ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

Καμινάδες

Είτε πρόκειται για λέβητα (ξύλου, πέλλετ, πετρελαίου, αερίου), είτε για τζάκι ή για σόμπα (ξύλου, πέλλετ, πετρελαίου), η σωστή καμινάδα αποτελεί το μέρος του συστήματος στο οποίο οφείλεται η τέλεια καύση, η οικονομική λειτουργία και η ασφάλεια της εγκατάστασης. Η καμινάδα αποτελεί το σύνολο των επιμέρους στοιχείων που εξασφαλίζει την σωστή απαγωγή των καυσαερίων από την εστία καύσης. Η καμινάδα αποτελεί το σημαντικότερο μέρος μιας συσκευής θέρμανσης, για την σωστή και ασφαλής λειτουργία της.
Ο μεγαλύτερος παράγοντας μιας επιτυχημένης καμινάδας είναι ο ελκυσμός της. Σε μια συσκευή θέρμανσης η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. ‘Έτσι, εξαιτίας του μικρότερου ειδικού βάρους τα καυσαέρια ανεβαίνουν προς τα πάνω, μέσω της καμινάδας. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει αρνητική πίεση (υποπίεση) στο κατώτερο σημείο της καμινάδας και το φαινόμενο καλείται ελκυσμός. Ο ελκυσμός μιας καμινάδας εξαρτάται από το ύψος της και από την θερμοκρασία των καυσαερίων. Το παρακάτω διάγραμμα μας ενημερώνει για την επιλογή της διατομής μιας καμινάδας σε σχέση με το ύψος της και με την θερμική ισχύς του λέβητα.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουμε στις συσκευές θέρμανσης (λέβητες ξύλου, πέλλετ, πετρελαίου και αερίου) όπως και στις σόμπες πέλλετ, οι οποίες συνεργάζονται με ανεμιστήρα. Στους λέβητες πετρελαίου, ο αντίστοιχος ανεμιστήρας βρίσκεται στον καυστήρα, στους επίτοιχους λέβητες αερίου βρίσκεται στην έξοδο των καυσαερίων, στους λέβητες ξύλου μπορεί να βρίσκεται στην έξοδο των καυσαερίων ή εξωτερικά του λέβητα στην πόρτα η στο πλάι του θαλάμου καύσης, στις σόμπες και λέβητες πέλλετ συνήθως στην έξοδο των καυσαερίων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι ο ανεμιστήρας της συσκευής σκοπό έχει την ρύθμιση των σωστής καύσης και όχι την όδευση του καυσαερίου σε μεγάλου ύψους καμινάδες. Έτσι και σε αυτές τις περιπτώσεις ο ελκυσμός της καμινάδας παίζει σημαντικότατο ρόλο, διότι είναι αυτός που μεταφέρει τα καυσαέρια από το κατώτερο σημείο της καμινάδας έως την κορυφή της.
Να τονίσουμε επίσης ότι η χρήση εύκαμπτων αεραγωγών (σπιράλ) είτε αλουμινίου ή και ανοξείδωτα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει το σύνολο της καμινάδας παρά μόνο την πρώτη διαδρομή από την έξοδο καυσαερίων του λέβητα έως την είσοδο των καυσαερίων της καμινάδας (ειδικά στους λέβητες στερεών καυσίμων το σπιράλ πρέπει να είναι ανοξείδωτο) και το συνολικό μήκος αυτού του καπναγωγού δεν α πρέπει να είναι μεγαλύτερο από δύο μέτρα. Η διαδρομή αυτή θα πρέπει να έχει ομαλή κλίση προς τα πάνω δημιουργώντας μια ανοδική πορεία των καυσαερίων και να αποφεύγονται οι «κλειστές» και απότομες γωνίες.

Ανοξείδωτες Καμινάδες

Κατά την τοποθέτηση μιας ανοξείδωτης καμινάδας, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα εγκατάστασης:

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη είναι το τελικό ύψος της καμινάδας και η απόσταση του καπέλου από την ταράτσα ή από το ανώτερο σημείο (κορφιάς) της σκεπής.
Στις παρακάτω σχηματικές παραστάσεις υποδεικνύονται οι αντίστοιχες περιπτώσεις.

Χρήσιμες συμβουλές για τις ανοξείδωτες καμινάδες:

Όταν η καμινάδα τοποθετείται σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα (σε απόσταση μέχρι 1 χλμ) η λαμαρίνα της καμινάδας (στην περίπτωση διπλού τοιχώματος, τότε η εξωτερική επιφάνεια) θα πρέπει να είναι Inox Aisi 316L.

Για λέβητες υψηλής συμπύκνωσης, η λαμαρίνα της καμινάδας (στην περίπτωση διπλού τοιχώματος, τότε η εσωτερική επιφάνεια) θα πρέπει να είναι Inox Aisi 316L.

Όταν η καμινάδα περνάει από ξύλινη στέγη, τοποθετούμε οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα τμήμα διπλού τοιχώματος μονωμένη καμινάδα, διαμορφώνουμε κατασκευαστικά απόσταση από τα ξύλα τουλάχιστον 8 εκατοστά και αν είναι εφικτό χτίζουμε εξωτερικά το τμήμα της καμινάδας ή το μονώνουμε επιπλέον με άκαυστα μονωτικά υλικά.

Η ανοξείδωτη καμινάδα να μην έρχεται σε επαφή με άλλα διαβρωτικά – οξειδωτικά μέταλλα γιατί διαβρώνεται από την επαφή. Κατά τον καθαρισμό της ανοξείδωτης καμινάδας χρησιμοποιούμε τις ειδικές πλαστικές – σιλικονούχες βούρτσες και ποτέ τις συρμάτινες (με τις οποίες καθαρίζουμε τις χτιστές καμινάδες) διότι με τις μεταλλικές – συρμάτινες βούρτσες γδέρνουμε την ανοξείδωτη επιφάνεια της καμινάδας με αποτέλεσμα ην σύντομη διάβρωση και καταστροφή της.

Διαστασιολόγηση κτιστού τζακιού και καμινάδας.

Η σωστή διαστασιολόγηση του τζακιού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του. Το μέγεθος και το σχήμα της εστίας εξαρτώνται από τις ανάγκες θέρμανσης του χώρου, ενώ η διαστασιολόγηση της καμινάδας, όπου απαιτείται, καθορίζεται από το μέγεθος της εστίας. Τα περισσότερα σύγχρονα τζάκια χάρη στην προκατασκευή και στη βιομηχανοποιημένη παραγωγή τους διαθέτουν ακριβείς πληροφορίες θερμικής απόδοσης ανάλογα με τις διαστάσεις τους, ώστε να διευκολύνεται η επιλογή της βέλτιστης λύσης. Αυτό δεν ισχύει για τις συμβατικές κτιστές εστίες, των οποίων όλες οι διαστάσεις και οι αναλογίες πρέπει να μελετώνται εκτενώς, ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, η διαστασιολόγηση ανοικτών εστιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον όγκο του θερμαινόμενου χώρου με αναλογία διαστάσεων ύψους/πλάτους: 3/4 για μικρές και 2/3 για μεγάλες εστίες. Όσον αφορά στη καμινάδα, η διατομή της θα πρέπει να είναι ανάλογη του μεγέθους της εστίας, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής ελκυσμός με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες θερμότητας, ενώ το ύψος της από τη βάση της εστίας έως το ανώτερο σημείο εξαγωγής των καυσαερίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5 m.

Διαστασιολόγηση κτιστού τζακιού και καμινάδας.

Η καμινάδα του τζακιού έχει εξίσου μεγάλη σημασία όσο και η ποιότητα κατασκευής της εστίας. Η διατομή της έχει σχέση με το συνολικό μήκος και ύψος της όδευσης, την έξοδο καυσαερίων του τζακιού και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην περίπτωση τοποθέτησης μια νέας καμινάδας σε υφιστάμενο κτίριο επιλέγουμε ανοξείδωτη καμινάδα διπλού τοιχώματος λείας επιφάνειας (όχι ελικοειδής) με θερμική μόνωση. Σημειώνουμε επίσης ότι τα πρώτα μέτρα της διαδρομής της από την έξοδο καυσαερίων της εστίας, τα οποία βρίσκονται εντός της επένδυσης του θερμοθαλάμου (φούσκας) του τζακιού, θα είναι κατασκευασμένα με ανοξείδωτη αμόνωτη καμινάδα με τα αντίστοιχα εξαρτήματα π.χ ημιγωνίες, για να εκμεταλλευτούμε την θερμότητα της καμινάδας μεταφέροντάς την στον χώρο μας. Μετά από τα πρώτα μέτρα όδευσης τοποθετούμε ανοξείδωτη μονωμένη καμινάδα και εξαρτήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε όλα τα σημεία σύνδεσης των τεμαχίων της καμινάδας ώστε να επιτυγχάνετε άριστη στεγανοποίηση. Αποφεύγουμε την τοποθέτηση αεραγωγών τύπου ελικοειδούς σπιράλ αλουμινίου ή και ανοξείδωτου για λόγους ασφάλειας κα σωστής λειτουργίας, διότι στα σπιράλ πολύ σύντομα θα συσσωρευτεί κάπνα.
Το τελείωμα της καμινάδας πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1,5 μέτρο πάνω από την ταράτσα ή τον κορφιά της κεραμοσκεπής και να τοποθετείται ένα καπέλο με προστασία στους ανέμους και τη βροχή.

Καμινάδα ξυλόσομπας

Το μήκος των οριζόντιων μπουριών έχει μεγάλη σημασία για το σωστό ελκυσμό της σόμπας. Ελλιπής ελκυσμός έχει σαν αποτέλεσμα η καύση να μην είναι αποδοτική και να βγαίνουν καπνοί μέσα στο σπίτι.
Το συνολικό μήκος των οριζόντιων μπουριών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ύψος των κάθετων μπουριών συν 1,5 μέτρο, για να αποφύγουμε συμπυκνώματα καυσαερίων και μειωμένο ελκυσμό.
Αν π.χ. έχουμε 3 μέτρα κάθετα μπουριά, το μέγιστο μήκος των εσωτερικών οριζόντιων μπουριών πρέπει να είναι το πολύ 3 + 1,5 = 4,5 μέτρα.
Κατά την τοποθέτηση των μπουριών ελέγχουμε την σωστή εφαρμογή για την μεταξύ τους στεγανοποίηση και εφαρμόζουμε αλουμινοταινία (μαύρη, καφέ, ασημί) στις ενώσεις.

Πόσες γωνίες πρέπει να τοποθετηθούν στα οριζόντια μπουριά;

Το μήκος των οριζόντιων μπουριών έχει μεγάλη σημασία για το σωστό ελκυσμό της σόμπας. Ελλιπής ελκυσμός έχει σαν αποτέλεσμα η καύση να μην είναι αποδοτική και να βγαίνουν καπνοί μέσα στο σπίτι.
Το συνολικό μήκος των οριζόντιων μπουριών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ύψος των κάθετων μπουριών συν 1,5 μέτρο, για να αποφύγουμε συμπυκνώματα καυσαερίων και μειωμένο ελκυσμό.
Αν π.χ. έχουμε 3 μέτρα κάθετα μπουριά, το μέγιστο μήκος των εσωτερικών οριζόντιων μπουριών πρέπει να είναι το πολύ 3 + 1,5 = 4,5 μέτρα.
Κατά την τοποθέτηση των μπουριών ελέγχουμε την σωστή εφαρμογή για την μεταξύ τους στεγανοποίηση και εφαρμόζουμε αλουμινοταινία (μαύρη, καφέ, ασημί) στις ενώσεις.

Τι κλίση πρέπει να έχουν τα οριζόντια μπουριά;

Για τον σωστό ελκυσμό της σόμπας η οριζόντια διαδρομή των μπουριών πρέπει να κατασκευάζεται με ανοδική κλίση 10%. Έτσι επιτυγχάνουμε σωστό «τράβηγμα» της σόμπας.

Καθαρισμός των μπουριών της σόμπας

Για τον σωστό καθαρισμό αποσυναρμολογούνται τα μπουριά και τα εξαρτήματα, μεταφέρονται εκτός του σπιτιού και «τινάζονται». Για την πλήρη αποκόλληση των συσσωρευμάτων κάπνας χρησιμοποιείστε τις ειδικές πλαστικές – σιλικονούχες βούρτσες και αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε συρμάτινες διότι «γδέρνουν» την επιφάνεια των μπουριών με αποτέλεσμα το γρήγορο σκούριασμα τους.
Ο συνολικός καθαρισμός των μπουριών πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε μία φορά το χρόνο, στο τέλος της σεζόν θέρμανσης και όχι κατά την αρχή του χειμώνα, ώστε όλα τα κατάλοιπα καύσης να απομακρύνονται από τα μπουριά πριν το καλοκαίρι, όπου με τις υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος του καλοκαιριού, τα καυσαέρια υγροποιούνται με αποτέλεσμα την διάβρωση των μπουριών και την έντονη μυρωδιά κάπνας στον χώρο.
Επίσης κατά την διάρκεια του χειμώνα οποιαδήποτε στιγμή αντιληφθούμε βούλωμα των μπουριών, με συνέπεια κακό ελκυσμό στη σόμπα, πρέπει να προβούμε σε καθαρισμό των μπουριών.
Η χρήση ειδικών πιστοποιημένων χημικών καθαρισμού και συντήρησης τόσο για τη σόμπα όσο και για τα μπουριά, προλαβαίνει τα «βουλώματα» και διατηρεί καθαρή την εστία και τα μπουριά.

Καμινάδα Σόμπας Πέλλετ

Η καμινάδα σε μια σόμπα πέλλετ αερόθερμη ή υδραυλική έχει εξίσου μεγάλη σημασία όσο και η ποιότητα κατασκευής της σόμπας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ανεμιστήρας που διαθέτει η σόμπα πέλλετ για την απαγωγή και απομάκρυνση του καυσαερίου από τον θάλαμο καύσης της συσκευής, είναι μικρής πίεσης και δεν έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει το καυσαέριο με μεγάλη ταχύτητα σε μια μεγάλου μήκους ή ύψους καμινάδα. Έτσι στην περίπτωση που από την έξοδο καυσαερίων της σόμπας η τελική απόληξή του είναι μικρής διαδρομής, δηλαδή π.χ κατευθείαν από την έξοδο της σόμπας οδηγούμαστε με ένα οριζόντιο τμήμα μισού μέτρο στο εξωτερικό του κτιρίου και εν συνεχεία ανεβαίνουμε με ένα τμήμα ενάμιση μέτρο και εκεί γίνεται η απόρριψη του καυσαερίου στο περιβάλλον, δηλαδή έχουμε το πολύ μισό μέτρο οριζόντια και ενάμιση μέτρο κάθετη διαδρομή, τότε σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να επιλέξουμε η διατομή της καμινάδας να είναι διαμέτρου Φ80, δηλαδή όσο και η έξοδος καυσαερίου της σόμπας.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε ότι η απαγωγή του καυσαερίου γίνεται με την υποπίεση που θα δημιουργήσει η καμινάδα και αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως θα κατασκευάζαμε μια καμινάδα σε μια ξυλόσομπα αντίστοιχα και όχι με την δύναμη του καυσαερίου. Έτσι αναλόγως της διαδρομής που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπορεί να χρειαστεί να επιλέξουμε διατομή καμινάδας και εξαρτημάτων Φ120 ή ακόμα και Φ150.

Γενικότερα πρέπει να αποφεύγουμε τα μεγάλου μήκους οριζόντια τμήματα, διότι αυτά αφενός αυτά δημιουργούν μεγάλη επιβράδυνση στα καυσαέρια με αποτέλεσμα την υγροποίηση τους και επίσης επειδή τα καυσαέρια που παράγονται από την καύση του πέλλετ κατά την διαδρομή τους «κουβαλούν» μια μικρή ποσότητα στάχτης και μερικές φορές και σπίθες, οι στάχτες σε μια μεγάλη οριζόντια διαδρομή επικάθονται στην καμινάδα και αφενός πρέπει να καθαρίζονται πολύ συχνά, αφετέρου οι τυχόν σπίθες που μεταφέρονται στο καυσαέριο μπορεί να δημιουργήσουν ανάφλεξη στην φρέσκια ή και υγρή στάχτη με δυσάρεστα και επικίνδυνα αποτελέσματα.

Ακόμα και σε μικρού μήκους οριζόντια τμήματα π.χ ενός μέτρου, αυτά πρέπει να έχουν ανοδική πορεία μεγάλη κλίση προς τα πάνω (45ο) ώστε να διευκολύνουν την απαγωγή του καυσαερίου και να εμποδίζουν την συσσώρευση καυσαερίου και στάχτης στο εσωτερικό τους.

Στο κατώτερο σημείο της διαδρομής ή και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο πρέπει να τοποθετηθεί ταυ με τάπα καθαρισμού και οι ενώσεις όλων των τμημάτων της καμινάδας πρέπει να είναι στεγανές.

Στην περίπτωση καμινάδας με μεγάλη διαδρομή η μονωμένες καμινάδες με τα αντίστοιχα εξαρτήματα κρίνονται απαραίτητες για την σωστή απαγωγή του καυσαερίου.

Το τελείωμα της καμινάδας πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1,5 μέτρο πάνω από την ταράτσα ή τον κορφιά της κεραμοσκεπής και να τοποθετείται ένα καπέλο με προστασία στους ανέμους και τη βροχή.

Καθαρισμός Καμινάδας Τζακιού

Η καμινάδα του τζακιού δεν χρειάζεται τόσο τακτικό καθάρισμα όσο η εστία. Ωστόσο, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή στα δύο χρόνια (ανάλογα με την χρήση του τζακιού σας) ένας καλός καθαρισμός είναι απαραίτητος, αν δεν θέλετε να κινδυνεύσετε η καμινάδα σας να πιάσει φωτιά.

Γιατί φωτιά;
Γιατί πέρα από τα κατάλοιπα της στάχτης, στο εσωτερικό της καμινάδας συγκεντρώνεται και πίσσα, η οποία με τον καιρό κρυσταλλώνεται. Όταν, όμως, αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες από τη φωτιά, η πίσσα αυτή γίνεται ένα μαλακό και εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό.
Μπορείτε να δοκιμάσετε να καθαρίσετε μόνοι σας την καμινάδα, χρησιμοποιώντας την ειδική βούρτσα, με επέκταση στο κοντάρι της.

Εναλλακτικά, μία απλή και όχι ιδιαίτερα ακριβή λύση είναι να καλέσετε κάποιο συνεργείο καθαρισμού για καμινάδες που θα λύσει το πρόβλημα της κολλημένης πίσσας με την χρήση εξειδικευμένων προϊόντων για μηχανικό καθαρισμό τζακιού. Τα συνεργεία αυτά, μπορούν να αναλάβουν τον συνολικό καθαρισμό του τζακιού σας.
Επιλέξτε, λοιπόν, τη λύση που σας βολεύει και μην ξεχνάτε: Ο καθαρισμός της καμινάδας είναι απαραίτητος για λόγους ασφάλειας!

Γιατί παίρνει φωτιά η καμινάδα του τζακιού;

Ο καπνός από την καύση των ξύλων δεν περιέχει μόνο άνθρακα αλλά και κρεόζοτο.Το κρεόζοτο το συναντά κανείς στην καμινάδα σε τρεις μορφές – στάδια:

  1. Στο πρώτο στάδιο είναι σκόνη που ο κόσμος συνηθίζει να ονομάζει «καπνιά».
  2. Στο δεύτερο στάδιο παίρνει τη μορφή χοντρών κόκκων με πόρους.
  3. Στο τρίτο στάδιο κρυσταλλοποιείται και μοιάζει με μαύρο γυαλί.

Οι εναλλαγές της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της καύσης των ξύλων στο τζάκι μετατρέπουν το πρώτο στάδιο στο δεύτερο και στη συνέχεια στο τρίτο, το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και είναι η αιτία που παίρνουν φωτιά οι καμινάδες.
Το κρεόζοτο στο τρίτο στάδιο δεν φεύγει με το βούρτσισμα αλλα παραμένει κολλημένο στα τοιχώματα της καμινάδας.Η ανάφλεξη του είναι θέμα χρόνου και οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές.

Εάν ζητήσετε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στατιστικά συμβάντων για τις αιτίες των κλήσεων που δέχεται για φωτιά σε σπίτια, θα εκπλαγείτε από το ποσοστό που αφορά τη φωτιά σε καμινάδες τζακιών!!
Όταν το κρεόζοτο στην καμινάδα πάρει φωτιά, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πολύ υψηλές. Πολλές φορές ξεπερνούν τους 1500ο Κελσίου αποδυναμώνοντας τα δομικά υλικά της καμινάδας τα οποία δεν αντέχουν σε τέτοιες θερμοκρασίες.

Εξάλλου το κρεόζοτο όταν καίγεται, διογκώνεται απότομα, ασκεί πιέσεις στα ήδη καταπονημένα τοιχώματα της καμινάδας (απ’ τις υψηλές θερμοκρασίες) και προκαλεί ρωγμές και σπασίματα, από τα οποία βρίσκουν διέξοδο οι φλόγες και οι καπνοί. H φωτιά στην καμινάδα, ακόμα κι αν δεν επεκταθεί στο σπίτι, προκαλεί ζημιές, το κόστος επισκευής των οποίων μπορεί να είναι πολύ υψηλό!

Υπάρχει τρόπος να εξουδετερωθεί και να απομακρυνθεί το κρεόζοτο από την καμινάδα;

Ο μόνος παγκόσμια αποδεκτός τρόπος για την αφαίρεση του κρεόζοτου είναι ο ετήσιος καθαρισμός με βούρτσα, παράλληλα με τη τακτική χρήση ειδικών πιστοποιημένων χημικών καθαρισμού. Η χρήση των χημικών είναι απαραίτητη διότι και στα τρία στάδια του κρεόζοτου, το αδρανοποιούν και το διαβρώνουν, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο φωτιάς και εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της καμινάδας. Η χρήση τους επίσης φουσκώνει το κρεόζοτο και το κάνει σαθρό, προετοιμάζοντάς το για να αφαιρεθεί με τον επόμενο καθαρισμό.

Τα ειδικά χημικά καθαρισμού από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν δρουν στο κρεόζοτο για δεκαπέντε μέρες, ανεξάρτητα το πόσες φορές θα ανάψετε το τζάκι στο χρονικό αυτό διάστημα. Μετά την παρέλευση των 15 ημερών σταματά η δράση τους. Χρησιμοποιείστε τους λοιπόν για πρώτη φορά, την πρώτη μέρα που θα λειτουργήσετε το τζάκι, στην αρχή της κάθε σεζόν. Κατόπιν επαναλάβατε τη χρήση τους κάθε (15) δεκαπέντε μέρες, μέχρι το τέλος της περιόδου που ανάβετε το τζάκι. Έτσι αυξάνετε σε μεγάλο βαθμό την προστασία που σας προσφέρουν.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με κορυφαία εργοστάσια κατασκευής καμινάδων, διαθέτει ανοξείδωτες, γαλβανιζέ και εμαγιέ καμινάδες και εξαρτήματα και εξαρτήματα, μονού και διπλού τοιχώματος μονωμένες και μεγάλη γκάμα σε εξαρτήματα καμινάδας καθώς και κάθε είδους καπέλα προστασίας. Τα συστήματα καμινάδων που διαθέτουμε είναι πιστοποιημένα προϊόντα, με μοναδική ανθεκτικότητα στη διάβρωση, εύκολα στην τοποθέτηση, υψηλής αισθητικής, εξασφαλίζοντας άψογη και ασφαλή λειτουργία της συσκευής θέρμανσης και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή