μ., προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια.
 • Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης κτιρίων ή τμημάτων αυτών άνω των πενήντα (50) τ.μ., που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.
 • Σε περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν,π.χ. αυξάνονται τα τετραγωνικά του ακινήτου λόγω τακτοποιήσηση χώρων με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις (π.χ Νόμος περί αυθαιρέτων & Νόμος περί τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων) τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού.
 • Σε περίπτωση ένταξης κτιρίων κατοικίας στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους (π.χ. πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκων)

ΔΕΝ Απαιτείται έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης:

 • Ακίνητα κάτω των 50.τμ.
  προσμετρούνται τα τετραγωνικά που έχουν τακτοποιηθεί από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις (π.χ Νόμος περί αυθαιρέτων).
 • Ακίνητα βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
 • Κτίρια αγροτικών χρήσεων (πλην κατοικιών).
 • Ακίνητα εργαστηρίων.
 • Κτίρια αποθήκευσης.
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων.
 • Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

Απαραίτητα στοιχεία:

 1. Διεύθυνση Ακινήτου (Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ)
 2. Στοιχεία Ιδιοκτήτη (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, τηλέφωνο επικοινωνίας,)
 3. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας (Όνοματεπώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
  Σε περίπτωση απώλειας των αρχιτεκτονικών σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση
 2. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
 4. Αντίγραφο τίτλου Ιδιοκτησίας
 5. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
  ΜΟΝΟ για ακίνητα των οποίων η οικοδομική άδεια βγήκε μετά από 14/3/1983
 6. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  εάν έχει γίνει δήλωση
 7. Αντίγραφο αίτησης υπαγωγής σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρεσιών
  (π.χ. Νόμος ημιυπαίθριων, Νόμος αυθαιρέτων)
  εάν έχει πραγματοποιηθεί
 8. Προαιρετικό – Φωτοαντίγραφα λογαριασμών ενεργειακών καταναλώσεων
  (π.χ. ΔΕΗ, Πετρελαίου, Αερίου)
 9. Προαιρετικό – Μελέτη Θερμομόνωσης
  (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
  ΜΟΝΟ για ακίνητα των οποίων η οικοδομική άδεια βγήκε μετά από 14/3/1983
 • Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση συμφωνούνται αμοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή (όπως έκδοση Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύνταξη έκθεση επιθεώρησης κ.α.) και του ιδιοκτήτη/διαχειριστή (όπως παροχή γενικών πληροφοριών κ δικαιολογητικών)
 • Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή.
 • Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου, για την ολοκλήρωση της μελέτης του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
 • Έκδοση του Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ηλεκτρονική καταχώρησή του στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου και παράδοσή του, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή, με μέριμνα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη.

Οι τιμές καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τον πελάτη και διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πραγματικό όγκο της εργασίας.
Ενδεικτικές τιμές για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Ο υπολογισμός της αμοιβής του Ενεργειακού Επιθεωρητή έτσι όπως είχε καθοριστεί στο παρελθόν με βάση τις ελάχιστες νόμιμες αμοιβές από το Π.Δ.100/2010 καθοριζόταν ανάλογα την περίπτωση του ακινήτου:

Διαμέρισμα: 2 €/τ.μ. (ελάχιστο 150 €)

Ολόκληρο κτίριο (π.χ πολυκατοικία): 1 €/τ.μ. (ελάχιστο 200 €)

Μονοκατοικία: 1.5 €/τ.μ. (ελάχιστο 200 €)

Κατάστημα (έως 1000 τ.μ): 2.5 €/τ.μ. (ελάχιστο 300 €) – 1.5 €/τ.μ. (τα τ.μ. άνω των 1000)

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ Σημαντικές Εκπτώσεις επί των ελάχιστων αμοιβών Τ.Ε.Ε

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή