Υλικά εγκατάστασης υγραερίου

Το υγραέριο είναι μία αξιόπιστη, αποδοτική, άνετη και οικονομική λύση για την θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το μαγείρεμα μιας κατοικίας ή ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, ταχυφαγεία κλπ, η χρήση του υγραερίου αποτελεί την πλέον αποδοτική και οικονομική λύση για την κουζίνα της επιχείρησης. Επίσης σε πολλές εφαρμογές στον βιοτεχνικό και βιομηχανικό τομέα η χρήση του υγραερίου είναι η αναγκαία και αξιόπιστη λύση για την αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης.
Σε όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης υγραερίου, για την ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία της εφαρμογής, απαιτούνται τα κατάλληλα και πιστοποιημένα υλικά και εξαρτήματα υγραερίου.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ διαθέτει πλήρης γκάμα πιστοποιημένων υλικών και εξαρτημάτων για την κατασκευή μιας ασφαλούς εγκατάστασης υγραερίου, όπως:

  • Σωληνώσεις και εξαρτήματα σωληνώσεων υγραερίου.
  • Σφαιρικοί διακόπτες υγραερίου.
  • Ρυθμιστές υψηλής και χαμηλής πίεσης υγραερίου.
  • Φίλτρα υγραερίου.
  • Ανιχνευτές διαρροής υγραερίου.
  • Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες υγραερίου.
  • Μανόμετρα στάθμης φιαλών υγραερίου.
  • Συλλέκτες φιαλών υγραερίου.
  • Συλλέκτες διανομής συσκευών υγραερίου κλπ.

Επίσης η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη εταιρία υγραερίου ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε διαθέτει εμφιαλωμένο υγραέριο σε όλους τους τύπους φιαλών (μίγμα 3kg, μίγμα 10kg, προπάνιο 10kg, προπάνιο 13kg, προπάνιο 25kg) καθώς και δεξαμενές υγραερίου για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων εγκαταστάσεων.

Εξοπλισμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου

Σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες, ανοξείδωτες ελικοειδής σωλήνες και εξαρτήματα, για την κατασκευή των δικτύων εγκατάστασης υγραερίου.

Σφαιρικοί διακόπτες υγραερίου, σε διατομές από ¼’’ έως 2’’, σε όλους του τύπους για διακοπή της παροχής υγραερίου σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης.

Ρυθμιστές υγραερίου υψηλής πιέσεως 1ου σταδίου. Για την υποβάθμιση της πίεσης του υγραερίου της φιάλης ή της δεξαμενής, σε πρώτο στάδιο από 7,0bar σε 0,8~1,5bar. Διατίθενται σε διάφορους τύπους παροχών οι οποίες για τις οικιακές και τις μικρές έως μεσαίες επαγγελματικές εγκαταστάσεις είναι 8kg/h, 10kg/h, 40kg/h, με μανόμετρο ή χωρίς, με ρουξούνι για λαστιχοσωλήνα ή με σπείρωμα.

Ρυθμιστές υγραερίου χαμηλής πιέσεως 2ου σταδίου. Για την υποβάθμιση της πίεσης του υγραερίου, σε δεύτερο στάδιο από 1,5bar έως 28 mbar. Ουσιαστικά παραλαμβάνουν την υψηλή πίεση μετά τον ρυθμιστή 1ου σταδίου και την υποβαθμίζουν σε χαμηλή πίεση (mbar) για την ασφαλή και μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης νομοθεσίας λειτουργία των συσκευών υγραερίου. Διατίθενται σε διάφορους τύπους παροχών οι οποίες για τις οικιακές και τις μικρές έως μεσαίες επαγγελματικές εγκαταστάσεις είναι 1,5kg/h, 3kg/h, 4kg/h, 10 kg/h, με ρουξούνι για λαστιχοσωλήνα ή με σπείρωμα.

Μετρητής στάθμης φιαλών υγραερίου Αποτελεί ένα εξυπηρετικό εξάρτημα ειδικά στις εγκαταστάσεις υγραερίου με φιάλες, που επιτρέπει τον έλεγχο της ποσότητας του υγραερίου μέσα σε αυτές, ώστε να οργανώνουμε ευκολότερα την παραγγελία τους και την αντικατάστασή τους με καινούριες.

Φίλτρα υγραερίου. Για την προστασία των συσκευών αλλά και όλης της εγκατάστασης υγραερίου από μεταλλικές και μη μεταλλικές ουσίες που πολλές φορές περιέχονται στο υγραέριο, η τοποθέτηση του φίλτρου είναι απαραίτητη χαρίζοντας ασφάλεια, εύρυθμη λειτουργία και μακροζωία στην εγκατάσταση αλλά και στις συσκευές. Τοποθετείται συνήθως με τον ρυθμιστή 1ου σταδίου (υψηλής πιέσεως), ώστε να προστατεύει το σύνολο της εγκατάστασης και των συσκευών. Τα φίλτρα υγραερίου διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και ικανότητες φιλτραρίσματος με βάση την παροχή του υγραερίου και σε ότι αφορά τις οικιακές και τις μικρές έως μεσαίες επαγγελματικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται τα φίλτρα ½’’ έως ¾’’.

Εύκαμπτοι επιμηκούμενοι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι σπιράλ υγραερίου. Χρησιμοποιούνται για την σύνδεση της συσκευής αερίου με το δίκτυο της εγκατάστασης. Είναι ανοξείδωτα σπιράλ μεγάλης αντοχής σε μηχανικές καταπονήσεις καθώς και σε υψηλές θερμοκρασίες και αποτελούν απαραίτητο εξάρτημα για την σύνδεση της συσκευής αερίου με την εγκατάσταση, χαρίζοντας ασφάλεια ιδιαίτερα στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις, διότι με την ευκαμψία τους είναι εύκολη η μετακίνηση των συσκευών για τον καθαρισμό των πάγκων εργασίας αλλά και των συσκευών, με την μηχανική και θερμοκρασιακή τους αντοχή παρέχουν ασφάλεια για την παροχή του αερίου ειδικά στις συσκευές μαγειρέματος, κοντά στις οποίες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και ποσότητες ζεστού λαδιού που μπορεί να λερώνουν τους χώρους γύρω από την συσκευή. Η ευκαμψία και η δυνατότητα αύξησης του μήκους αυτών των σπιράλ, μας δίνει τη δυνατότητα εύκολης διαμόρφωσης κατά την εγκατάσταση και ασφάλεια κατά την μετακίνηση μιας συσκευής. Ο έλεγχος φθοράς των σπιράλ είναι απαραίτητος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Συλλέκτες υγραερίου. Τόσο για την εγκατάσταση μιας ομάδας φιαλών υγραερίου όσο και για τη διανομή του υγραερίου σε διάφορες συσκευές πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση των συλλεκτών υγραερίου. Οι συλλέκτες φιαλών υγραερίου αποτελούν την ασφαλέστερη και λειτουργικότερη λύση για την τοποθέτηση και διαχείριση μιας εγκατάστασης, για την εύρυθμη λειτουργία της οποίας, απαιτούνται περισσότερες από μία φιάλες υγραερίου. Ο συλλέκτης συλλογής φιαλών περιλαμβάνει αντίστοιχες παροχές για την σύνδεση των φιαλών (2, 3, 4, 5, 6 φιάλες), μία έξοδο για την παροχή του υγραερίου, διακόπτες απομόνωσης σε κάθε παροχή, μανόμετρο υγραερίου υψηλής πιέσεως (16, 20 bar) και συνήθως ασφαλιστικό εκτόνωσης υψηλής πιέσεως. Να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που ο συλλέκτης διαθέτει ασφαλιστικό εκτόνωσης πρέπει να τοποθετείται οπωσδήποτε σε εξωτερικό χώρο. Αντίστοιχα ο συλλέκτης διανομής συσκευών τοποθετείται για την διανομή του υγραερίου σε κάθε μία από τις συσκευές τις εγκατάστασης, σε περίπτωση που η εφαρμογή περιλαμβάνει περισσότερες από μία συσκευές, διαθέτει αντίστοιχες παροχές για την σύνδεση του αριθμού συσκευών της εγκατάστασή μας (ίσως και με τη πρόβλεψη κάποιων αναμονών για μελλοντικές συσκευές), διαθέτει επίσης μία αναμονή παροχής για την είσοδο του υγραερίου στον συλλέκτη, διαθέτει διακόπτες απομόνωσης για κάθε παροχή και μανόμετρο (6, 10 bar). Ο συλλέκτης διανομής συσκευών υγραερίου τοποθετείται συνήθως σε εσωτερικό χώρο (π.χ χώρος μαγειρείου) και σκοπό έχει την κατασκευή μιας εγκατάστασης η οποία δεν έχει ενδιάμεσες ενώσεις και εξαρτήματα και έτσι αποτελεί το ασφαλέστερο σύστημα εγκατάστασης.

Σπιράλ σύνδεσης φιαλών υγραερίου. Αποτελούν απαραίτητο εξοπλισμό για τη σύνδεση των φιαλών ειδικά με τους συλλέκτες συλλογής φιαλών. Αποτελούν εύκαμπτα σπιράλ, σε διάφορα μήκη (50, 70, 80, 100, 150, 200 εκατοστά) ανάλογα με την απόσταση των φιαλών από τον συλλέκτη ή γενικότερα από το σταθερό σημείο σύνδεσης και από τη μεριά σύνδεσης της φιάλης συνοδεύονται από βοηθητική λαβή για την σύσφιξη του ρακόρ του σπιράλ με την φιάλη. Τα σπιράλ φιαλών διαθέτουν αριστερόστροφα ρακόρ ½’’ και στα δύο άκρα τους, ενώ διατίθενται σε διάφορες ποιότητες, ελαφριού τύπου και βαρέως τύπου με ανοξείδωτα άκρα. Στα αριστερόστροφα ρακόρ των σπιράλ απαραίτητα τοποθετούνται τα ειδικά φίμπερ – παρεμβύσματα υγραερίου για την στεγανοποίηση της σύνδεσης τα οποία απαραίτητα αντικαθίστανται σε κάθε αλλαγή φιάλης. Ο έλεγχος φθοράς των σπιράλ είναι απαραίτητος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανιχνευτής διαρροής υγραερίου. Ο ανιχνευτής διαρροής υγραερίου αποτελεί απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας σε μια εγκατάσταση υγραερίου και σκοπός του είναι αφενός η ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής καθώς και η αποκοπή της παροχής αερίου στην περίπτωση που ο ανιχνευτής συνδέεται με μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου. Τοποθετείται σε εσωτερικούς χώρους κοντά στις συσκευές υγραερίου και σε απόσταση περίπου 30 εκατοστά από το δάπεδο. Σε περίπτωση που θέλουμε να ελέγχουμε περισσότερους από έναν χώρους στους οποίους υπάρχουν συσκευές και γενικότερα εγκαταστάσεις υγραερίου, μπορούμε να συνδέσουμε σε σειρά τον αντίστοιχο αριθμό ανιχνευτών και όλοι να ελέγχουν την ίδια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου.

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου. Αποτελεί το εξάρτημα αυτόματης διακοπής της παροχής υγραερίου στην περίπτωση που το πηνίο της δεχθεί εντολή π.χ από τον ανιχνευτή διαρροής υγραερίου ή από τον πίνακα πυρανίχνευσης. Τοποθετείται στην κεντρική παροχή της εγκατάστασης και διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις με βάση την διατομή του αγωγού και άρα της παροχής του αερίου (1/2΄΄, 3/4΄΄, 1΄΄ κλπ) και διαφοροποιείται επίσης σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του πηνίου της (230Volt, 24Volt) (Normally Open, Normally Close). Οι Normally Open ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αερίου σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι ανοικτές και άρα επιτρέπουν τη διέλευση του υγραερίου, ενώ μόλις δεχθούν εντολή κλείνουν και διακόπτουν την παροχή. Αντιθέτως λειτουργούν οι Normally Close βαλβίδες. Αρκετά μοντέλα διαθέτουν επίσης χειροκίνητη επαναφορά μετά την διακοπή της παροχής αερίου.

Λάστιχα σύνδεσης συσκευών υγραερίου. Για την σύνδεση μιας συσκευής υγραερίου με μία φιάλη αρκετές φορές και ειδικά σε οικιακές εφαρμογές χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα λάστιχα σύνδεσης. Για την σύνδεση με φιάλη μίγματος (υγραέριο) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λάστιχο με πορτοκαλί χρώμα (αλλά και το μπλε), για τη σύνδεση με φιάλη προπανίου χρησιμοποιούμε το μπλε λάστιχο (υψηλής πιέσεως), ενώ διατίθεται επίσης και το λάστιχο που φέρει εξωτερική συρμάτινη επένδυση (μπλενταζ) και θεωρείται το ασφαλέστερο. Γενικότερα όποιο λάστιχο και να χρησιμοποιήσουμε είναι απαραίτητος ο τακτός έλεγχος φθοράς και η αντικατάστασή του το πολύ κάθε δύο χρόνια. Επίσης μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε στα σημεία σύνδεσης του λάστιχου και στην εφαρμογή των σφιγκτήρων.

Σπρέι ανίχνευσης διαρροών υγραερίου. Αποτελεί τον ασφαλέστερο αλλά και καλύτερο τρόπο για τον έλεγχο στεγανοποίησης και διαρροών υγραερίου. Το περιεχόμενο είναι σε μορφή αφρού και η δημιουργία φυσαλίδων αποτελεί ένδειξη διαρροής. Οπωσδήποτε κατά των έλεγχο διαρροών απαγορεύεται η χρήση φλόγας.

Βοηθητικά υλικά εγκατάστασης. Ορειχάλκινα εξαρτήματα, ρακόρ σύνδεσης, τεφλόν αερίου, στηρίγματα βαρέως τύπου κλπ, αποτελούν τα βοηθητικά υλικά και για την κατασκευή μιας εγκατάστασης υγραερίου.

Επίσης σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη εταιρία υγραερίου ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε διαθέτει εμφιαλωμένο υγραέριο σε όλους τους τύπους φιαλών (μίγμα 3kg, μίγμα 10kg, προπάνιο 10kg, προπάνιο 13kg, προπάνιο 25kg) καθώς και δεξαμενές υγραερίου για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων εγκαταστάσεων.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή