ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Η εκπόνηση μιας αξιόπιστης ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την κατασκευή οποιασδήποτε ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης συμβάλει δραστικά στην μείωση του κόστους κατασκευής χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, στην χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, στην πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων και βλαβών και κατά συνέπεια στην μείωση του κόστους συντήρησης.
Η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ από το 2002, διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, εκπονεί ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες πάσης φύσεως και μεγέθους κτηρίων (κατοικίες, πολυκατοικίες, βίλλες, καταστήματα, κτήρια γραφείων, καταστήματα, κτήρια συνάθροισης κοινού, σχολεία, κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία αυτοκινήτων, σταθμοί αυτοκινήτων, δημόσια κτίρια κ.λ.π)και συγκεκριμένα:

Oι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ηλεκτρομηχανανολογικών εγκαταστάσεων και η εκπόνηση μελετών βιομηχανικών και ενεργειακών έργων καθώς και η επίβλεψη της κατασκευής τους, αποτελεί για την Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ έναν από του παλαιότερους τομείς των δραστηριοτήτων της από το 2002. Ο τομέας αυτός αφορά κατά κύριο λόγο εκπόνηση κατασκευαστικών ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών για νέα υπό κατασκευή κτίρια πάσης φύσεως, για υφιστάμενα κτήρια στα πλαίσια ανακατασκευής, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού ή ενεργειακής αναβάθμισης τους, καθώς την εκπόνηση μελετών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ενεργειακών μελετών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ.

Για υφιστάμενα κτήρια αλλά και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, όπου απαιτείται νέα κατασκευή, ανακατασκευή, εκσυγχρονισμός ή ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αλλά δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας καθώς και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών είναι εξαιρετικά χρήσιμη αφού μόνο μέσω αυτών υπάρχει η δυνατότητα της κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

H εμπειρία της Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε στον τομέα του σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας ή ακόμα και ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών και ενεργειακών έργων με ειδικές απαιτήσεις, είναι πολυετής και πολύπλευρη. Σε όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που εκπονούμε, δίνουμε πάντα ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αξιοπιστίας των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, αισθητικής, επιλογής υλικών υψηλής ποιότητας, ευκολίας στην συντήρηση, εξοικονόμησης ενέργειας, αυτοματισμού, ασφάλειας των εγκαταστάσεων αλλά και των ανθρώπων καθώς και επιλογής συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον.

Το πελατολόγιο της Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε αποτελείται από ένα σημαντικότατο αριθμό ιδιωτών και παντός είδους επιχειρήσεων (βιομηχανικές, εμπορικές, καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικά γραφεία αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών κ.λ.π.) που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε και μας ανέθεσαν την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών των έργων τους.

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και αισθητικής, τεχνολογικής υπεροχής, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.

Το να ανταποκριθούμε με απόλυτη αξιοπιστία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών μας, μας βοήθησε σημαντικά, εκτός της πολυετούς εμπειρίας και οργάνωσης του μελετητικού μας τμήματος, η κατασκευαστική μας πείρα, αφού η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε δραστηριοποιείται από το 2002 και στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με εκαντοτάδες έργα στο ενεργητικό της. Αυτός είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους διαφοροποίησης και υπεροχής μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό αφού οι μελέτες που εκπονούμε δεν στηρίζονται μόνο σε θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις αλλά και σε πρακτικές γνώσεις που αφορούν την κατασκευή.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή