Υδραυλικός διαχωριστής – υδραυλική γέφυρα

Στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης ή και κλιματισμού, σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογών, η κατασκευή του συστήματος απαιτεί περισσότερους του ενός κυκλοφορητή για την κάλυψη των αναγκών του εγκατάστασης.

Τι γίνεται όμως με την προστασία π.χ του λέβητα όταν κάποια από τα δίκτυα μπορεί να είναι αρκετά μεγάλα και η θερμοκρασία επιστροφής αρκετά χαμηλή;
Τι γίνεται όταν στο σύστημα μας λειτουργούν π.χ δύο ή περισσότεροι κυκλοφορητές που εξυπηρετούν ο καθένας ξεχωριστά κυκλώματα αλλά με τελείως διαφορετικές ανάγκες σε παροχή και μανομετρικό. Είμαστε σίγουροι ότι σε αυτήν την περίπτωση η λειτουργία ενός μεγαλύτερου κυκλοφορητή δεν επηρεάζει την λειτουργία του μικρότερου κυκλοφορητή;

Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν χρειάζεται η τοποθέτηση ενός υδραυλικού διαχωριστή και η τοποθέτηση ενός πρωτεύοντα κυκλοφορητή από τον λέβητα έως τον υδραυλικό διαχωριστή ενώ οι δευτερεύοντες κυκλοφορητές θα βρίσκονται μετά τον υδραυλικό διαχωριστή ανάμεσα σε αυτόν και π.χ τα δίκτυα των θερμαντικών σωμάτων.
Έτσι αφενός ο λέβητας δεν καταπονείται από μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ του νερού επιστροφής και προσαγωγής, λόγω της ανακυκλοφορίας μέρους της ποσότητας του νερού που θα γίνεται στον υδραυλικό διαχωριστή και αφετέρου επιτυγχάνεται υδραυλική εξισορρόπηση στο δευτερεύων κύκλωμα όταν ταυτόχρονα βρίσκονται σε λειτουργία οι υπόλοιποι κυκλοφορητές χωρίς να επηρεάζει ο ένας την απόδοση του άλλου.

Επίσης υπάρχουν εφαρμογές όπου η πηγή θέρμανσης ή και κλιματισμού (λέβητας, αντλία θερμότητας κλπ) μπορεί να περιέχει από κατασκευή της έναν κυκλοφορητή, ο οποίος όμως για τις ανάγκες του συστήματος μας δεν επαρκεί είτε λόγω ότι η εφαρμογή μας έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε παροχή και μανομετρικό είτε διότι στο σύστημα μας πρέπει να εγκαταστήσουμε περισσότερους κυκλοφορητές για την κάλυψη των αναγκών σε αυτονομίες ή για τον έλεγχο διαφορετικών ζωνών θέρμανσης ή και κλιματισμού καθώς επίσης και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (θέρμανση ενός boiler).
Σε αυτές τις περιπτώσεις η εγκατάσταση ενός μεγαλύτερου κυκλοφορητή σε σειρά με αυτόν που περιέχεται στην συσκευή, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος που απαιτεί μεγαλύτερες παροχές ή και μανομετρικό, καθώς επίσης και η εγκατάσταση περισσοτέρων κυκλοφορητών σε σειρά με αυτόν της συσκευής μας, για την αυτονόμηση και έλεγχο των διαφορετικών ζωνών του συστήματος, θα δημιουργήσει δυσάρεστα αποτελέσματα στην εγκατάσταση μας σε ότι αφορά τον θόρυβο ροής, την υπερβολική παροχή και πίεση στα υδραυλικά δίκτυα του συστήματος, την δημιουργία αέρα και σπηλαιώσεων στην εγκατάσταση, την μειωμένη απόδοση του συστήματος και μία σειρά άλλων λειτουργικών προβλημάτων.
Εδώ απαιτείται η εγκατάσταση του υδραυλικού διαχωριστή και η δημιουργία ενός πρωτεύοντος και ενός δευτερεύοντος κυκλώματος. Το πρωτεύων κύκλωμα θα είναι το τμήμα της εγκατάστασης από τον π.χ λέβητα έως τον υδραυλικό διαχωριστή και το δευτερεύων κύκλωμα θα είναι το τμήμα από τον υδραυλικό διαχωριστή έως τις ζώνες θέρμανσης (σώματα, fan coils, ενδοδαπέδια κλπ).
‘Έτσι εξισορροπούνται οι διαφορετικές πιέσεις και παροχές ανάμεσα στον κυκλοφορητή που περιέχεται στην συσκευή (π.χ αντλία θερμότητας, λέβητας) και τον δευτερεύων κυκλοφορητή ή κυκλοφορητές ο οποίος ανακυκλοφορεί στο υπόλοιπο τμήμα της εγκατάστασης.

Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου για την εφαρμογή μας απαιτείται η εγκατάσταση περισσοτέρων από ένας λέβητας ή αντλίες θερμότητας, σε παραλληλισμό μεταξύ τους για την κάλυψη των θερμικών ή και ψυκτικών φορτίων του συστήματος και στην εγκατάσταση απαιτούνται περισσότεροι του ενός κυκλοφορητές για την λειτουργία του συστήματος. Και εδώ απαιτείται η τοποθέτηση υδραυλικού διαχωριστή για την δημιουργία πρωτεύοντος κυκλώματος των κυκλοφορητών που θα ανακυκλοφορούν από τη συστοιχία των συσκευών έως τον υδραυλικό διαχωριστή και ενός δευτερεύοντος κυκλώματος ανάμεσα στον υδραυλικό διαχωριστή και του ή των κυκλοφορητών που θα ανακυκλοφορούν στο υπόλοιπο τμήμα της εγκατάστασης. Έτσι επιτυγχάνουμε υδραυλική εξισορρόπηση στο σύστημά μας και εύρυθμη λειτουργία τόσο των παραλληλισμένων συσκευών όσο και της υπόλοιπης εγκατάστασης, όπως περιγράψαμε και στις παραπάνω περιπτώσεις.

Επίσης η περίπτωση όπου η εγκατάσταση μας περιλαμβάνει π.χ θερμαντικά σώματα με θερμοστατικές κεφαλές ή τερματικές μονάδες αέρα – νερού (fan coil units) με δίοδες βάνες αυτόματης απομόνωσης ή αυτονομημένες ζώνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης και γενικότερα όταν η εσωτερική μας εγκατάσταση έχει τη δυνατότητα να μειώνει τον αριθμό των ζωνών ή θερμαντικών σωμάτων θέρμανσης ή και κλιματισμού, τότε προκύπτουν σημεία λειτουργίας του λέβητα ή της αντλίας θερμότητας όπου η ισχύς τους (ακόμα και αν υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αυξομείωσης της), να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται την στιγμή που έχουν απομονωθεί η περισσότερες ζώνες του κτιρίου μας (π.χ λέβητας συμπύκνωσης αερίου που έχει τη δυνατότητα λειτουργίας μεταβλητής ισχύος με λόγο 1:7 βρίσκεται σε διαβάθμιση ελάχιστης ισχύος και αποδίδει σε εκείνο το σημείο λειτουργίας π.χ 7,0 KW, ενώ εκείνη τη στιγμή έχει ζήτηση μόνο ένα fan coil με μέγιστη ισχύς 3,0 KW).
Έτσι δημιουργούνται σημεία λειτουργίας όπου η συσκευή μας λόγω της περίσσειας ισχύος που έχει και εκείνη τη στιγμή που δεν απορροφάται από το υπόλοιπο σύστημα μας, να αναβοσβήνει πολλές φορές με αποτέλεσμα μηχανικές καταπονήσεις για την συσκευή και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.
Και σε αυτήν την περίπτωση η εγκατάσταση ενός υδραυλικού διαχωριστή δίνει την λύση για την εύρυθμη λειτουργία της συσκευής (π.χ λέβητας, αντλία θερμότητας κλπ), ώστε αυτή μειώνοντας αυτόματα την ισχύ της όταν οι καταναλώσεις γίνονται μικρότερες, ο πρωτεύον κυκλοφορητής ανακυκλοφορεί την περίσσεια ενέργειας από την συσκευή στον υδραυλικό διαχωριστή, διατηρώντας μία ομαλή και χαμηλή λειτουργία της συσκευής χωρίς αυτή να εισέρχεται σε διαδικασία πολλών εκκινήσεων και σταματημάτων της λειτουργίας της.

Σε όλες λοιπόν τις παραπάνω σημαντικές περιπτώσεις η εγκατάσταση του υδραυλικού διαχωριστή (ή και σε κάποιες περιπτώσεις ενός μικρού δοχείου αδρανείας 80 ~ 100 λίτρα) είναι σημαντική και απαραίτητη για την ασφαλής και σωστή λειτουργία του συστήματος. Οι σύγχρονες συσκευές υδραυλικών διαχωριστών μπορούν να συνδυάζουν στην κατασκευή τους περισσότερες λειτουργίες προστασίας του συστήματος μας, όπως να λειτουργούν παράλληλα και ως απαερωτές και ως διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης ή ακόμα και να διαθέτουν και μαγνητική ράβδο για την περαιτέρω προστασία του συστήματος από μεταλλικά στοιχεία που περιέχονται στο νερό της εγκατάστασης (ρινίσματα, υπολείμματα ανοδίου, κολλήσεων κλπ). Συνδυάζουμε λοιπόν σε μία συσκευή τα πλεονεκτήματα λειτουργίας του υδραυλικού διαχωριστή, του απαερωτή και του διαχωριστή σωματιδίων και λάσπης.

Κατά την επιλογή του υδραυλικού διαχωριστή, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, σε ότι αφορά τις παροχές του συστήματος, στην ισχύ του λέβητα ή της αντλίας θερμότητας και στις διατομές σύνδεσης πρωτεύοντος – δευτερεύοντος κυκλώματος καθώς επίσης την επιλογή κατακόρυφης ή οριζόντιας διάταξης ή και την επιλογή υδραυλικών διαχωριστών για συστοιχίες αντλιών θερμότητας ή λεβήτων.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – Παλιογιάννης διαθέτει εισαγωγής αλλά και άριστης ελληνικής κατασκευής υδραυλικούς διαχωριστές, δίνοντας λύσεις σε οποιαδήποτε εφαρμογή και σε συνδυασμό με την άρτια τεχνική υποστήριξη, υπολογίζει και επιλέγει τον κατάλληλο υδραυλικό διαχωριστή για την εγκατάσταση σας.
Διαθέτουμε υδραυλικούς διαχωριστές κατασκευασμένους από χάλυβα ή από πολυπροπυλένιο PP-R αναλόγως την εφαρμογή και την επιλογή του πελάτη.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή