Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
Daikin Altherma Monoblock
Χαμηλών Θερμοκρασιών (55 oC)

Γιατί να επιλέξετε ένα σύστημα monoblock

Προστασία υδραυλικών εξαρτημάτων έναντι παγετού

Προκειμένου να προστατευτούν οι σωλήνες νερού από τον παγετό κατά τους χειμερινούς μήνες, όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα διαθέτουν μόνωση. Επιπλέον έχει εφαρμοστεί ένα ειδικό λογισμικό το οποίο ενεργοποιεί την αντλία και τον εφεδρικό θερμαντήρα εάν είναι απαραίτητο. Αυτό αποτρέπει την πτώση της θερμοκρασίας του νερού κάτω από το σημείο παγετού και εξαλείφει την ανάγκη προσθήκης γλυκόλης στους σωλήνες νερού.

Το Daikin Altherma monobloc είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες εκδόσεις:

  • μόνο θέρμανση ή θέρμανση και ψύξη
  • με ή χωρίς θερμαντήρα κάτω πλάκας
  • μονοφασικό ή τριφασικό
  • 6 kW, 8 kW, 11 kW, 14 kW ή 16 kW

Ενσωματωμένος εφεδρικός ηλεκτρικός θερμαντήρας

για συμπληρωματική θέρμανση κατά τη διάρκεια πολύ χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών. Το σύστημα Daikin Altherma monobloc μπορεί να εξοπλιστεί με εφεδρικό θερμαντήρα 6 kW, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί στα 3 kW (μονοφασικές μονάδες) ή στα 2 kW (τριφασικές μονάδες) αλλάζοντας την καλωδίωση.

Ελεγκτής συστήματος Μεταβλητή επιθυμητή θερμοκρασία ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία μεταβλητής επιθυμητής θερμοκρασίας, ηεπιθυμητήθερμοκρασίαγιατηθερμοκρασίανερού εξόδου θα εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η θερμοκρασία νερού εξόδου θα αυξηθεί προκειμένου να ικανοποιήσει τις αυξημένες απαιτήσεις θέρμανσης του κτηρίου. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, η θερμοκρασία νερού εξόδου θα μειωθεί ώστε να εξοικονομήσει ενέργεια.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή