Τι είναι η τεχνολογία συμπύκνωσης.

Oι λέβητες συμπύκνωσης αξιοποιούν την ενέργεια (λανθάνουσα θερμότητα) που βρίσκεται αποθηκευμένη στους υδρατμούς των καυσαερίων (οι οποίοι προέρχονται από το υδρογόνο του καυσίμου, την υγρασία του καυσίμου και του αέρα καύσης) και που σε έναν κοινό λέβητα θα αποβάλλονταν στον περιβάλλον. Αυτό το επιτυγχάνουν με τη χρήση ειδικών εναλλακτών (ανοξείδωτους ή αλουμινίου-πυριτίου) πριν από την απόρριψη των καυσαερίων στο περιβάλλον, όπου το επιστρεφόμενο νερό της εγκατάστασης αποταμιεύει αυτήν την ενέργεια και την αποδίδει στο λέβητα ενώ το φυσικό φαινόμενο που προκύπτει είναι η ψύξη και συμπύκνωση των υδρατμών. Παράλληλα, η θερμοκρασία των καυσαερίων μειώνεται σε σημαντικό βαθμό, περίπου 10oC πάνω από την θερμοκρασία του νερού του λέβητα, φτάνοντας ακόμα και στα επίπεδα των 45-50oC (αντί για 180-200oC σε σχέση με έναν συμβατικό λέβητα). Μέσα από αυτήν τη διαδικασία ανάκτησης της λανθάνουσας ενέργειας επιτυγχάνεται και η αύξηση του βαθμού απόδοσης των λεβήτων, όπου από 93% που είναι ο ανώτερος με συμβατική τεχνολογία καύσης μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει ακόμα και στο 108%.

Προσοχή στις λεπτομέρειες!

Αυτό που συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη είναι ότι η τεχνολογία συμπύκνωσης ξεκινά να αξιοποιείται όταν η θερμοκρασία των καυσαερίων πέσει κατά προσέγγιση για το μεν αέριο κάτω από τους 57oC και για το δε πετρέλαιο περίπου κάτω από τους 47oC. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού του λέβητα προς την εγκατάσταση δεν θα ξεπερνά τους 60oC.
Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι όσο χαμηλότερες θερμοκρασίες προσαγωγής νερού δουλεύουμε με τον λέβητα συμπύκνωσης τόσο περισσότερη ενέργεια παίρνουμε από τα καυσαέρια, φτάνοντας τον μέγιστο βαθμό απόδοσης 108% και άρα την χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Έτσι, ο συνδυασμός των λεβήτων συμπύκνωσης με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών όπως είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση και οι τερματικές μονάδες αέρα – νερού fan coil units είναι ιδανικός, πετυχαίνοντας μέγιστη οικονομία. Ο συνδυασμός με θερμαντικά σώματα μπορεί να γίνει εξίσου αποδοτικά, με την προϋπόθεση ότι ο λέβητας θα δουλεύει με χαμηλές θερμοκρασίες προσαγωγής νερού προς τα σώματα για τις περισσότερες ώρες από τη συνολική λειτουργία του στη περίοδο της θέρμανσης.
Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό;
Βασική προϋπόθεση είναι ο συνδυασμός του λέβητα συμπύκνωσης με σύστημα αντιστάθμισης για αυτοματοποιημένη λειτουργία του συστήματος, όπου η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού προς τα σώματα μεταβάλλεται συνεχώς με βάση την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Επειδή κατά την μελέτη θέρμανσης η επιλογή των θερμαντικών σωμάτων μιας κατοικίας, γίνεται μα βάση τις δυσμενέστερες συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος (π.χ στους 0oC εξωτερική θερμοκρασία, επιλέγουμε αντίστοιχη απόδοση θερμαντικού σώματος ώστε στον χώρο μας να έχουμε θερμοκρασία άνεσης 22oC με θερμοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού από τον λέβητα προς το σώμα 75oC) καταλαβαίνουμε ότι οι παραπάνω συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος συμβαίνουν για ένα μικρό τμήμα τις περιόδου θέρμανσης του σπιτιού μας και άρα τα θερμαντικά σώματα για την υπόλοιπη περίοδο θέρμανσης είναι μεγαλύτερα από αυτά που θα χρειαζόμασταν όταν για παράδειγμα η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 10oC.
Έτσι αλλάζοντας τη θερμοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού από τον λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα επιτυγχάνουμε τις ίδιες συνθήκες άνεσης για τον χώρο μας δηλαδή τους 22oC με χαμηλότερη όμως θερμοκρασία νερού.
Όσο λοιπόν μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τόσο μικρότερη μπορεί να είναι η θερμοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού από τον λέβητα και έτσι επιτυγχάνουμε ακόμα και για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου θέρμανσης της κατοικίας μας, ο λέβητας να βρίσκεται σε συνθήκες λειτουργίας συμπύκνωσης χαρίζοντάς μας πραγματικά μεγάλη οικονομία καυσίμου.
Αυτή ακριβώς τη λειτουργία επιτυγχάνει το σύστημα αντιστάθμισης που σε πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνεται στις δυνατότητες λειτουργίας του λέβητα με την τοποθέτηση του εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αρκεί πάντα να προγραμματίζουμε τον λέβητα στην επιθυμητή καμπύλη αντιστάθμισης.
Προσοχή λοιπόν γιατί η αγορά και εγκατάσταση ενός λέβητα συμπύκνωσης ο οποίος συνεχώς δουλεύει σε θερμοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού π.χ στους 70oC, ουσιαστικά δεν αποδίδει καμία επιπλέον οικονομία σε σχέση με έναν συμβατικό λέβητα.
Επίσης να τονίσουμε ότι στην αγορά υπάρχουν πλέον λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου και υγραερίου που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και επικοινωνίας με ηλεκτρονικό χειριστήριο – θερμοστάτη χώρου το οποίο έχει τη δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σε ημερήσια αλλά και εβδομαδιαία βάση και επιπλέον διαθέτει σύστημα εσωτερικής αντιστάθμισης.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να προγραμματίζουμε τις συνθήκες του σπιτιού μας ορίζοντας θερμοκρασία άνεσης (π.χ 22o C) κατά τις ώρες που βρισκόμαστε στην κατοικία μας και θερμοκρασία οικονομίας (π.χ 18o C) τις ώρες που απουσιάζουμε από αυτό ή τις ώρες που κοιμόμαστε, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου.
Επίσης η δυνατότητα εσωτερικής αντιστάθμισης που διαθέτουν τα συγκεκριμένα χειριστήρια αλληλοεπιδρούν στη λειτουργία του λέβητα σε συνεργασία με τον προγραμματισμό της εξωτερικής αντιστάθμισης και έτσι σε περιπτώσεις που π.χ η λειτουργία της εξωτερικής αντιστάθμισης έχει ορίσει θερμοκρασία προσαγωγής νερού 60ο C προς τα θερμαντικά σώματα, το ηλεκτρονικό χειριστήριο – θερμοστάτης χώρου στην περίπτωση που εντοπίζει ότι η επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου που έχουμε ορίσει επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα, επεμβαίνει στην καμπύλη της αντιστάθμισης και την ορίζει προς τα κάτω δηλαδή σε χαμηλότερη θερμοκρασία νερού προσαγωγής προς τα σώματα (π.χ 55ο C). Αντιστρόφως γίνεται στην περίπτωση που η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου (π.χ 22o C) βρίσκεται μακριά από την πραγματική θερμοκρασία που έχει ο χώρος μας εκείνη τη στιγμή (π.χ 16ο C) και έτσι ενώ μπορεί η καμπύλη της εξωτερικής αντιστάθμισης να ορίζει θερμοκρασία νερού προσαγωγής προς τα σώματα π.χ 55ο C το εσωτερικό χειριστήριο – θερμοστάτης χώρου να επέμβει σε αυτήν και να την ορίσει προς τα πάνω σε θερμοκρασία προσαγωγής νερού π.χ 60ο C για να επιτευχθεί γρηγορότερα η θερμοκρασία άνεσης του σπιτιού. Οι παραπάνω δυνατότητες λειτουργίας, προγραμματισμού και ελέγχου που μας δίνουν τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά χειριστήρια – θερμοστάτες χώρου έχουν σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου κατά τη λειτουργία του λέβητα και σύγχρονες συνθήκες άνεσης της κατοικίας μας.
Τέλος σημαντική αξία άνεσης έχει πλέον σήμερα η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του λέβητα από το κινητό τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή μας μέσω WiFi.

Τέλος σημαντική αξία άνεσης έχει πλέον σήμερα η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του λέβητα από το κινητό τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή μας μέσω WiFi.

Αυξομείωση Ισχύος του λέβητα.

Στην αγορά πλέον υπάρχουν λέβητες συμπύκνωσης αερίου και υγραερίου μεταβλητής ισχύος. Δηλαδή ο λέβητας όσο μικρότερες είναι οι απαιτήσεις θερμικής ισχύος του σπιτιού μας τόσο αυτομάτως χαμηλώνει την καύση του ελαττώνοντας αντίστοιχα την ποσότητα του αερίου στον καυστήρα του. Είναι δηλαδή μία αντίστοιχη λειτουργία με αυτή των inverter κλιματιστικών.
Έχοντας λοιπόν επιλέξει έναν λέβητα π.χ θερμικής ισχύος 22kW για τις απαιτήσεις των θερμικών φορτίων (θερμαντικών σωμάτων) του σπιτιού μας, όσο ελαττώνουμε τα φορτία (δηλαδή όσο κλείνουμε θερμαντικά σώματα) τόσο μειώνεται αυτομάτως η ισχύς του λέβητα και αντιστοίχως η κατανάλωση φυσικού αερίου ή υγραερίου.
Επειδή η απομόνωση ενός ή περισσοτέρων θερμαντικών σωμάτων της κατοικίας μας πρέπει να γίνεται με βάση τις συνθήκες άνεσης του κάθε χώρου του σπιτιού μας, το να απομονώνουμε μόνοι μας κάποια θερμαντικά σώματα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση οικονομία διότι έτσι δημιουργούμε κρύα δωμάτια εντός της κατοικίας αυξάνοντας τις θερμικές απώλειες των διπλανών δωματίων προς αυτά τα οποία απομονώσαμε, με αποτέλεσμα το όλο σύστημα θέρμανσης να δουλεύει πλέον για περισσότερες ώρες καταναλώνοντας κατά συνέπεια περισσότερο πετρέλαιο.
Η λύση σημαντικής εξοικονόμησης καυσίμου και επιτυχίας τέλειων συνθηκών άνεσης εντός της κατοικίας μας είναι η τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά μας σώματα, ώστε κάθε φορά που σε κάποιο από τα δωμάτια του σπιτιού μας η θερμοκρασία του δωματίου έγινε ίση με την επιθυμητή θερμοκρασία που ρυθμίσαμε στην θερμοστατική κεφαλή στο αντίστοιχο σώμα, αυτομάτως το σώμα απομονώνεται.
Αν αναλογιστούμε ότι σε μία κατοικία που διαθέτει π.χ 10 θερμαντικά σώματα για τις περισσότερες και ίσως πάνω από τις μισές ώρες τις ημέρας μπορεί και περισσότερα από 5 σώματα να έχουν απομονωθεί λόγω επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου από τις θερμοστατικές κεφαλές και λάβουμε υπόψη μας ότι αντιστοίχως ο λέβητας μειώνει την ισχύ του και άρα την κατανάλωση του πετρελαίου λόγω ότι έχει να θερμάνει λιγότερα σώματα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον επιτυγχάνουμε τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας για την κατοικία μας χωρίς να μειώνουμε καθόλου τις συνθήκες θερμοκρασιακής άνεσης του σπιτιού μας.

Τι είναι οι θερμοστατικές κεφαλές.;

Σε μια σύνηθες εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης ο έλεγχος της θερμοκρασίας π.χ της κατοικίας μας, γίνεται με την τοποθέτηση ενός θερμοστάτη χώρου σε έναν από τους χώρους του σπιτιού (π.χ στο διάδρομο). Ο θερμοστάτης ρυθμίζεται σε μια θερμοκρασία (π.χ 20 C) και όταν η θερμοκρασία του χώρου (στον οποίο είναι τοποθετημένος ο θερμοστάτης) γίνει μικρότερη από αυτήν που ρυθμίσαμε στον θερμοστάτη μας, τότε αυτός δίνει εντολή στην πηγή θέρμανσης του σπιτιού μας (π.χ λέβητας) να ζεστάνει το νερό της εγκατάστασης και να τροφοδοτήσει όλα τα θερμαντικά σώματα της κατοικίας μας ζεστό νερό. Αντίστοιχα όταν ο θερμοστάτης αντιληφθεί ότι η θερμοκρασία του χώρου είναι αυτή που ρυθμίσαμε (π.χ 20 C) δίνει εντολή στον λέβητα να σταματήσει. Πόσο όμως είναι αντικειμενική αυτή η λειτουργία του θερμοστάτη (ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος σε ένα συγκεκριμενο σημείο του σπιτιού μας) για την θερμοκρασία που έχουν τα υπόλοιπα δωμάτια; Τί συμβαίνει με τους υπόλοιπους χώρους για παράδειγμα στο σαλόνι του σπιτιού μας όπου ανάβουμε και το τζάκι μας; Τί μπορεί να συμβαίνει σε ένα άλλο δωμάτιο της κατοικίας μας όπου μπορεί να είναι βορεινό και να έχει μεγάλες τζαμαρίες; Τί γίνεται την ίδια στιγμή στην κουζίνα που ανάψαμε τον φούρνο και κάποιες εστίες μαγειρέματος;
Η απάντηση είναι απλή:
Το σαλόνι στο οποίο ανάψαμε το τζάκι μας μπορεί να έχει πολύ υψηλότερη θερμοκρασία από 20 C, το ίδιο και η κουζίνα στην οποία ανάψαμε τον φούρνο και τις εστίες, το βορεινό δωμάτιο με τις μεγάλες τζαμαρίες μπορεί να είναι πολύ ποιο κρύο και όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που ο θερμοστάτης χώρου που βρίσκεται στον διάδρομο του σπιτιού μας μάλλον δεν έχει αντιληφθεί τίποτα από αυτά.

Αυτό το μεγάλο πρόβλημα λύνουν οι θερμοστατικές κεφαλές και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν έως και 30% εξοικονόμηση καυσίμου.

Επειδή ο κάθε χώρος του κτιρίου μας είναι ξεχωριστός και με διαφορετικές θερμικές απαιτήσεις, τοποθετώντας θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε θερμαντικό σώμα του κτιρίου μας, επιτυγχάνουμε την αυτονόμηση και την δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικής θερμοκρασίας ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα δωμάτια του κτιρίου μας. Με τον τρόπο αυτό κάθε θερμαντικό σώμα γίνεται ανεξάρτητο και απομονώνεται αυτόματα όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία στον χώρο που βρίσκεται τοποθετημένο, ενώ κάποια άλλα σώματα της εγκατάστασης μας που βρίσκονται σε χώρους που εξακολουθούν και έχουν ακόμα την ανάγκη θέρμανσης, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Από τη στιγμή όμως που το κτίριο μας έρθει σε θερμική ισορροπία θα βρίσκονται σε λειτουργία όλο και λιγότερα σώματα της εγκατάστασής μας επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου έως και 30%.

Πού τοποθετούνται και πως λειτουργούν οι θερμοστατικές κεφαλές;
Οι θερμοστατικές κεφαλές τοποθετούνται στους αντίστοιχους διακόπτες θερμαντικών σωμάτων, (οι οποίοι όμως έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης θερμοστατικών κεφαλών σε αυτούς) και αυτό αφορά τους απλούς γωνιακούς ή ίσιους διακόπτες που τοποθετούνται στα θερμαντικά σώματα στην περίπτωση που η εγκατάσταση μας είναι με εξωτερικές σωληνώσεις ψηλά ή χαμηλά στους τοίχους περιμετρικά των δωματίων (εξωτερικό δισωλήνιο σύστημα), ειδάλως στην περίπτωση που έχουμε διακόπτες εξωτερικού βρόγχου (οι οποίοι τοποθετούνται στα θερμαντικά σώματα όταν η εγκατάσταση των σωληνώσεων έχει γίνει εντός των δαπέδων του κτιρίου μας) τότε υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης θερμοστατικών κεφαλών στους υφιστάμενους διακόπτες με την χρήση ειδικού αντάπτορα (εξαρτήματος), ενώ τέλος στην περίπτωση που έχουμε θερμαντικά σώματα εσωματωμένου βρόγχου η τοποθέτηση της θερμοστατικής κεφαλής γίνεται επάνω στο σώμα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που έχουμε απλούς γωνιακούς ή ίσιους διακόπτες που δεν έχουν την δυνατότητα προσαρμογής θερμοστατικής κεφαλής σε αυτούς, τότε αντικαθιστούμε τον έναν από τους δύο απλούς διακόπτες που έχει το θερμαντικό σώμα (και μάλιστα των διακόπτη της προσαγωγής), με αντίστοιχο διακόπτη που έχει θερμοστατική κεφαλή.

Η θερμοστατική κεφαλή αποτελείτε στο εσωτερικό της από μία σειρά τυμπάνων και φέρει επίσης ειδικό υγρό το οποίο καθώς θερμαίνεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου, διαστέλλεται και αυξάνει έτσι το πάχος των τυμπάνων. Στη συνέχεια τα τύμπανα αυτά μετατοπίζουν ένα έμβολο το οποίο ελέγχει τη ροή του νερού στο θερμαντικό σώμα. Η θερμοστατική κεφαλή στο εξωτερικό της έχει βαθμονόμηση με την οποία ρυθμίζουμε την θερμοκρασία που επιθυμούμε στον χώρο μας. Καθώς η θερμοκρασία του χώρου αυξάνεται η θερμοστατική κεφαλή με τον μηχανισμό που διαθέτει ελαττώνει βαθμιαία (με την αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου) την ροή του νερού στο θερμαντικό σώμα και την σταματά όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία που ρυθμίσαμε στην κεφαλή. Προτείνεται σε ένα από τα θερμαντικά σώματα της εγκατάστασής μας (π.χ στο λουτρό ή στα λουτρά αν διαθέτουμε περισσότερα από ένα) να μην τοποθετείται θερμοστατική κεφαλή ώστε να είναι εφικτή η κυκλοφορία μιας μικρής ποσότητας νερού του δικτύου κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου μας.

Τι επιτυγχάνουμε λοιπόν με την τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών;

Μεταφερθείτε στο e-shop για τις θερμοστατικές κεφαλές

Σχεδιασμός & Χρήση

Ο σωστός σχεδιασμός και λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης για την μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση ενέργειας βασίζονται στα παρακάτω:

Πώς θα επιλέξω τον κατάλληλο λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου ή υγραερίου και πώς θα πετύχω άνεση και εξοικονόμηση του συστήματος;

Βήμα 1ο:
Σωστή μελέτη εφαρμογής.

Τα μοντέλα των λεβήτων συμπύκνωσης φυσικού αερίου και υγραερίου με βάση την απόδοση τους σε θέρμανση θα παρατηρήσετε ότι είναι σημαντικά μικρότερα (18, 20, 22, 28 kw) από τους αντίστοιχους συμβατικούς λέβητες πετρελαίου. Ενώ δηλαδή μέχρι και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις ένας τεχνικός π.χ υδραυλικός, μας πρότεινε για ένα σπίτι 120m2 έναν συμβατικό λέβητα πετρελαίου ίσως και 40.000 θερμίδες, αντιθέτως ο λέβητας συμπύκνωσης πρέπει να επιλεγεί με εξειδικευμένη μελέτη ώστε να επιτύχουμε πραγματική οικονομία και σίγουρη απόδοση.

Βήμα 2ο.
Ζεστό νερό χρήσης.

Στην αγορά υπάρχουν επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου – υγραερίου που ενσωματώνουν τη δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για τις ανάγκες της κατοικίας μας. Η δυνατότητα αυτή επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση στον λέβητα ενός πλακοειδή εναλλάκτη. Κατά την ζήτηση ζεστού νερού χρήσης ο λέβητας σταματά τη ροή του νερού προς τα θερμαντικά σώματα και το ζεστό νερό που εξακολουθεί και παράγει ο καυστήρας στον κορμό του λέβητα οδηγείται πλέον στον εναλλάκτη από το οποίο περνάει επίσης και το κρύο νερό. Αυτό ζεσταίνεται με τη σειρά του από την εναλλαγή θερμότητας με το νερό του λέβητα και οδηγείται πλέον ζεστό στις βρύσες της κατοικίας. Έχουμε δηλαδή ένα συστήματα ταχυθέρμανσης του νερού χρήσης χωρίς να γίνεται αποθήκευση αυτού σε κάποιο θερμοδοχείο (boiler).


Επίσης στην αγορά υπάρχουν λέβητες συμπύκνωσης αερίου που δεν ενσωματώνουν τη δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ειδικά επίτοιχοι λέβητες μεγαλύτερης θερμικής ισχύος ή επιδαπέδιοι λέβητες) αλλά ο πίνακας ελέγχου λειτουργίας του λέβητα μπορεί να ελέγχει την παραγωγή και αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης σε κάποιο θερμοδοχείο (boiler). Στην περίπτωση αυτή ένα αισθητήριο θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης που τοποθετείται σε ειδική θέση (κυάθιο) στο boiler είναι απαραίτητο καθώς επίσης και μία τρίοδη βαλβίδα με ηλετροκινητήρα η οποία κατά την θέρμανση του νερού στο boiler θα διακόπτη τη ροή του ζεστού νερού από το λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα και θα την επιτρέπει από τον λέβητα προς το boiler ή ένας δεύτερος κυκλοφορητής ο οποίος θα κυκλοφορεί το νερό του λέβητα προς το boiler ενώ ταυτόχρονα θα απενεργοποιείτε ο πρωτεύων κυκλοφορητής που στέλνει το νερό από τον λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα.
Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι και σε αυτήν την περίπτωση όταν ο λέβητας καλείτε να ζεστάνει το νερό χρήσης απενεργοποιεί την λειτουργία θέρμανσης του σπιτιού μας.

Επειδή ο παραπάνω έλεγχος και γενικότερα η θέρμανση του boiler από τον λέβητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα διότι δεν μπορούμε να διακόπτουμε τη θέρμανση της κατοικίας για π.χ μία ολόκληρη ώρα (χωρίς να παραπονεθεί ο χρήστης του σπιτιού), πρέπει να επιλέξουμε θερμοδοχεία με εναλλάκτη μεγάλου μήκους (επιφανείας), κατάλληλης χωρητικότητας νερού για την εκάστοτε εφαρμογή και με μεγάλη προσοχή στη διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας του νερού μέσα στο boiler. Γι΄αυτό λοιπόν η επιλογή του κατάλληλου θερμοδοχείου (boiler) είναι επίσης πολύ σημαντική.

Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι τα μέχρι σήμερα ευρέως διαδεδομένα boiler μικρής χωρητικότητας 80, 100, 120 λίτρα (που μοιάζουν με ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες) είναι ακατάλληλα για την παραπάνω εφαρμογή αφενός λόγω μικρής χωρητικότητας οπότε ο λέβητας θα αναγκάζεται να διακόπτει τη θέρμανση της κατοικίας σε τακτά χρονικά διαστήματα μόλις γίνεται χρήση του ζεστού νερού έστω από ένα άτομο και αφετέρου διότι συνήθως αυτά τα boiler δεν διαθέτουν ειδική θέση για την τοποθέτηση του αισθητηρίου θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης του λέβητα.

Πρέπει ακόμα να λάβουμε υπόψη μας ότι η ενσωμάτωση ενός boiler (που μπορεί να είναι και ένα boiler τριπλής ενέργειας ηλιακού θερμοσίφωνα) στο ίδιο κύκλωμα με τα θερμαντικά σώματα επιφέρει λειτουργικά προβλήματα στην εξοικονόμηση καυσίμου από τον λέβητα συμπύκνωσης αερίου, διότι για την θέρμανση του boiler απαιτείτε υψηλή θερμοκρασία νερού από τον λέβητα οπότε καταργείται αυτομάτως η λειτουργία αντιστάθμισης του λέβητα διότι σε όλες τις περιπτώσεις που λόγω της αντιστάθμισης σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, το νερό του λέβητα επαρκεί ακόμα και σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 60oC να ζεστάνει την κατοικία μας, δεν μπορεί όμως να ζεστάνει το boiler λόγω χαμηλής θερμοκρασίας και έτσι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε τον λέβητα συμπύκνωσης σε υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα η λειτουργία του να είναι η ίδια με αυτή ενός συμβατικού λέβητα και να μην επιτυγχάνουμε την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που μας δίνει η συμπύκνωση.
Τέλος να τονίσουμε ότι ειδικά για τους επίτοιχους λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου – υγραερίου διατίθενται πλέον θερμαντήρες νερού (boilers) ειδικής κατασκευής με όλες τις παροχές σύνδεσης στο πάνω μέρος τους, με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής στον εναλλάκτη και με αναμονές για τοποθέτηση αισθητηρίων θερμοκρασίας νερού, τα οποία μπορούν να τοποθετούνται ακριβώς κάτω από τον επίτοιχο λέβητα, γεγονός που χαρίζει μεγάλη εργονομία και οικονομία χώρου.

Μεταφερθείτε στο e-shop για τα boiler επίτοιχων λεβήτων αερίου

Βήμα 3ο
Σχεδιασμός συστήματος

Η εφαρμογή μας πέρα από τον λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου – υγραερίου μπορεί να περιλαμβάνει συνεργασία, με κάποιο υδραυλικό τζάκι – λέβητας, ηλιακούς συλλέκτες, θερμοδοχείο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ηλιακό θερμοσίφωνα κλπ. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να σχεδιαστεί άρτια τόσο η υδραυλική του εγκατάσταση όσο και ο αυτοματισμός του.

Βήμα 4ο
Βοηθητικά υλικά εγκατάστασης.

Εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή των υπολοίπων υλικών εγκατάστασης που θα χρειαστούμε για το σύστημα μας όπως π.χ τυχόν δευτερεύοντες κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής, τρίοδη βάνα με ηλεκτροκινητήρα, κατάλληλα φίλτρα νερού (υδροκυκλωνικά – μαγνητικά) για την προστασία του λέβητα συμπύκνωσης αερίου, διαστασιολόγηση και επιλογή σωληνώσεων και λοιπού εξοπλισμού, σωστών μονώσεων των δικτύων θέρμανσης κλπ.

Μεταφερθείτε στο e-shop για υλικά εγκατάστασης επίτοιχων λεβήτων αερίου

Βήμα 5ο
Σωστή ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση του συστήματος.

Αφού έχουμε μελετήσει και επιλέξει την σωστή λύση και τον αντίστοιχο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για το σύστημά μας, σειρά έχει η εγκατάστασή του η οποία πρέπει να είναι εξίσου άρτια και εξειδικευμένη για να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή στην άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας της εφαρμογής μας.

Βήμα 6ο
Προγραμματισμός του λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου ή υγραερίου και ρυθμίσεις λειτουργίας του συστήματος μας.

Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης του συστήματος και αφού έγιναν οι απαραίτητες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές δοκιμές, σειρά έχει ο προγραμματισμός του λέβητα, η έναυση και η ρύθμιση του καυστήρα και ειδικά στις περιπτώσεις λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου οπωσδήποτε η ρύθμιση του καυστήρα πρέπει να γίνει μα συσκευή ανάλυσης καυσαερίων και στη συνέχεια να γίνουν οι επιμέρους ρυθμίσεις του συστήματος μας. Μπορεί να έχουμε κάνει την αρτιότερη μελέτη για την εφαρμογή μας, να έχουμε επιλέξει τον καλύτερο εξοπλισμό, να έχουμε πραγματοποιήσει την καλύτερη εγκατάσταση, όμως δεν τελειώσαμε ακόμα. Ο σωστός προγραμματισμός του λέβητα και οι απαραίτητες ρυθμίσεις του επιμέρους εξοπλισμού του συστήματος μας, είναι μια εξίσου σημαντική διαδικασία. Λειτουργία αντιστάθμισης, προγραμματισμός ζεστού νερού χρήσης, υδραυλική εξισορρόπηση, ρύθμιση θερμοστατικών κεφαλών και χρονοπρογραμματισμός είναι μερικές από τις πολύ σημαντικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιήσουμε για να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα λειτουργίας, άνεσης και εξοικονόμησης του συστήματος μας.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με την μεγαλύτερο κατασκευαστή λεβήτων και συστημάτων αερίου και υγραερίου, την Νούμερο 1 σε πωλήσεις εταιρία BAXI, αποτελεί εξειδικευμένο κατάστημα Baxi Gas Center , προσφέροντας εμπεριστατωμένη μελέτη υπολογισμού, άρτια εφαρμογή και προγραμματισμό συνθηκών λειτουργίας του λέβητα και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και after sales service και εγγυάται τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης του κτιρίου σας.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή