ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μηχανολογικές Μελέτες για Άδειες
Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Επαγγελματικών εργαστηρίων

H Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ διαθέτοντας μία τεράστια εμπειρία από το 2002 στο τομέα της αδειοδότησης βιομηχανικών , βιοτεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων με δεκάδες αδειοδοτήσεις πάσης φύσεως βιομηχανικών επιχειρήσεων στο ενεργητικό της και έχοντας ένα πλήρως οργανωμένο και απόλυτα εξειδικευμένο, στον τομέα των αδειοδοτήσεων, τμήμα μελετών δύναται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες αδειοδότησης οποιασδήποτε μεγέθους βιομηχανικής και βιοτεχνικής επιχείρησης, επαγγελματικού εργαστηρίου, αρτοποιείου, πρατηρίου υγρών καυσίμων, συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων κ.α.

Η υπηρεσία αυτή της Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ αφορά, κατά κύριο λόγο, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις καθώς και παραγωγικές επαγγελματικές δραστηριότητες (επαγγελματικά εργαστήρια, αρτοποιεία, αποθηκευτικές επιχειρήσεις) που προκειμένου να λειτουργήσουν νόμιμα απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης, ίδρυσης και λειτουργίας.
Αναθέτοντας στην Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ την έκδοση των απαιτούμενων αδειών μιας βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας που είναι:

Η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ αναλαμβάνει υπεύθυνα την μηχανολογική μελέτη, την σύνταξη των ειδικών ερωτηματολογίων, των υπευθύνων δηλώσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, επέκτασης και μετεγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών, εργοστασίων, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων , αρτοποιείων και αποθηκών με μηχανολογικό εξοπλισμό.

Καλύπτουμε όλο το φάσμα του απαιτούμενου σχεδιασμού και μελετών για την άδεια κάθε είδους βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ αναλαμβάνει επίσης την εκπόνηση και την διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των υπόλοιπων συμπληρωματικών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας όπως :

  • Χρήση γης από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές
  • Μελέτες πυρασφάλειας για τη έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές.
  • Μελέτες αδειών καταλληλότητας από την Δ/νση Υγιεινής για βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος (κλάδοι τροφίμων και ποτών)
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο). Μελέτες διάθεσης επικίνδυνων και μη υγρών αποβλήτων για την έγκριση ή την απαλλαγή διάθεσης υγρών αποβλήτων.
  • Μελέτες προέγκρισης χωροθέτησης βιομηχανιών και βιοτεχνιών σε περιοχές εκτός σχεδίου που δεν διαθέτουν εγκεκριμένες χρήσεις γης.
  • Ειδικές μελέτες για τη έγκριση εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννήτριας).
  • Ειδικές μελέτες για την έκδοση αδειών από τις Διεύθυνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής για επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ζωικές ύλες ή για τις αγροτοβιομηχανικές μονάδες.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή