Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μικρών αλλά και μεγάλων κτιρίων. Από μία κατοικία έως ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με ταυτόχρονη αύξηση των συνθηκών άνεσης και ο έλεγχος της λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αποτελεί πλέον την ανάγκη εφαρμογής συστημάτων και εξαρτημάτων αυτοματισμού και ελέγχου, με σκοπό την μέγιστη εξοικονόμηση λειτουργίας, τον απόλυτο έλεγχο του συστήματος και την δημιουργία συνθηκών άνεσης.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ με 15 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και με απόλυτη ευαισθησία και τεχνογνωσία στην εξοικονόμηση ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης, προτείνει και εφαρμόζει συστήματα και εξαρτήματα αυτοματισμού και ελέγχου, επιτυγχάνοντας μέγιστη εξοικονόμηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Από την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ενός θερμοστάτη χώρου, την εφαρμογή συστημάτων αντιστάθμισης, έως τον έλεγχο του ζεστού νερού χρήσης σε ένα μικρό ή μεγάλο κτίριο, το αποτέλεσμα που επιτυγχάνουμε είναι η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και η δημιουργία απολύτων συνθηκών άνεσης.

Θερμοστάτες χώρου με λειτουργία PID (Proportional Integral Derivative)

Πρόκειται για ηλεκτρονικούς θερμοστάτες χώρου με ψηφιακή οθόνη, μεγάλης ακρίβειας στην λειτουργία τους οι οποίοι διαθέτουν στην συσκευή τους έναν ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή, σκοπός του οποίου είναι να ελέγχει συνεχώς και να συγκρίνει την απόκλιση της πραγματικής θερμοκρασίας χώρου με την επιθυμητή που έχουμε ορίσει στον θερμοστάτη, να καταγράφει συνεχώς πόσο γρήγορα ή αργά, αυξάνεται ή μειώνεται η πραγματική θερμοκρασία στον χώρο μας σε σχέση πάντα με την επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας που ορίσαμε και έτσι να μπορεί να προβλέπει και να ελέγχει τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο χώρος μας ανάμεσα στην πραγματική και επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.

Έτσι μέσω του λογισμικού που περιγράψαμε παραπάνω, οι θερμοστάτες χώρου με λειτουργία PID, μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς τον χρόνο που χρειάζεται το σύστημα μας ώστε να εξισώσει την πραγματική θερμοκρασία του χώρου μας με την τιμή της επιθυμητής που έχουμε ορίσει στον θερμοστάτη, καθώς επίσης ποια είναι η «τάση θερμοχωρητικότητας» του χώρου μας. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ορίσει επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη χώρου μας 22ο C και ο θερμοστάτης ελέγχει την λειτουργία ενός λέβητα.
Αν ο θερμοστάτης είναι μηχανικός – διμεταλλικός, όταν η θερμοκρασία του χώρου μειωθεί στους περίπου 20ο C (ανάλογα με την απόκλιση και την παλαιότητα του θερμοστάτη) τότε αυτός θα ενεργοποιήσει την λειτουργία του λέβητα. Όταν ο θερμοστάτης αντιληφθεί ότι η θερμοκρασία του χώρου έγινε ίση με 22ο C (πάλι στην περίπτωση του μηχανικού θερμοστάτη, με κάποια σημαντική απόκλιση), θα σταματήσει την λειτουργία του λέβητα.
Αντίστοιχα ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με λειτουργία On/Off, όταν η θερμοκρασία του χώρου μειωθεί στους 21ο C (πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από τους μηχανικούς θερμοστάτες) θα ενεργοποιήσει την λειτουργία του λέβητα, ενώ όταν αντιληφθεί ότι η θερμοκρασία του χώρου έγινε ίση με 22ο C (με απόκλιση 0,5 έως 1,0 ο C), θα σταματήσει την λειτουργία του λέβητα. Όπως αναφέραμε ο παραπάνω τρόπος λειτουργίας On/Off των θερμοστατών (μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί) πολλές φορές οδηγεί σε διαδοχικές εκκινήσεις και σταματήματα της λειτουργίας του συστήματος ή της συσκευής, ανά τακτά και σύντομα χρονικά διαστήματα.
Στην περίπτωση όπου στον χώρο μας έχουμε τοποθετήσει έναν ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου με λειτουργία PID, ο οποίος όπως αναφέραμε, μέσω του λογισμικού του ελέγχει συνεχώς τόσο την συμπεριφορά του συστήματος θέρμανσης, όσο και του ίδιου του χώρου, αυτός αναγνωρίζει κάθε στιγμή τον χρόνο που χρειάζεται για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και πόσο γρήγορα ή αργά μεταβάλλεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω η θερμοκρασία του χώρου μας όταν σταματήσει η λειτουργία του λέβητα. Έτσι όταν για παράδειγμα ο PiD θερμοστάτης αντιληφθεί ότι μόλις ο θερμοστάτης φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία των 22ο C, μέσα σε 5 λεπτά η θερμοκρασία πέσει στους 21,5ο C, τότε ο θερμοστάτης δεν σταματά τη λειτουργία του λέβητα στους 22ο C που έχουμε ορίσει ως επιθυμητή, αλλά στους 23ο C ώστε εφόσον στον χώρος μας μειώνεται η θερμοκρασία ανά 5 λεπτά κατά 0,5ο C, για τα επόμενα 10 λεπτά να μην ενεργοποιείται ξανά ο λέβητας. Αντίθετα αν ο PiD θερμοστάτης αντιληφθεί ότι ενώ σταματά τη λειτουργία του λέβητα στους 22ο C, ο χώρος μας εξακολουθεί και ανεβάζει θερμοκρασία μέχρι τους 23ο C (λόγω αδράνειας των σωμάτων ή της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή των μονώσεων του κτιρίου), τότε ο θερμοστάτης θα διακόψει την λειτουργία του λέβητα όχι στους 22ο C αλλά στους 21ο C, ώστε να αποφευχθεί η «υπερθέρμανση» του χώρου μας.
Με την τοποθέτηση ενός θερμοστάτη χώρου με PiD λειτουργία επιτυγχάνονται τέλειες συνθήκες άνεσης στον χώρο μας, αποφεύγοντας τις δυσάρεστες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του χώρου και εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα ενέργειας από τον ακριβή έλεγχο που πραγματοποιεί ο θερμοστάτης στην λειτουργία του συστήματός μας. Διαθέτουν ψηφιακή οθόνη και υπάρχουν μοντέλα που έχουν επιπλέον πλήκτρο για τον έλεγχο λειτουργίας του boiler.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες χώρου

Με τους ηλεκτρονικούς προγραμματιζόμενους θερμοστάτες χώρου έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίζουμε διαφορετικές επιθυμητές θερμοκρασίες για τον χώρο μας, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ή και τις εβδομάδας. Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να ορίσουμε ότι στο διάστημα από 07.00 π.μ έως 08.00 π.μ ρυθμίζουμε επιθυμητή θερμοκρασία 22ο C, από 08.00 π.μ έως 02.00 μ.μ ρυθμίζουμε επιθυμητή θερμοκρασία 19ο C και έτσι διαμορφώνουμε την λειτουργία του συστήματός μας με βάση την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου ανά τις χρονικές περιόδους της ημέρας. Στην περίπτωση των εβδομαδιαίων προγραμματιζόμενων θερμοστατών μπορούμε επίσης να ορίζουμε τα παραπάνω για κάθε ημέρα της εβδομάδας με τα ίδια ή διαφορετικά προγράμματα ανά ημέρα. Οι προγραμματιζόμενοι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου διαθέτουν ψηφιακή οθόνη επιτυγχάνοντας ευκρινή έλεγχο του προγραμματισμού και της λειτουργίας τους και υπάρχουν μοντέλα που έχουν επιπλέον πλήκτρο για τον έλεγχο λειτουργίας του boiler.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Ασύρματοι θερμοστάτες χώρου.

Σε αντίθεση με τους περισσότερο διαδεδομένους ενσύρματους θερμοστάτες χώρου, δηλαδή αυτούς που στην θέση τοποθέτησή τους απαιτούνται τα αντίστοιχα καλώδια για την παροχή ρεύματος του θερμοστάτη και τη μεταφορά της εντολής ενεργοποίησης από τον θερμοστάτη στην συσκευή ή στο σύστημα θέρμανσης ή ψύξης, οι ασύρματοι θερμοστάτες χώρου δεν απαιτούν (στην θέση τοποθέτησή τους) τα αντίστοιχα καλώδια. Ουσιαστικά στην συσκευασία ενός ασύρματου θερμοστάτης χώρου περιλαμβάνεται ο θερμοστάτης και επίσης μία άλλη συσκευή (ονομαζόμενη ως «βάση») που αποτελεί τον πομπό – δέκτη επικοινωνίας με τον θερμοστάτη. Ο πομπός – δέκτης (βάση) είναι αυτός που θα συνδεθεί με τις καλωδιώσεις ενώ ο θερμοστάτης επικοινωνεί ασύρματα με την βάση μεταφέροντάς της τις εντολές ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του συστήματος. Η εμβέλεια επικοινωνίας της βάσης με τον θερμοστάτη μπορεί να είναι έως και 100 μέτρα, ανάλογα πάντα με τους τοίχους, τα δάπεδα και τις οροφές που μεσολαβούν ανάμεσα στην βάση και τον θερμοστάτη και τις οδηγίες πάντα του κάθε κατασκευαστή.
Ο ασύρματος θερμοστάτης χώρου αποτελεί τέλεια επιλογή όπου δεν υπάρχουν οι κατάλληλες καλωδιώσεις στο σημείο που κρίνεται ιδανικό για την τοποθέτηση του θερμοστάτη ή ακόμα και όταν η τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων σε μια υφιστάμενη κατασκευή μπορεί να είναι αντιαισθητική ή και αρκετά δαπανηρή. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε την βάση στο σημείο που υπάρχουν οι καλωδιώσεις αλλά το σημείο αυτό δεν είναι το ιδανικό για την τοποθέτηση του θερμοστάτη (π.χ μπορεί να τοποθετήθηκε κοντά κάποιο τζάκι, ή ο χώρος αυτός να μην αποτελεί πλέον θερμαινόμενο χώρο κλπ) και στη συνέχεια να τοποθετήσουμε τον θερμοστάτη σε απομακρυσμένο σημείο το οποίο είναι ιδανικό για την λειτουργία του. Επίσης στην περίπτωση που η τοποθέτηση καλωδίων σε ένα υφιστάμενο σπίτι μπορεί να είναι αντιαισθητική ή δαπανηρή, τότε μπορεί να τοποθετηθεί η βάση ακόμα και στο λεβητοστάσιο και ο θερμοστάτης χώρου να τοποθετηθεί σε ένα ιδανικό σημείο εντός του σπιτιού. Οι ασύρματοι θερμοστάτες χώρου είναι ηλεκτρονικοί, συνήθως με ψηφιακή οθόνη και υπάρχουν σε μοντέλα με ημερήσιο ή και εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, με ή χωρίς πλήκτρο για τον έλεγχο λειτουργίας του boiler.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Θερμοστάτες Wi-Fi

Ο θερμοστάτης χώρου Wi-Fi αποτελεί την απάντηση στις σύγχρονες απαιτήσεις απομακρυσμένου ελέγχου των συσκευών ή συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης. Πρόκειται για μια συσκευή η οποία συνδέεται ασύρματα με τον repeater που περιλαμβάνεται στην συσκευασία και ο ποίος αντίστοιχα συνδέεται ενσύρματα με το router του σπιτιού μας. Η απόσταση του θερμοστάτη με τον repeater ο οποίος θα βρίσκεται κοντά στο router, μπορεί να είναι αρκετές δεκάδες μέτρα, αναλόγως τα δομικά εμπόδια που μεσολαβούν (τοίχοι, οροφές δάπεδα) και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στη συνέχεια με την εγκατάσταση της αντίστοιχης εφαρμογής, στον υπολογιστή, στο tablet ή και στο κινητό μας, αποκτάμε τον πλήρη έλεγχο του θερμοστάτη και κατ’ επέκταση του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης του κτιρίου μας. Χρονικός προγραμματισμός, διαφορετικές επιθυμητές θερμοκρασίες, έλεγχος λειτουργίας του ζεστού νερού χρήσης, εκκίνηση ή απενεργοποίηση του συστήματος, κατανάλωση ενέργειας, ενημέρωση βλαβών, είναι μερικές από τις απομακρυσμένες δυνατότητας ελέγχου που έχουμε πλέον στην διάθεσή μας μέσω ενός θερμοστάτη Wi-Fi.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Θέση τοποθέτησης του θερμοστάτη χώρου.

Το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί ο θερμοστάτης χώρου είναι πολύ σημαντικό, μιας και θα αντιπροσωπεύει τη θερμοκρασία όλου του σπιτιού. Έτσι η τοποθέτησή του κοντά σε θερμαντικά σώματα, ή στο τζάκι, σε εστίες μαγειρέματος και γενικότερα σε πηγές θερμότητας, είναι απαγορευτική. Εξίσου απαγορευτική είναι η τοποθέτησή του κοντά σε σημεία απωλειών θερμότητας, όπως πόρτες και παράθυρα που ανοιγοκλείνουν αρκετές φορές την ημέρα, κρύοι τοίχοι κλπ. Αν ο θερμοστάτης τοποθετηθεί σε ένα κρύο μέρος του σπιτιού τα υπόλοιπα δωμάτια θα υπερθερμαίνονται και θα έχουμε επίσης μεγάλη σπατάλη ενέργειας. Αντίθετα αν ο θερμοστάτης χώρου τοποθετηθεί σε ένα ζεστό μέρος του σπιτιού, τα υπόλοιπα δωμάτια θα είναι συνεχώς κρύα με αποτέλεσμα δυσμενείς συνθήκες άνεσης στο σπίτι μας. Το μέσο ύψος τοποθέτησης από τα δάπεδο είναι περίπου 1,50μ και πέρα από τα παραπάνω ο θερμοστάτης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο που να είναι εύχρηστη και ευανάγνωστη η πρόσβαση σε αυτόν.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής θερμοστατών χώρου και συστημάτων αυτοματισμού, όπως Honeywell, Siemens, Baxi, προτείνει και διαθέτει θερμοστάτες χώρου σε όλους τους τύπους με γνώμονα την εξυπηρέτηση της οικονομικής επιθυμίας του πελάτη αλλά και τη συμβουλή της εταιρίας μας για καλύτερες συνθήκες άνεσης και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της λειτουργίας του θερμοστάτη χώρου.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Θερμοστατικές Κεφαλές θερμαντικών σωμάτων.

Η εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για μέγιστη εξοικονόμηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τέλειες συνθήκες άνεσης σε κάθε χώρο σας ξεχωριστά.

Τι είναι οι θερμοστατικές κεφαλές.

Σε μια σύνηθες εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης ο έλεγχος της θερμοκρασίας π.χ της κατοικίας μας, γίνεται με την τοποθέτηση ενός θερμοστάτη χώρου σε έναν από τους χώρους του σπιτιού (π.χ στο διάδρομο). Ο θερμοστάτης ρυθμίζεται σε μια θερμοκρασία (π.χ 20 C) και όταν η θερμοκρασία του χώρου (στον οποίο είναι τοποθετημένος ο θερμοστάτης) γίνει μικρότερη από αυτήν που ρυθμίσαμε στον θερμοστάτη μας, τότε αυτός δίνει εντολή στην πηγή θέρμανσης του σπιτιού μας (π.χ λέβητας) να ζεστάνει το νερό της εγκατάστασης και να τροφοδοτήσει όλα τα θερμαντικά σώματα της κατοικίας μας ζεστό νερό. Αντίστοιχα όταν ο θερμοστάτης αντιληφθεί ότι η θερμοκρασία του χώρου είναι αυτή που ρυθμίσαμε (π.χ 20 C) δίνει εντολή στον λέβητα να σταματήσει. Πόσο όμως είναι αντικειμενική αυτή η λειτουργία του θερμοστάτη (ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος σε ένα συγκεκριμενο σημείο του σπιτιού μας) για την θερμοκρασία που έχουν τα υπόλοιπα δωμάτια; Τί συμβαίνει με τους υπόλοιπους χώρους για παράδειγμα στο σαλόνι του σπιτιού μας όπου ανάβουμε και το τζάκι μας; Τί μπορεί να συμβαίνει σε ένα άλλο δωμάτιο της κατοικίας μας όπου μπορεί να είναι βορεινό και να έχει μεγάλες τζαμαρίες; Τί γίνεται την ίδια στιγμή στην κουζίνα που ανάψαμε τον φούρνο και κάποιες εστίες μαγειρέματος; Η απάντηση είναι απλή: Το σαλόνι στο οποίο ανάψαμε το τζάκι μας μπορεί να έχει πολύ υψηλότερη θερμοκρασία από 20 C, το ίδιο και η κουζίνα στην οποία ανάψαμε τον φούρνο και τις εστίες, το βορεινό δωμάτιο με τις μεγάλες τζαμαρίες μπορεί να είναι πολύ ποιο κρύο και όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που ο θερμοστάτης χώρου που βρίσκεται στον διάδρομο του σπιτιού μας μάλλον δεν έχει αντιληφθεί τίποτα από αυτά. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα λύνουν οι θερμοστατικές κεφαλές και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν έως και 30% εξοικονόμηση καυσίμου. Επειδή ο κάθε χώρος του κτιρίου μας είναι ξεχωριστός και με διαφορετικές θερμικές απαιτήσεις, τοποθετώντας θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε θερμαντικό σώμα του κτιρίου μας, επιτυγχάνουμε την αυτονόμηση και την δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικής θερμοκρασίας ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα δωμάτια του κτιρίου μας. Με τον τρόπο αυτό κάθε θερμαντικό σώμα γίνεται ανεξάρτητο και απομονώνεται αυτόματα όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία στον χώρο που βρίσκεται τοποθετημένο, ενώ κάποια άλλα σώματα της εγκατάστασης μας που βρίσκονται σε χώρους που εξακολουθούν και έχουν ακόμα την ανάγκη θέρμανσης, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Από τη στιγμή όμως που το κτίριο μας έρθει σε θερμική ισορροπία θα βρίσκονται σε λειτουργία όλο και λιγότερα σώματα της εγκατάστασής μας επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου έως και 30%. Πού τοποθετούνται και πως λειτουργούν οι θερμοστατικές κεφαλές; Οι θερμοστατικές κεφαλές τοποθετούνται στους αντίστοιχους διακόπτες θερμαντικών σωμάτων, (οι οποίοι όμως έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης θερμοστατικών κεφαλών σε αυτούς) και αυτό αφορά τους απλούς γωνιακούς ή ίσιους διακόπτες που τοποθετούνται στα θερμαντικά σώματα στην περίπτωση που η εγκατάσταση μας είναι με εξωτερικές σωληνώσεις ψηλά ή χαμηλά στους τοίχους περιμετρικά των δωματίων (εξωτερικό δισωλήνιο σύστημα), ειδάλως στην περίπτωση που έχουμε διακόπτες εξωτερικού βρόγχου (οι οποίοι τοποθετούνται στα θερμαντικά σώματα όταν η εγκατάσταση των σωληνώσεων έχει γίνει εντός των δαπέδων του κτιρίου μας) τότε υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης θερμοστατικών κεφαλών στους υφιστάμενους διακόπτες με την χρήση ειδικού αντάπτορα (εξαρτήματος), ενώ τέλος στην περίπτωση που έχουμε θερμαντικά σώματα εσωματωμένου βρόγχου η τοποθέτηση της θερμοστατικής κεφαλής γίνεται επάνω στο σώμα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που έχουμε απλούς γωνιακούς ή ίσιους διακόπτες που δεν έχουν την δυνατότητα προσαρμογής θερμοστατικής κεφαλής σε αυτούς, τότε αντικαθιστούμε τον έναν από τους δύο απλούς διακόπτες που έχει το θερμαντικό σώμα (και μάλιστα των διακόπτη της προσαγωγής), με αντίστοιχο διακόπτη που έχει θερμοστατική κεφαλή. Η θερμοστατική κεφαλή αποτελείτε στο εσωτερικό της από μία σειρά τυμπάνων και φέρει επίσης ειδικό υγρό το οποίο καθώς θερμαίνεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου, διαστέλλεται και αυξάνει έτσι το πάχος των τυμπάνων. Στη συνέχεια τα τύμπανα αυτά μετατοπίζουν ένα έμβολο το οποίο ελέγχει τη ροή του νερού στο θερμαντικό σώμα. Η θερμοστατική κεφαλή στο εξωτερικό της έχει βαθμονόμηση με την οποία ρυθμίζουμε την θερμοκρασία που επιθυμούμε στον χώρο μας. Καθώς η θερμοκρασία του χώρου αυξάνεται η θερμοστατική κεφαλή με τον μηχανισμό που διαθέτει ελαττώνει βαθμιαία (με την αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου) την ροή του νερού στο θερμαντικό σώμα και την σταματά όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία που ρυθμίσαμε στην κεφαλή. Προτείνεται σε ένα από τα θερμαντικά σώματα της εγκατάστασής μας (π.χ στο λουτρό ή στα λουτρά αν διαθέτουμε περισσότερα από ένα) να μην τοποθετείται θερμοστατική κεφαλή ώστε να είναι εφικτή η κυκλοφορία μιας μικρής ποσότητας νερού του δικτύου κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου μας.

Τι επιτυγχάνουμε λοιπόν με την τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών;

Έως και 30% εξοικονόμηση καυσίμου άρα και εξοικονόμηση χρημάτων από το κόστος θέρμανσης του κτιρίου μας.
Αυτόνομη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου για κάθε δωμάτιο του κτιρίου μας ξεχωριστά.
Μπορούμε να απομονώνουμε ένα θερμαντικό σώμα που βρίσκεται σε κάποιο δωμάτιο του κτιρίου μας την ώρα που θέλουμε για παράδειγμα να αερίσουμε αυτό το συγκεκριμένο δωμάτιο.
Μπορούμε πλέον να προσαρμόζουμε τις απαιτήσεις θερμικής άνεσης για κάθε δωμάτιο του κτιρίου μας ξεχωριστά, σύμφωνα με την χρήση του και σύμφωνα με την επιθυμία του κάθε χρήστη.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Κυκλοφορητές.

Σήμερα αφενός για λόγους νομοθεσίας και αφετέρου για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς κυκλοφορητές inverter. Ο κυκλοφορητής inverter σε σχέση με τον αντίστοιχο συμβατικό κυκλοφορητή καταναλώνει έως και 80% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, διότι ο κυκλοφορητής inverter αυξομειώνει την ταχύτητά του αυτόματα με την αλλαγή ζήτησης της εγκατάστασης. Έτσι για παράδειγμα κάθε φορά που μία από τις ηλεκτροβάνες της εγκατάστασης κλείνει ο κυκλοφορητής μειώνει την ταχύτητά του εξασφαλίζοντας ομαλή ροή του νερού στην εγκατάσταση και σημαντικά μικρότερη ηλεκτρική κατανάλωση. Ακόμα και στις περιπτώσεις που μια εγκατάσταση δεν περιλαμβάνει ηλεκτροβάνες, η ηλεκτρική κατανάλωση του ηλεκτρονικού κυκλοφορητή είναι σημαντικά μικρότερη από του αντίστοιχου συμβατικού. Με τον ηλεκτρονικό κυκλοφορητή επιτυγχάνουμε επίσης απόληψη των ενοχλητικών θορύβων ροής σε μια εγκατάσταση και τέλεια εξισορρόπηση παροχής και πίεσης στο σύστημά μας.

Να τονίσουμε ότι ειδικά στην περίπτωση που η εγκατάστασή μας περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κυκλοφορητή inverter, είτε εγκατεστημένο εξωτερικά στο δίκτυο των σωληνώσεων, είτε περιλαμβάνεται εσωτερικά σε κάποια συσκευή (λέβητας, αντλία θερμότητας κλπ), πρέπει οπωσδήποτε για την ομαλή λειτουργία του αλλά και για την προστασία του από γρήγορη φθορά, να εγκαταστήσουμε ένα μαγνητικό φίλτρο, διότι οι inverter κυκλοφορητές λόγο του μαγνητικού τους πεδίου, γεμίζουν πολύ γρήγορα με ρινίσματα και κάθε είδους επικαθίσεις της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα την καταστροφή τους.
Η επιλογή του κυκλοφορητή που θα εγκαταστήσουμε στο σύστημά μας, έχει να κάνει με την παροχή και το μανομετρικό ύψος του συστήματος.
Η σωστή επιλογή του κυκλοφορητή σε ένα σύστημα έχει μεγάλη σημασία για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία του συστήματος.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – Παλιογιάννης, με τους κατάλληλα καταρτισμένους Μηχανολόγους που διαθέτει και σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες στον χώρο όπως Grundfos, Wilo και Biral, είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιλέξετε τον κατάλληλο κυκλοφορητή για την εγκατάσταση σας.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Σύστημα Αντιστάθμισης

Επειδή κατά την μελέτη θέρμανσης η επιλογή των θερμαντικών σωμάτων μιας κατοικίας, γίνεται μα βάση τις δυσμενέστερες συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος (π.χ στους 0oC εξωτερική θερμοκρασία, επιλέγουμε αντίστοιχη απόδοση θερμαντικού σώματος ώστε στον χώρο μας να έχουμε θερμοκρασία άνεσης 22oC με θερμοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού από τον λέβητα προς το σώμα 75oC) καταλαβαίνουμε ότι οι παραπάνω συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος συμβαίνουν για ένα μικρό τμήμα τις περιόδου θέρμανσης του σπιτιού μας και άρα τα θερμαντικά σώματα για την υπόλοιπη περίοδο θέρμανσης είναι μεγαλύτερα από αυτά που θα χρειαζόμασταν όταν για παράδειγμα η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 10oC.

Έτσι αλλάζοντας τη θερμοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού από τον λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα επιτυγχάνουμε τις ίδιες συνθήκες άνεσης για τον χώρο μας δηλαδή τους 22oC με χαμηλότερη όμως θερμοκρασία νερού.
Όσο λοιπόν μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τόσο μικρότερη μπορεί να είναι η θερμοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού από τον λέβητα.

Ένα σύστημα αντιστάθμισης αποτελείται από:
Τον ψηφιακό ελεγκτή (controller) αντιστάθμισης.
Το αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Το αισθητήριο νερού προσαγωγής (ή και αισθητήριο επιστροφής).
Την τρίοδη (ή τετράοδη) βάνα ανάμιξης με τον κινητήρα της.

Το σύστημα αντιστάθμισης εγκαθίσταται συνήθως στο λεβητοστάσιο. Ο ελεγκτής του συστήματος συνδέεται με το εξωτερικό αισθητήριο περιβάλλοντος και με το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής. Επίσης συνδέεται με τον κινητήρα της τρίοδης (ή τετράοδης) βάνας. Το εξωτερικό αισθητήριο πρέπει να τοποθετείται στη βορινή πλευρά του κτιρίου, σε σημείο που να μην επηρεάζεται η θερμοκρασία του από την ηλιακή ακτινοβολία ή από θερμά ρεύματα που μπορεί να προέρχονται από καμινάδες.. Το αισθητήριο νερού μπορεί να είναι εμβαπτιζόμενο ή επαφής (το εμβαπτιζόμενο προτείνεται για την καλύτερη ανάγνωση της θερμοκρασίας νερού). Τοποθετείται στην προσαγωγή του νερού προς την εγκατάσταση θέρμανσης μετά τη βάνα ανάμιξης.
Μετά την εγκατάσταση του συστήματος αντιστάθμισης, ακολουθεί ο προγραμματισμός λειτουργίας του ηλεκτρονικού ελεγκτή. Βασική προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή της καμπύλης λειτουργίας του συστήματος αντιστάθμισης. Από αυτή τη καμπύλη εξισώνετε κάθε φορά η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού προς την εγκατάσταση θέρμανσης με βάση τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι κάθε φορά που μειώνεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο ελεγκτής επεμβαίνει στον κινητήρα της βάνας ανάμιξης ρυθμίζοντάς τον ώστε να ανοίγει περισσότερο η απευθείας όδευση του ζεστού νερού από τον λέβητα προς την εγκατάσταση μειώνοντας την παροχή νερού ανάμιξης από την επιστροφή της εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής με βάση την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος και την καμπύλη αντιστάθμισης, ελέγχει την ανάμιξη ανάμεσα στο νερό προσαγωγής από τον λέβητα προς την εγκατάστασης και το νερό επιστροφής από την εγκατάσταση προς τον λέβητα, ρυθμίζοντας πάντα την βάνα ανάμιξης και ελέγχοντας τη τελική θερμοκρασία νερού προς την εγκατάσταση, από το αντίστοιχο αισθητήριο νερού του συστήματος αντιστάθμισης.

Πρέπει να τονίσουμε ότι οι περισσότεροι από τους σύγχρονους λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου ή αερίου – υγραερίου καθώς και οι αντλίες θερμότητας, διαθέτουν εργοστασιακά σύστημα αντιστάθμισης, αρκεί να εγκαταστήσουμε το εξωτερικό αισθητήριο περιβάλλοντος και να προγραμματίσουμε τον λέβητα με λειτουργία αντιστάθμισης.
Στην περίπτωση που η εγκατάστασή μας περιλαμβάνει λέβητα «χαμηλών θερμοκρασιών» το σύστημα αντιστάθμισης που θα εγκαταστήσουμε έχει τη δυνατότητα να μην περιλαμβάνει τη βάνα ανάμιξης με τον κινητήρα της, αλλά ο ηλεκτρονικός ελεγκτής να επεμβαίνει απευθείας στον πίνακα του λέβητα ελέγχοντας την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του καυστήρα, διότι οι λέβητες «χαμηλών θερμοκρασιών» έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας με χαμηλές θερμοκρασίες νερού προσαγωγής οι οποίες δημιουργούν χαμηλές θερμοκρασίες καυσαερίων.
Αυτό όμως δε μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις των κλασσικών μαντεμένιων και χαλύβδινων λεβήτων, διότι οι χαμηλές θερμοκρασίες καυσαερίων αποτελούν ιδιαίτερα διαβρωτικό περιβάλλον με αποτέλεσμα την καταστροφή του λέβητα. Στην περίπτωση αυτών των λεβήτων, το σύστημα αντιστάθμισης θα περιλαμβάνει και την βάνα ανάμιξης με τον κινητήρα της.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, σχεδιάζει, προτείνει και εφαρμόζει συστήματα αντιστάθμισης των κορυφαίων κατασκευαστών Siemens, Esbe, Charmeg, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία του συστήματος σας και παράλληλα τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης για εσάς.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Σύστημα ελέγχου θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης (boiler).

Ακόμα και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, το boiler παραγωγής ζεστού νερού χρήσης συνδέεται στο κύκλωμα της θέρμανσης με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί άλλο ένα θερμαντικό σώμα που θερμαίνεται ενιαία και ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα σώματα, στο σύνολο της εγκατάστασης.

Ο συγκεκριμένος τρόπος σύνδεσης του boiler δημιουργεί αφενός λειτουργικά προβλήματα διότι στην περίπτωση που η κατοικία μας έχει θερμανθεί και ο θερμοστάτης χώρου έχει φθάσει στην επιθυμητή τιμή που του ορίσαμε, τότε απενεργοποιεί το σύστημα λέβητας – καυστήρας – κυκλοφορητής. Όμως σε αυτή τη περίπτωση αν το boiler δεν έχει προλάβει να αναθερμανθεί για παράδειγμα μετά από μία χρήση ζεστού νερού, είμαστε αναγκασμένοι να «ανεβάσουμε» τον θερμοστάτη χώρου σε μεγαλύτερη θερμοκρασία ώστε να ζεστάνουμε εξαρχής το σύνολο της εγκατάστασης ώστε να αναθερμανθεί ταυτόχρονα και το boiler. Φυσικά η κατανάλωση του λέβητα – καυστήρα για την θέρμανση όλης της εγκατάστασης ενώ ουσιαστικά θα θέλαμε τη θέρμανση μόνο του boiler, είναι σημαντικά μεγαλύτερη, ενώ ταυτόχρονα «υπερθερμαίνουμε» το σύνολο του σπιτιού. Βέβαια η περίπτωση να κλείνουμε τους διακόπτες των θερμαντικών σωμάτων για να ζεσταθεί μόνο το boiler δεν αποτελεί λύση.
Αν αναλογιστούμε ότι για την θέρμανση του boiler απαιτούνται 45 kcal/h για κάθε λίτρο νερού που περιέχει, καταλαβαίνουμε ότι η θέρμανση π.χ ενός boiler χωρητικότητας 100 λίτρων απαιτεί 4.500 kcal/h δηλαδή αντιστοιχεί με δύο ή ίσως και τρία θερμαντικά σώματα της κατοικίας μας. Αντίστοιχα και η κατανάλωση καυσίμου.
Σε άλλες περιπτώσεις εγκαταστάσεων εγκαθίστανται ξεχωριστής κυκλοφορητής ή ηλεκτροβάνα για την αυτονόμηση λειτουργίας του boiler, χωρίς όμως να γίνεται έλεγχος θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης στο boiler με αποτέλεσμα ο χρήστης αν ξεχνάει ενεργοποιημένη την εντολή θέρμανσης του boiler (ίσως και από τον θερμοστάτη χώρου που διαθέτει επιπλέον «κουμπί» δεύτερης εντολής ή ακόμα και από έναν ξεχωριστό διακόπτη) τότε το αποτέλεσμα είναι ίδιο με της παραπάνω περίπτωσης, δηλαδή η επιπλέον κατανάλωση καυσίμου.

Ακόμα όμως και στην περίπτωση που γίνεται έλεγχος θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης στο boiler και η ενεργοποίηση του συστήματος λέβητας – καυστήρας γίνεται αυτόματα όταν ο υδροστάτης ή το αισθητήριο που τοποθετήθηκε στο boiler «ζητάει» την θέρμανσή του, αλλά και σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, έχουμε προσθέσει επιπλέον απαιτούμενη ισχύ στον λέβητα, από αυτήν που θα χρειαζόμασταν μόνο για τη θέρμανση των θερμαντικών σωμάτων.
Δηλαδή, έστω ότι η συνολική θερμική απόδοση των θερμαντικών σωμάτων ή της ενδοδαπέδιας θέρμανσης της κατοικίας μας είναι 17.000 kcal/h (20kw). Άρα, μαζί με τις προσαυξήσεις λειτουργίας, θα εγκαθιστούσαμε στην κατοικία μας ένα λέβητα θερμικής ισχύος 22.000 kcal/h (25kw).
Έστω ότι για τις ανάγκες ζεστού νερού χρήσης της κατοικίας μας εγκαταστήσουμε και ένα boiler χωρητικότητας 150lit. Τότε θα προσθέσουμε στην θερμική ισχύς των σωμάτων επιπλέον (150 Χ 45 =) 6.750 kcal/h (9,0kw), οπότε η συνολική θερμική ισχύς γίνεται 17.000 kcal/h + 6.750 kcal/h = 23.750 kcal/h (29kw) και άρα η σνολική θερμική ισχύς του λέβητα μαζί με τις προσαυξήσεις λειτουργίας, θα είναι 30.000 kcal/h (35kw).
Στην περίπτωση ενός λέβητα πετρελαίου θερμικής ισχύος 25kw για μία ώρα λειτουργίας θα απαιτούνταν 2,5lit πετρελαίου, ενώ στην περίπτωση θερμικής ισχύος 25kw για μία ώρα λειτουργίας θα απαιτούνταν 3,5lit πετρελαίου, δηλαδή 40% περισσότερο.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι αύξηση της θερμικής ισχύος του λέβητα για να μπορεί να ζεσταίνει το boiler ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα θερμαντικά σώματα, έχει σαν αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση κατανάλωσης καυσίμου.
Το σύστημα ελέγχου θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης (boiler), επιτυγχάνει την πλήρη αυτονόμηση του boiler, χωρίς να απαιτείται η προσαύξηση της ισχύος του λέβητα λόγω της εγκατάστασης του boiler.

Το σύστημα ελέγχου αποτελείται από τον ηλεκτρονικό ελεγκτή (controller), την τρίοδη βάνα η οποία φέρει ηλεκτροκινητήρα δύο θέσεων, το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού για το boiler και το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού για τον λέβητα.

Στον controller του συστήματος μπορούμε να προγραμματίσουμε την επιθυμητή θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης στο boiler, να χρονο-προγραμματίσουμε τις ώρες λειτουργίας του λέβητα για την θέρμανση του boiler, να προγραμματίσουμε την περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού στο boiler γίνει μικρότερη από μία ελάχιστη τιμή που ορίσαμε, τότε να παρακάμψει τον χρονοπρογραμματισμό και να θερμάνει εκτάκτως το boiler καθώς επίσης στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμήσει την αναγκαία θέρμανση του boiler μπορεί ενεργοποιώντας έναν διακόπτη από το εσωτερικό της κατοικίας (ίσως και από τον θερμοστάτη χώρου που διαθέτει επιπλέον «κουμπί» δεύτερης εντολής) να παρακάμψει τον χρονοπρογραμματισμό και να δώσει απευθείας προτεραιότητα στην θέρμανση του boiler.
Όταν ο controller ενεργοποιηθεί για την θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης και εφόσον ο λέβητας έχει θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία που έχει εκείνη τη στιγμή το νερό στο boiler, τότε δίνει εντολή στην τρίοδη βάνα να περιστραφεί προς την όδευση του δικτύου που οδηγεί στην θέρμανση του boiler, διακόπτοντας ταυτόχρονα την θέρμανση των θερμαντικών σωμάτων. Έτσι, στο παραπάνω παράδειγμα, η θερμική ισχύς του λέβητα που αφορά την κάλυψη της απόδοσης των θερμαντικών σωμάτων (20kw) υπερκαλύπτει τις ανάγκες για τη θέρμανση του boiler (9,0kw). Να σημειώσουμε ότι κατά τον χρονο-προγραμματισμό του controller στις ώρες που θα ζεστάνει το boiler μπορούμε να ορίζουμε χρονικά διαστήματα διαφορετικά από εκείνα που θα ορίσουμε στην περίπτωση που θα έχουμε εντολή «έκτακτης» θέρμανσης του boiler είτε από το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού του boiler λόγω χαμηλής θερμοκρασίας νερού κάτω του ορίου, είτε λόγω ότι το ζήτησε ο χρήστης.

Να σημειώσουμε επίσης ότι ο controller του συστήματος ελέγχου θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης (boiler) έχει τη δυνατότητα αντί της τρίοδης βάνας, να ελέγχει ξεχωριστό κυκλοφορητή για το boiler και τον ή τους κυκλοφορητές των θερμαντικών σωμάτων, ή να ελέγχει ξεχωριστή ηλεκτροβάνα για το boiler και μία ή περισσότερες ηλεκτροβάνες για τα θερμαντικά σώματα. Το σύστημα ελέγχου ζεστού νερού χρήσης επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας στην κατανάλωση του καυσίμου μεγαλύτερη από 35% ενώ διατηρεί τις συνθήκες άνεσης της κατοικίας μας σε υψηλά επίπεδα, αποφεύγοντας ανεπιθύμητες «υπερθερμάνσεις» του χώρου μας. Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, σχεδιάζει, προτείνει και εφαρμόζει συστήματα ελέγχου θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης (boiler) των κορυφαίων κατασκευαστών Siemens, Esbe, Charmeg, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία του συστήματος σας και παράλληλα τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης για εσάς.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας προσαγωγής ζεστού νερού χρήσης

Είτε πρόκειται για μια κατοικία είτε για μια μικρή ή μεγάλη ξενοδοχειακή εγκατάσταση, ή για μια εφαρμογή επαγγελματικής χρήσης, η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης προϋποθέτει μια αρχική δαπάνη (σε πολλές περιπτώσεις σημαντική) αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού και στη συνέχεια και ειδικά για τις επαγγελματικές και ξενοδοχειακές εφαρμογές, μία επίσης σημαντική δαπάνη λειτουργίας του συστήματος.

Το ζεστό νερό χρήσης αποτελεί απαραίτητη συνθήκη άνεσης τόσο σε μια κατοικία όσο και για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σε ότι αφορά τις ειδικές εφαρμογές σε διαφόρους επαγγελματικούς τομείς, το ζεστό νερό χρήσης αποτελεί το απαραίτητο μέσο σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες.

Σε πολλές περιπτώσεις η θερμοκρασία αποθήκευσης του ζεστού νερού χρήσης είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την επιθυμητή θερμοκρασία χρήσης του ζεστού νερού.
Για παράδειγμα, στην απλή εφαρμογή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα σε μια κατοικία, η θερμοκρασία που μπορεί να έχει το ζεστό νερό στο boiler του ηλιακού, σε διάφορες ώρες της ημέρας είναι πολύ μεγαλύτερη από την θερμοκρασία που χρειαζόμαστε (ειδικά το καλοκαίρι) για την χρήση του ζεστού νερού.
Επίσης σε μια ξενοδοχειακή εφαρμογή που περιλαμβάνει boiler αποθήκευσης ζεστού νερού και ηλιακούς συλλέκτες, όπως επίσης σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ηλιακούς θερμοσίφωνες, η θερμοκρασία του ζεστού νερού τα boiler αποθήκευσης είτε των συστημάτων είτε των ηλιακών θερμοσιφώνων, για τις περισσότερες ώρες της ημέρες διαθέτουν ζεστό νερό σημαντικά μεγαλύτερης θερμοκρασίας από αυτή που χρειάζεται για την χρήση του.

Ακόμα και σε ξενοδοχειακές ή και λοιπές επαγγελματικές εφαρμογές που τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης περιλαμβάνουν boilers αποθήκευσης και αντλίες θερμότητας ή λέβητες πετρελαίου, αερίου για την θέρμανση του νερού, για λόγους λειτουργικούς (διάρκεια αποθήκευσης, χρόνος αναθέρμανσης) αλλά και υγειονομικούς (προστασία από λεγεωνέλλα), η θέρμανση του νερού χρήσης γίνεται σε πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες από αυτές που χρειάζονται για την χρήση τους.
Ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες η θερμοκρασία χρήσης του ζεστού νερού μπορεί να είναι 40οC. Γενικότερα ακόμα και τις ποιο κρύες χειμωνιάτικες ημέρες, η θερμοκρασία άνεσης του ζεστού νερού χρήσης δεν απαιτείται να είναι μεγαλύτερη από 50~53οC. Όμως το boiler του ηλιακού θερμοσίφωνα ειδικά το καλοκαίρι μπορεί να διαθέτει 70οC θερμοκρασία νερού. Επίσης τα boiler αποθήκευσης ενός ξενοδοχείου, μπορεί να έχουν θερμανθεί στους 60οC. Ακόμα και σε μια επαγγελματική εφαρμογή μπορεί η θερμοκρασία του νερού που χρειάζεται στην παραγωγική διαδικασία να είναι 65οC αλλά η θέρμανση του boiler να γίνεται στους 75οC για λόγους διάρκειας της αποθήκευσης.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι ότι, ο χρήστης ανοίγει το ζεστό νερό στη βρύση, παρατηρεί ότι η θερμοκρασία του είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή, ανοίγει το κρύο νερό και το αναμιγνύει με το ζεστό, ώστε να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης για την χρήση του.
Αυτό σημαίνει ότι ανάμεσα στο χρόνο που άνοιξε τη βρύση και στο χρόνο που πέτυχε την επιθυμητή θερμοκρασία μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα στο οποίο ο χρήστης σπαταλούσε άσκοπα το ζεστό νερό, σπαταλούσε άσκοπα το κρύο νερό, στο boiler αποθήκευσης είτε του ηλιακού θερμοσίφωνα είτε του συστήματος, άδειαζε το ζεστό νερό και ταυτόχρονα γέμιζε με κρύο και άρα μειωνόταν η θερμοκρασία του νερού στο boiler, ο υδρομετρητής χρεώνει την παροχή του κρύου νερού που αφενός εισέρχεται στο boiler και αφετέρου εξέρχεται από τη βρύση μέχρι να πετύχει ο χρήστης στην επιθυμητή θερμοκρασία νερού και οι βόθροι του κτιρίου γεμίζουν.

Αποτέλεσμα: Σπατάλη ενέργειας, σπατάλη νερού, μεγαλύτερα έξοδα διαχείρισης.
Αν όμως ανοίγαμε τη βρύση και απευθείας βρίσκαμε το ζεστό νερό σε θερμοκρασία άνεσης για την χρήση του, όλα τα παραπάνω θα είχαν αποφευχθεί.

Για τον σκοπό αυτό εγκαθιστούμε συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας προσαγωγής του ζεστού νερού χρήσης.
Να τονίσουμε επίσης ότι στις περιπτώσεις των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και εκπαιδευτηρίων, η ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης επιβάλλεται νομοθετικά για την προστασία εγκαυμάτων σε μικρά παιδιά.
Οι θερμομικτικές βαλβίδες ζεστού νερού χρήσης αποτελούν άριστη επιλογή για την ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής ζεστού νερού χρήσης, ειδικά σε οικιακές και μικρές έως μεσαίες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
Οι θερμομικτικές βαλβίδες εγκαθίστανται στην έξοδο ζεστού νερού του boiler (είτε του ηλιακού θερμοσίφωνα είτε του συστήματος), αναμιγνύουν το ζεστό και το κρύο νερό και ρυθμίζονται μηχανικά ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης στην έξοδο της βαλβίδας.

Έστω λοιπόν ότι η θερμοκρασία που έχει το ζεστό νερό στο boiler του ηλιακού θερμοσίφωνα ή του συστήματος παραγωγής, είναι 60ο ή και 70οC. Ρυθμίζοντας την θερμομικτική βαλβίδα στους π.χ 45οC, ο χρήστης ανοίγοντας τη βρύση δεν χρειάζεται να αναμίξει το ζεστό με κρύο νερό και άρα αποφεύγουμε τη σπατάλη νερού, όμως ταυτόχρονα εξοικονομούμε σημαντική ενέργεια διότι το ζεστό νερό υψηλής θερμοκρασίας που έχουμε στο boiler διαρκεί για μεγαλύτερο διάστημα αποθηκευμένο στο boiler επειδή με την ανάμιξη ζεστού – κρύου νερού που γίνεται στην θερμομικτική βαλβίδα, χρησιμοποιούμε πλέον μικρότερη ποσότητα νερού απευθείας από το boiler και έτσι η αποθήκευσή του διαρκεί για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας παρέχει ζεστό νερό για περισσότερες ώρες, το boiler αποθήκευσης χρειάζεται αναθέρμανση από τον λέβητα ή την ηλεκτρική αντίσταση ή την αντλία θερμότητας, σε λιγότερα χρονικά διαστήματα ενώ ταυτόχρονα αποφεύγοντας πλέον την ανάμιξη στη βρύση, ο υδρομετρητής χρεώνει λιγότερα λίτρα και γίνεται καλύτερη διαχείριση τόσο της δαπάνης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης όσο και των συνθηκών άνεσης.

Πέρα από τις θερμομικτικές βαλβίδες, υπάρχουν και τα ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας προσαγωγής ζεστού νερού χρήσης που περιλαμβάνουν τον ηλεκτρονικό ελεγκτή (controller), την τρίοδη βάνα ανάμιξης που φέρει ηλεκτροκινητήρα προοδευτικής λειτουργίας και το αισθητήριο θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης.

Η τρίοδη βάνα εγκαθίστανται αντίστοιχα με την θερμομικτική βαλβίδα στην έξοδο του ζεστού νερού χρήσης από το boiler συνδέεται επίσης με το κρύο νερό και το αισθητήριο θερμοκρασίας τοποθετείται στην κεντρική σωλήνα προσαγωγής του ζεστού νερού προς τις καταναλώσεις, μετά την τρίοδη βάνα. Στον controller ρυθμίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού χρήσης, αυτός παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία ζεστού νερού από το αισθητήριο και την περιστρέφει μέσω του κινητήρα την τρίοδη αναμιγνύοντας την έξοδο του ζεστού νερού από το boiler με την παροχή κρύου νερού στην τρίοδη, ώστε να επιτυγχάνει με ακρίβεια την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης που ρυθμίσαμε.
Τα συστήματα αυτά προτείνονται σε μεγαλύτερες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και όπου απαιτείται ακριβέστερος έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής του ζεστού νερού χρήσης.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες κατασκευής Watts, Imit, Esbe, προτείνει και διαθέτει θερμομικτικές βαλβίδες ζεστού νερού χρήσης καθώς και ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου, των κορυφαίων κατασκευαστών Siemens, Esbe, Charmeg, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία του συστήματος σας και παράλληλα τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης για εσάς και τους πελάτες σας.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Έλεγχος ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης

Τόσο σε μεγάλες κατοικίες, όσο σε μικρές αλλά και μεγάλες ξενοδοχειακές εφαρμογές καθώς επίσης και σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις, η ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης είναι αναγκαία για την άμεση παροχή ζεστού νερού με το άνοιγμα της βρύσης.
Σε περίπτωση σχετικά μεγάλης απόστασης ανάμεσα στο θερμαντήρα αποθήκευσης του ζεστού νερού (boiler, ηλιακός κλπ) και στους υδραυλικούς υποδοχείς (ντουζιέρες, νιπτήρες κλπ) όταν ανοίγουμε την βρύση παρατηρούμε ότι μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι εν τέλει να φθάσει το ζεστό νερό στην βρύση μας.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άσκοπη σπατάλη ζεστού και κρύου νερού, το boiler αποθήκευσης είτε του ηλιακού θερμοσίφωνα είτε ενός συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, αδειάζει και ταυτόχρονα γεμίζει με κρύο νερό και άρα μειώνεται η θερμοκρασία του νερού στο boiler, ο υδρομετρητής χρεώνει την παροχή του κρύου νερού που αφενός εισέρχεται στο boiler και αφετέρου εξέρχεται από τη βρύση και οι βόθροι του κτιρίου γεμίζουν.

Αποτέλεσμα: Σπατάλη ενέργειας, σπατάλη νερού, μεγαλύτερα έξοδα διαχείρισης.

Όμως για να ανοίγουμε τη βρύση και απευθείας να βρίσκουμε ζεστό νερό είναι αναγκαίο να εγκαταστήσουμε σύστημα ανακυκλοφορίας.
Ουσιαστικά το σύστημα ανακυκλοφορίας περιλαμβάνει ένα επιπλέον υδραυλικό δίκτυο με σωλήνες επιστροφής του ζεστού νερού στον θερμαντήρα και σίγουρα έναν κατάλληλης παροχής και μανομετρικού, κυκλοφορητή ανακυκλοφορίες. Απαραίτητο είναι η σωστή διαστασιολόγηση των σωληνώσεων ανακυκλοφορίας, η θερμική μόνωσή τους και ο σωστός υπολογισμός του boiler ζεστού νερού χρήσης, ουσιαστικά η προσαύξηση του όγκου του λόγω της ανακυκλοφορίας.
Ο κυκλοφορητής αναλαμβάνει την ανακυκλοφορία του ζεστού νερού στο υδραυλικό δίκτυο προσαγωγής – επιστροφής του ζεστού νερού χρήσης ανάμεσα στον θερμαντήρα και τους υδραυλικού υποδοχείς.

Όμως η ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης συνεπάγει σημαντική σπατάλη ενέργειας. Ο λόγος είναι ότι η συνεχόμενη κυκλοφορία του ζεστού νερού στις σωληνώσεις έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας του με αποτέλεσμα την ζήτηση αναθέρμανσής του ακόμα και στην περίπτωση που για πολλές ώρες δεν καταναλώθηκε καθόλου ζεστό νερό.
Επίσης η συνεχόμενη λειτουργία του κυκλοφορητή αυξάνει την ηλεκτρική κατανάλωση του κτιρίου.
Ο σωστός έλεγχος λειτουργίας του κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας, είναι επιτακτική ανάγκη για την σωστή λειτουργία του συστήματος αλλά και για την σωστή διαχείριση του ζεστού νερού και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης του συστήματος ανακυκλοφορίας για μικρές και μεγάλες οικιακές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και μικρού και μεσαίου μεγέθους δίκτυα ζεστού νερού χρήσης σε ξενοδοχειακές εφαρμογές, αποτελείται από τον ηλεκτρονική ελεγκτή (controller), το αισθητήριο ροής ζεστού νερού χρήσης και το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού στο boiler.

Ο controller ελέγχει μέσω του αισθητηρίου την θερμοκρασία αποθήκευσης του ζεστού νερού στο boiler. Στην περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού είναι μικρότερη από την επιθυμητή που ορίσαμε στον controller (π.χ 35οC), ο controller δεν ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή ακόμα και αν το αισθητήριο ροής αντιλήφθηκε ζήτηση ζεστού νερού χρήσης, δηλαδή ότι άνοιξε η παροχή ζεστού νερού σε κάποια από τις βρύσες της εγκατάστασης.
Αυτό διότι η κυκλοφορία του νερού σε θερμοκρασία μικρότερη από την ελάχιστη θερμοκρασία άνεσης ζεστού νερού, είναι άσκοπη.
Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού στο boiler είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή που ορίσαμε στον controller (π.χ 35οC), αλλά το αισθητήριο ροής δεν αντιλαμβάνεται ζήτηση ζεστού νερού χρήσης, ο ελεγκτής επίσης δεν ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή, διότι η ανακυκλοφορία του νερού στην περίπτωση που καμία από τις βρύσες της εγκατάστασης δεν έχει ανοίξει, είναι επίσης άσκοπη.
Ουσιαστικά ο controller ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας στην περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού στο boiler αποθήκευσης είναι μεγαλύτερη από την τιμή που ορίσαμε ως ελάχιστη θερμοκρασία άνεσης ζεστού νερού και ταυτόχρονα όταν ο αισθητήρας ροής αντιληφθεί ότι υπάρχει ζήτηση, δηλαδή κάποια από τις βρύσες του κτιρίου έχει ανοίξει αναμένοντας την παροχή ζεστού νερού.
Επίσης στον controller ορίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα (π.χ 1 λεπτό) θα παραμείνει ο κυκλοφορητής ενεργοποιημένος από το κλείσιμο της βρύσης, ώστε να αποφευχθεί η συνεχόμενη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κυκλοφορητή.
Σε οικιακές εγκαταστάσεις άλλα και σε μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές εφαρμογές ο χρόνος απόκρισης του κυκλοφορητή από την στιγμή της ζήτησης σε κάποια βρύση είναι σχεδόν ακαριαία (μεσολαβούν μόνο μερικά δευτερόλεπτα) μέχρι την παροχή ζεστού νερού χρήσης στην βρύση.

Με το σύστημα ελέγχου ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης επιτυγχάνουμε μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στο κόστος παραγωγής ζεστού νερού και σωστή διαχείριση της κατανάλωσης του νερού καθώς και τέλειες συνθήκες άνεσης στην κατοικία ή το ξενοδοχείο μας.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες κατασκευής Siemens, Esbe, Charmeg, μελετά, προτείνει και διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία του συστήματος σας και παράλληλα τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης για εσάς και τους πελάτες σας.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή