Τζάκι καλοριφέρ

Το τζάκι καλοριφέρ επιτυγχάνει την κεντρική θέρμανση του σπιτιού ζεσταίνοντας το χώρο με την κυκλοφορία ζεστού νερού στα σώματα του καλοριφέρ, λειτουργεί δηλαδή όπως ένας λέβητας και έτσι επιτυγχάνει κεντρική θέρμανση όλης της κατοικίας σε αντίθεση με τα αερόθερμα τζάκια που απαιτούν δίκτυα αεραγωγών προς όλα τα δωμάτια, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις ειδικά σε υφιστάμενα σπίτια είναι αδύνατον. Με το ζεστό νερό που παράγει το τζάκι καλοριφέρ μπορούμε να ζεστάνουμε ομοιόμορφα όλο το σπίτι μας μέσω των σωμάτων καλοριφέρ, ενώ ζεσταίνει επίσης και το boiler για να έχουμε ζεστό νερό χρήσης. Μπορεί να συνδεθεί παράλληλα με λέβητα πετρελαίου, αερίου, στερεών καυσίμων, με ηλεκτρικό λέβητα ή και με αντλία θερμότητας.
Το τζάκι καλοριφέρ συνεργάζεται με θερμαντικά σώματα νερού όλων των τύπων (πάνελ, φέτες κλπ), με τερματικές μονάδες αέρα – νερού (fan coil units) και με ενδοδαπέδια θέρμανση (με τις κατάλληλες διατάξεις ελέγχου θερμοκρασίας νερού προσαγωγής).

Δείτε τζάκια καλοριφέρ στο eshop….

Κατά την εγκατάσταση ενός υδραυλικού τζακιού καλοριφέρ πρέπει να ακολουθήσουμε μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων για να έχουμε απόδοση, οικονομία και ασφάλεια κατά τη λειτουργία του.
Η σωστή επιλογή της θέσης όπου θα τοποθετηθεί η εστία είναι το πρώτο βήμα. Η θέση του δωμάτιο που θα τοποθετηθεί, η διαδρομή της καμινάδας, οι αποστάσεις και οι διαδρομές των υδραυλικών σωληνώσεων, η θέση τοποθέτησης του βοηθητικού εξοπλισμού (κυκλοφορητής, δοχείο διαστολής, βαλβίδες ασφαλείας κλπ), τα σημεία λήψης φρέσκου αέρα από το περιβάλλον, η στατική επάρκεια και η διάνοιξη οπών για την καμινάδα και τις σωληνώσεις, θα πρέπει να αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την επιλογή της θέσης τοποθέτησης του τζακιού. Φυσικά η εναρμόνιση στην αρχιτεκτονική διαρρύθμιση του δωματίου και η εύκολη πρόσβαση για την τροφοδοσία των ξύλων και την απόρριψη της στάχτης κατά τον καθαρισμό της εστίας, θα πρέπει επίσης να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην επιλογή της θέσης εγκατάστασης του τζακιού.

Αφού επιλέξουμε τη θέση τοποθέτησης της εστίας σειρά έχει η διάνοιξη οπών στους τοίχους και τυχόν και στην οροφή αφενός για την λήψη φρέσκου αέρα και αφετέρου για την διαδρομή της καμινάδας. Επίσης διάνοιξη οπών σε τοίχους, δάπεδα ή οροφές θα χρειασθούν για την όδευση των υδραυλικών σωληνώσεων.
Για την σωστή λειτουργία μιας ενεργειακής υδραυλικής εστίας καλοριφέρ πρέπει να γίνει μέριμνα για την λήψη φρέσκου αέρα από το περιβάλλον ο οποίος θα οδηγηθεί στην εστία για την καύση των ξύλων. Αποτελεί λοιπόν τον λεγόμενο αέρα καύσης. Ειδικά στις σύγχρονες κατασκευές όπου οι θερμικές μονώσεις των κτιρίων σε ότι αφορά των αερισμό τους από τα κουφώματα είναι σημαντικά στεγανές, η λήψη του αέρα καύσης από το περιβάλλον και όχι μέσα από τον ίδιο χώρο κρίνεται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του τζακιού. Στην εξωτερική πλευρά του τοίχου στην οπή που ανοίχτηκε για την λήψη φρέσκου αέρα καύσης θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα στόμιο που να διαθέτει κεκλιμένα πτερύγια προστασίας από βροχή και αέρα, ενώ το στόμιο εσωτερικά του θα πρέπει να έχει σήτα για την αποφυγή εισόδου εντόμων στο εσωτερικό του δωματίου. Ένας εύκαμπτος αεραγωγός από αλουμίνιο θα χρειασθεί για την όδευση του αέρα καύσης από το στόμιο έως το σημείο όπου η εστία δέχεται τον αέρα καύσης. Ο αεραγωγός αυτός δεν χρειάζεται να μονωθεί. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην περίπτωση που το τζάκι που επιλέξαμε δεν διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης της παροχής του αέρα καύσης (νταμπερ) χειροκίνητο ή ακόμα και ηλεκτρικό, ένα αντίστοιχο ντάμπερ με ντίζα, ως επιπλέον αξεσουάρ θα πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στο στόμιο λήψης αέρα καύσης και του αεραγωγού, ώστε να επιτυγχάνεται η ρύθμιση της ποσότητας του αέρα που θα οδηγήσουμε στην εστία και αντίστοιχα να ρυθμίζουμε πόσο πιο έντονα ή σιγά θέλουμε την ένταση της φλόγας αναλόγως. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή ενός ηλεκτροκίνητου ντάμπερ στην εισαγωγή αέρα καύσης του τζακιού, μας δίνει το πλεονέκτημα ότι στην περίπτωση διακοπής ρεύματος το ντάμπερ αυτομάτως κλείνει και διακόπτει την παροχή αέρα καύσης στην εστία.
Η διάμετρος του αεραγωγού, του ντάμπερ λήψης αέρα καύσης και του στομίου θα πρέπει να είναι διαμέτρου Φ100 ή για τετράγωνο στόμιο επιλέγουμε 150Χ150mm. Πάντα όμως ακολουθούμε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της εστίας.

Αγοράστε στόμια τζακιού στο eshop….

Η θερμική μόνωση με πλάκες πετροβάμβακα οι οποίες από τη μία τους πλευρά θα έχουν επικάλυψη αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετηθεί αφενός σε όλη την επιφάνεια του τοίχου που θα κλειστεί μέσα στην επένδυση του τζακιού, είτε είναι πίσω από το τζάκι ή και δεξιά, αριστερά της εστίας και αφετέρου σε όλη την επένδυση εσωτερικά της γυψοσανίδας που θα καλύψει την εστία μας. Οι πλάκες πετροβάμβακα θα πρέπει να στερεωθούν σωστά και να καλυφθούν με αλουμινοταινία όλα τα σημεία που εφάπτονται οι πλάκες μεταξύ τους. Οι πλευρά του πετροβάμβακα που έχει το φύλλο αλουμινίου θα είναι προς την εσωτερική πλευρά του θερμοθαλάμου της εστίας και όχι προς τον τοίχο ή την γυψοσανίδα. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που η καμινάδα διέρχεται από ξύλινα στοιχεία οροφής ή σκεπής όπου πρέπει να γίνει περεταίρω και προσεχτική θερμική μόνωση της καμινάδας σε αυτά τα σημεία ακόμα και αν αυτή είναι διπλού τοιχώματος μονωμένη.

Αγοράστε μονώσεις τζακιών στο eshop….

Πέρα από την λήψη φρέσκου αέρα από το περιβάλλον για την καύση της εστίας, πρέπει επίσης να προβλέψουμε το σημείο όπου θα εισέρχεται φρέσκος αέρας από το περιβάλλον στον θερμοθάλαμο (φούσκα) που θα προκύψει από την επένδυση του τζακιού. Επειδή στον θερμοθάλαμο αφενός από την καμινάδα και αφετέρου από την ίδια την εστία δημιουργείται ζεστός όγκος αέρα, αυτός θα πρέπει να ψύχεται και να εκτονώνεται ώστε να δημιουργείτε συνεχώς ροή αέρα εντός του θερμοθαλάμου. Για την είσοδο του αέρα στον θερμοθάλαμο της επένδυσης ανοίγεται αντίστοιχη οπή στον εξωτερικό τοίχο του δωματίου που εφάπτεται στην εστία, πλάγια ή στο πίσω μέρος, στο ύψος του θερμοθαλάμου, όπου τοποθετείται ένα στόμιο διαστάσεων 150Χ150mm. Το στόμιο αυτό θα πρέπει να διαθέτει κεκλιμένα πτερύγια προστασίας από βροχή και αέρα, ενώ το στόμιο εσωτερικά του θα πρέπει να έχει σήτα για την αποφυγή εισόδου εντόμων στο εσωτερικό του δωματίου και θα πρέπει να είναι τύπου «ανοιγόμενο» και στο εσωτερικό του να φέρει επίσης φίλτρο αέρα για τον καθαρισμό του αέρα που εισέρχεται στον θερμοθάλαμο της εστίας, διότι αυτός ο αέρα στη συνέχεια διοχετεύεται στο εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Επίσης το συγκεκριμένο στόμιο θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης της εισόδου του αέρα (ντάμπερ) για να μπορούμε να ρυθμίσουμε την ποσότητα του αέρα που θα βάλουμε στον θερμοθάλαμο της επένδυσης. Στην περίπτωση που η εστία δεν εφάπτεται σε εξωτερικό τοίχο, τότε για την εισαγωγή φρέσκου αέρα στον θερμοθάλαμο θα πρέπει να ελεγχθεί η περίπτωση που αυτός μπορεί να διοχετευθεί μέσω ενός εύκαμπτου αμόνωτου αεραγωγού αλουμινίου ή στην περίπτωση που και αυτό είναι αδύνατο τότε θα πρέπει να εισαχθεί από το εσωτερικό του σπιτιού με την τοποθέτηση ενός στομίου στην γυψοσανίδα της επένδυσης στην αρχή της διαμόρφωσης του θερμοθαλάμου (φούσκας).

Επίσης ένα άλλο στόμιο από το οποίο θα εκτονώνεται ο ζεστός αέρας που προέκυψε στον θερμοθάλαμο (φούσκα) της επένδυσης του τζακιού από την θερμοκρασία της καμινάδας αλλά και της ίδιας της εστίας, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε υψηλό σημείο στην πρόσοψη ή και στο πλάι της επένδυσης.
Τα στόμια αυτό μπορεί να είναι διαστάσεων 150Χ150mm, αλλά επίσης μπορεί να προτιμηθεί και σε άλλες διαστάσεις παράδειγμα αντί για τετράγωνο να είναι παραλληλόγραμμο, ενώ η αισθητική τους ποικίλει ανάλογα, όπως επίσης και το χρώμα που θα επιλέξουμε.

Δείτε στόμια στο eshop….

Εξοπλισμός εγκατάστασης υδραυλικού δικτύου.

Για την υδραυλική διασύνδεση σε ένα τζάκι καλοριφέρ, απαιτείται μία σειρά υλικών εγκατάστασης.
Η επιλογή ανοικτού ή κλειστού δοχείου διαστολής είναι μία από τις βασικότερες. Τα ανοικτά δοχεία διαστολής έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος με την προϋπόθεση πάντα ότι το δοχείο και οι σωληνώσεις πλήρωσης και εκτόνωσης δεν έχουν παγώσει ή βουλώσει. Επίσης το ανοικτό δοχείο διαστολής πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από το υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης, δηλαδή αν έχουμε ένα boiler στο πατάρι του μπάνιου και από πάνω είναι η ταράτσα του σπιτιού, το δοχείο πρέπει να τοποθετηθεί σε βάση και να βρίσκεται τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από την επιφάνεια της ταράτσας. Επίσης αν η εγκατάσταση θέρμανσης του σπιτιού μας περιλαμβάνει ηλιακό θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας τότε το ανοικτό δοχείο πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα μέτρο ψηλότερο από το boiler του ηλιακού. Οι παραπάνω δεσμεύσεις σε σχέση και με τις σωληνώσεις πλήρωσης και εκτόνωσης από το δοχείο μέχρι το τζάκι, δημιουργούν πολλές φορές δύσκολη ή ακόμα και απίθανη τόσο κατασκευαστικά άλλα και αισθητικά την επιλογή τοποθέτησης ανοικτού δοχείου διαστολής.

Γενικότερη η σύγχρονη τάση οδηγεί σε εγκατάσταση με κλειστό δοχείο διαστολής και μιας μπαταρίας (ups) η οποία θα τροφοδοτεί τον κυκλοφορητή του συστήματος για ένα χρονικό διάστημα ικανό για την αποθέρμανση του τζακιού, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Επίσης η επιλογή ενός ηλεκτροκίνητου ντάμπερ στην εισαγωγή αέρα καύσης του τζακιού, μας δίνει το πλεονέκτημα ότι στην περίπτωση διακοπής ρεύματος το ντάμπερ αυτομάτως κλείνει και διακόπτει την παροχή αέρα καύσης στην εστία.
Επίσης η εγκατάσταση ενός υδραυλικού κιτ τζακιού (όπως εμπορικά συνηθίζεται να λέγεται) το οποίο περιλαμβάνει έναν πλακοειδή εναλλάκτη, έναν πρωτεύον κυκλοφορητή που κυκλοφορεί το νερό από το τζάκι στον εναλλάκτη και έναν δευτερεύον κυκλοφορητή που κυκλοφορεί το νερό από τον εναλλάκτη στο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού (π.χ θερμαντικά σώματα), μας δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης ανοικτού δοχείου διαστολής στο πρωτεύον κύκλωμα ανάμεσα στο τζάκι και τον εναλλάκτη, ενώ στο δευτερεύον κύκλωμα ανάμεσα στον εναλλάκτη και τα θερμαντικά σώματα τοποθετείται κλειστό δοχείο διαστολής και αυτόματος πληρώσεως. Το σύστημα αυτό μας εξασφαλίζει ασφάλεια στην περίπτωση διακοπή ρεύματος (λόγω του ανοικτού δοχείου διαστολής) και σωστή λειτουργία του κλειστού κυκλώματος της θέρμανσης, χωρίς τις δύσκολες περιπτώσεις εγκλωβισμού αέρα που υπάρχουν συνήθως με τα ανοικτά δοχεία. Επίσης να τονίσουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση το ανοικτό δοχείο δεν απαιτείται να τοποθετείται τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από το υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης αλλά μόνο υψηλότερα από την εστία του τζακιού δηλαδή ακόμα και στον εξωτερικό τοίχο π.χ του μπαλκονιού, γεγονός που μας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια από παγωνιές λόγο του μικρότερο πλέον όγκου του δοχείου και τον λιγότερων μέτρων σωληνώσεων πλήρωσης και εκτόνωσης.

Στα ασφαλιστικά συστήματα της εγκατάστασης θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε βαλβίδες ασφαλείας θερμοκρασίας και πιέσεως οι οποίες θα εκτονώνουν σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας του νερού που βρίσκεται μέσα στο τζάκι μεγαλύτερης από 95ο C ή αύξηση της πιέσεως μεγαλύτερη από 3,0 bar.
Η πλήρωση του συστήματος δεν ενδείκνυται να γίνεται με αυτόματο πληρώσεως αλλά καλύτερα να τοποθετηθεί μειωτής πιέσεως ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και με μεγάλη παροχή ροή νερού στην περίπτωση εκτόνωσης της θερμικής βαλβίδας. Στην περίπτωση που το τζάκι διαθέτει σερπαντίνα υδρόψυξης τότε ο μειωτής πιέσεως θα τοποθετηθεί στην είσοδο κρύου νερού της σερπαντίνας, ενώ στο κλειστό κύκλωμα του τζακιού θα τοποθετηθεί αυτόματος πληρώσεως.
Η επιλογή του κλειστού δοχείου διαστολής γίνεται με βάση τον όγκο του νερού της εγκατάστασης και του στατικού ύψους της.
Η επιλογή του κυκλοφορητή γίνεται αντιστοίχως με βάση την παροχή του νερού που απαιτείται στην εγκατάσταση μας και της πτώσης πίεσης του δικτύου θέρμανσης.
Η τοποθέτηση μιας τρίοδης αναμικτικής βαλβίδας φορτίου εξασφαλίζει προστασία της εστίας από χαμηλές θερμοκρασίες νερού στην επιστροφή του τζακιού, που έχουν σαν αποτέλεσμα τις θερμικές καταπονήσεις και την συσσώρευση πίσσας στο εσωτερικό της εστίας.
Η εγκατάσταση ενός δοχείου αδρανείας εξασφαλίζει λιγότερη κατανάλωση ξύλων και η τροφοδοσία του τζακιού γίνεται σαφώς σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Μία σειρά από σχεδιαστικές παραμέτρους του συστήματος, όπως συνεργασία του τζακιού με λέβητα (πετρελαίου, αερίου, ηλεκτρικό) ή με αντλία θερμότητας ή και με ηλιακούς συλλέκτες για την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης, η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε συνεργασία με ένα boiler ή με εναλλάκτη ζεστού νερού καθώς και ο αυτοματισμός λειτουργίας του, αποτελούν αντικείμενο εξειδικευμένης μελέτης που πρέπει να συνοδεύει την εγκατάσταση για να πετύχουμε το απαιτούμενο αποτέλεσμα δηλαδή ασφάλεια, απόδοση, σύγχρονες συνθήκες άνεσης και μεγάλη οικονομία.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές υδραυλικών ενεργειακών τζακιών καλοριφέρ Edilkamin και Volcano, αποτελεί εξειδικευμένο κατάστημα, προσφέροντας εμπεριστατωμένη μελέτη υπολογισμού, άρτια εφαρμογή και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και after sales service και εγγυάται τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης του κτιρίου σας.

Δείτε υλικά εγκατάστασης τζακιού καλοριφέρ στο eshop….

Επένδυση τζακιού με γυψοσανίδα

Η επένδυση της εστίας για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με τους κανονισμούς θα πρέπει να γίνεται με πιστοποιημένες πυράντοχες γυψοσανίδες. Η τελική διαμόρφωση της επένδυσης καθώς και τα υπόλοιπα υλικά διακόσμησης (πέτρα, ξύλο, μέταλλο) καθώς και ο κρυφός φωτισμός, αποτελεί επιλογή του ιδιοκτήτη με σκοπό την αρχιτεκτονική εναρμόνιση της επένδυσης του τζακιού στην διαρρύθμιση του χώρου.

Χειρισμός λειτουργίας υδραυλικού ενεργειακού τζακιού καλοριφέρ

Για την λειτουργία της λειτουργίας του τζακιού, τοποθετείται το αντίστοιχο χειριστήριο. Το χειριστήριο είναι συνήθως ηλεκτρονικό επίτοιχης τοποθέτησης. Μπορεί να τοποθετηθεί στην γυψοσανίδα της επένδυσης συνήθως για λόγους αισθητικής στο πλάι. Για την ηλεκτρική εγκατάσταση απαιτείται παροχή ρεύματος στο χειριστήριο, καλώδιο από το χειριστήριο στον κυκοφορητή και η τοποθέτηση του αισθητηρίου θερμοκρασίας νερού που συνοδεύει το χειριστήριο. Το αισθητήριο τοποθετείται συνήθως μέσα σε μία από τις θέσεις τοποθέτησης που υπάρχουν στο επάνω μέρος του θαλάμου της εστίας. Η όδευση του καλωδίου του αισθητηρίου μέσα σε ένα σπιράλ θερμικής προστασίας, αφενός προστατεύει το καλώδιο από την θερμοκρασία του αέρα μέσα στην επένδυση, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης του χειριστηρίου που βρίσκονται εντός της επένδυσης και αφετέρου διευκολύνει την αντικατάσταση του αισθητηρίου σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση. Επίσης μια θυρίδα επίσκεψης η οποία θα προβλεφθεί κατά την κατασκευή της επένδυσης είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και τη συντήρηση ή αντικατάσταση υδραυλικών εξαρτημάτων που θα βρίσκονται τοποθετημένα μέσα στην επένδυση (βάνες, βαλβίδες ασφαλείας κλπ)
Από το χειριστήριο του τζακιού μπορούμε να επιλέξουμε την θερμοκρασία λειτουργίας του κυκλοφορητή καθώς και μια σειρά άλλων παραμέτρων και λειτουργιών αναλόγως την εφαρμογή. Μια σειρά από λειτουργίες ασφάλειας και ειδοποιήσεων συνοδεύουν το λειτουργικό του χειριστηρίου και στην ψηφιακή του οθόνη αναγράφεται η θερμοκρασία που έχει το νερό μέσα στον θάλαμο του τζακιού καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία του χειριστηρίου.

Δείτε θερμοστάτες τζακιών στο eshop….

Καμινάδα

Η καμινάδα του τζακιού έχει εξίσου μεγάλη. Η διατομή της έχει σχέση με το συνολικό μήκος και ύψος της όδευσης, την έξοδο καυσαερίων του τζακιού και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην περίπτωση τοποθέτησης μια νέας καμινάδας σε υφιστάμενο κτίριο επιλέγουμε ανοξείδωτη καμινάδα διπλού τοιχώματος λείας επιφάνειας (όχι ελικοειδής) με θερμική μόνωση. Σημειώνουμε επίσης ότι τα πρώτα μέτρα της διαδρομής της από την έξοδο καυσαερίων της εστίας, τα οποία βρίσκονται εντός της επένδυσης του θερμοθαλάμου (φούσκας) του τζακιού, θα είναι κατασκευασμένα με ανοξείδωτη αμόνωτη καμινάδα με τα αντίστοιχα εξαρτήματα π.χ ημιγωνίες, για να εκμεταλλευτούμε την θερμότητα της καμινάδας μεταφέροντάς την στον χώρο μας. Μετά από τα πρώτα μέτρα όδευσης τοποθετούμε ανοξείδωτη μονωμένη καμινάδα και εξαρτήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε όλα τα σημεία σύνδεσης των τεμαχίων της καμινάδας ώστε να επιτυγχάνετε άριστη στεγανοποίηση. Αποφεύγουμε την τοποθέτηση αεραγωγών τύπου ελικοειδούς σπιράλ αλουμινίου ή και ανοξείδωτου για λόγους ασφάλειας κα σωστής λειτουργίας, διότι στα σπιράλ πολύ σύντομα θα συσσωρευτεί κάπνα.
Το τελείωμα της καμινάδας πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1,5 μέτρο πάνω από την ταράτσα ή τον κορφιά της κεραμοσκεπής και να τοποθετείται ένα καπέλο με προστασία στους ανέμους και τη βροχή.

Δείτε καμινάδες τζακιών στο eshop….

Συντήρηση - Καθαρισμός

Η κατασκευή των σύγχρονων ενεργειακών εστιών είναι τέτοια ώστε να διευκολύνει τον εξωτερικό αλλά και τον εσωτερικό καθαρισμό. Ένα μεγάλο συρτάρι για την συγκέντρωση της στάχτης που παράγεται από την καύση, βοηθά στην απομάκρυνσή της με ευκολία.
Συνίσταστε το δοχείο στάχτης της εστίας να καθαρίζεται σε καθημερινή βάση πριν το πρώτο άναμμα του τζακιού, το τζάμι να καθαρίζεται επίσης σε τακτά διαστήματα μόλις αυτό γίνει θολό ή μαύρο και να ελέγχεται το πυρίμαχο κορδόνι στεγανοποίησης που βρίσκεται περιμετρικά της πόρτας. Στην περίπτωση που αυτό έχει αρχίσει να φθείρετε καλό είναι να αντικατασταθεί αμέσως διότι η όχι τέλεια στεγανοποίηση της πόρτας αφενός μπορεί να δημιουργήσει καυσαέρια και δυσοσμία στον χώρο μας, αφετέρου η είσοδος αέρα στον θάλαμο καύσης που μπορεί να εισέλθει πλέον από την πόρτα μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ρύθμιση της καύσης.
Ο γενικότερος καθαρισμός της εστίας σε ότι αφορά τα φίλτρα των στομίων, τον εξοπλισμό του κυκλώματος θέρμανσης (κυκλοφορητής, δοχείο διαστολής, βαλβίδες ασφαλείας) και οπωσδήποτε την καμινάδα, είναι επίσης σημαντικό να γίνεται στην ετήσια συντήρηση του τζακιού, η οποία είναι καλό να πραγματοποιείται στο τελείωμα της σεζόν λειτουργίας της συσκευής και όχι στο ξεκίνημα, ώστε τα κατάλοιπα καύσης που έχουν συσσωρευτεί στις διαδρομές της εστίας και της καμινάδας να απομακρύνονται πριν την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος το καλοκαίρι, διότι η υγροποίηση που θα συμβεί είναι ιδιαίτερα διαβρωτική για όλα τα μεταλλικά μέρη με τα οποία βρίσκεται σε επαφή.

Δείτε υλικά καθαρισμού τζακιών στο eshop….

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ συνεργάζεται με τα πλέον εξειδικευμένα εργοστάσια κατασκευής τζακιών καλοριφέρ Edilkamin και Volcano, προσφέροντας στους πελάτες της πιστοποιημένες εστίες με υψηλή απόδοση και αισθητική, άμεση τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά, εξασφαλίζοντας παράλληλα ανταγωνιστικές τιμές.

Φυλλάδιο

Δωρεάν Μελέτη

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή