ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτες Πυρασφάλειας

H Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία, από το 2002, στο τομέα για Μελέτες Πυρασφάλειας πάσης φύσεως δραστηριοτήτων με εκατοντάδες μελέτες πυρασφάλειας στο ενεργητικό της και έχοντας ένα πλήρως οργανωμένο και απόλυτα εξειδικευμένο τμήμα μελετών, δύναται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες εκπόνησης μελετών πυρασφάλειας για οιονδήποτε δραστηριότητα.

Η υπηρεσία αυτή της Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ αφορά πάσης φύσεως επιχειρήσεις που για την λειτουργία των εγκαταστάσεων τους απαιτείται να εκπονηθεί μελέτη πυρασφάλειας και να εκδοθεί από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές το απαραίτητο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.
Αναθέτοντας στην Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ την όλη διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης πυρασφάλειας και την διεκπεραίωση της στις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας που είναι:

  • Η μεγάλη, πάνω από 10 χρόνια, εμπειρία μας στην εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας για πάσης φύσεως δραστηριότητες και στην διεκπεραίωση αυτών όσο και του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές.
  • Η εξαιρετική γνώση της κείμενης νομοθεσίας πυρασφάλειας που σε συνδυασμό με εμπειρία των διαδικασιών διεκπεραίωσης που απαιτούνται, μας δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε ταχύτατα και με απόλυτη αξιοπιστία τις όποιες γραφειοκρατικές δυσκολίες προκύψουν κατά την φάση της έκδοσης του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
  • Η πιστοποιημένη αξιοπιστία μας, για την οποία κάνουν πάντα λόγο οι πελάτες μας και η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε δραστηριότητά μας.
  • Η επαγγελματική ευσυνειδησία και το πραγματικό ενδιαφέρον για τον κάθε πελάτη.
  • Η άμεση ανταπόκριση στην κάθε ζήτηση χωρίς καθυστερήσεις.

Οι εγκαταστάσεις πυρασφάλειας αποτελούν το βασικότερο παράγοντα ασφάλειας ενός κτιρίου η μίας επιχείρησης και κατά προέκταση της ίδιας της περιουσίας. Η μελέτη και η εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται μία αναγκαστική τυπική διαδικασία που απλά θα την εγκρίνει η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να πάρουμε το τυπικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Άλλωστε πολλά κτίρια η επιχειρήσεις που έχουν καεί διέθεταν και εγκαταστάσεις πυρασφάλειας και το τυπικό χαρτί της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δεν διέθεταν όμως σωστά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εγκαταστάσεις.
Η εκπόνηση τέτοιου είδους μελετών απαιτεί εμπειρία και βαθειά γνώση του αντικειμένου που η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ παρέχει στους πελάτες της με απόλυτη αξιοπιστία.

Η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ αναλαμβάνει την μελέτη πυρασφάλειας (πυροπροστασίας) καθώς και την διεκπεραίωση της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για πάσης φύσεως επαγγελματικούς χώρους και δραστηριότητες (βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργοστασίου, επαγγελματικού εργαστηρίου, καταστήματος , γραφείων, πολυκατοικίας, συνεργείου αυτοκινήτων, ξενοδοχείου, φροντιστηρίου, παιδικού σταθμού, αποθήκης , χώρου συνάθροισης κοινού, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατορίου, καφενείου, καφετέριας, ταβέρνας, ψητοπωλείου, αρτοποιείου, καφέ μπαρ, κέντρου διασκέδασης, πιτσαρίας, θεάτρου, κινηματογράφου, χώρου αθλητικών εκδηλώσεων, αίθουσας εκδηλώσεων, κ.λ.π).

Η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ δύναται να αναλάβει μελέτες πυρασφάλειας οποιουδήποτε μεγέθους ή πολυπλοκότητας από απλές εγκαταστάσεις μέχρι σύνθετες εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης, ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων και πυρόσβεσης και συγκεκριμένα μελέτες με συστήματα:

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή