Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
Daikin Altherma Split
Διαιρούμενες Υψηλών Θερμοκρασιών (80 oC)

Για να αντικαταστήσετε τους παραδοσιακούς λέβητες. Το σύστημα Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών σάς προσφέρει θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης για το σπίτι σας. Αυτό το σύστημα μπορεί να αντικαταστήσει τέλεια έναν παραδοσιακό λέβητα και να συνδεθεί στις υπάρχουσες σωληνώσεις. Το σύστημα Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών είναι επομένως η ιδανική λύση για ανακαινίσεις. Το σύστημα split αποτελείται από μια εξωτερική και μια εσωτερική μονάδα και μπορεί να συμπληρωθεί με σύνδεση θερμοδοχείου (boiler) για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς επίσης και συνεργασία του boiler με ηλιακούς συλλέκτες.

Σύστημα split

Ένα σύστημα split αποτελείται από μια εξωτερική και μια εσωτερική μονάδα

Η εξωτερική μονάδα Daikin Altherma περιλαμβάνει μια αντλία θερμότητας που απορροφά θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα σχεδόν τα 2/3 όλης της αξιοποιήσιμης θερμότητας να προέρχονται από βιώσιμη και ελεύθερη πηγή. Η εξωτερική μονάδα απορροφά θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος. Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται στην εσωτερική μονάδα μέσω σωληνώσεων ψυκτικού.
Η εσωτερική μονάδα λαμβάνει τη θερμότητα από την εξωτερική μονάδα και αυξάνει περαιτέρω τη θερμοκρασία, επιτυγχάνοντας θερμοκρασίες νερού μέχρι και 80 °C για θέρμανση μέσω καλοριφέρ και για χρήση σε ζεστό νερό χρήσης. Χάρη στους συμπιεστές τεχνολογίας cascade της Daikin που διαθέτουν οι αντλίες θερμότητας (ένας στην εξωτερική μονάδα/ένας στην εσωτερική μονάδα) εξασφαλίζεται βέλτιστη άνεση ακόμα και στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, χωρίς την ανάγκη εφεδρικού ηλεκτρικού θερμαντήρα.
Το Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών θερμαίνει μέχρι και 3 φορές πιο αποδοτικά απ’ ό,τι ένα παραδοσιακό σύστημα θέρμανσης που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα ή στον ηλεκτρισμό. Έτσι το σύστημα χρησιμοποιεί πολύ λιγότερη ενέργεια ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνετε σταθερή και ευχάριστη θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο.
** Συντελεστής απόδοσης (COP) έως και 3,08

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Το Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών χρησιμοποιεί 100% θερμοδυναμική ενέργεια για να εξασφαλίσει θερμοκρασίες νερού έως και 80 °C χωρίς τη χρήση συμπληρωματικού θερμαντήρα.

Έλεγχος Inverter Σημαίνει Ακόμα μεγαλύτερη οικονομία!

Ο inverter προσαρμόζει συνεχώς το σύστημά σας στις πραγματικές απαιτήσεις θέρμανσης. Δεν χρειάζεται να χάνετε χρόνο με ρυθμίσεις: η προγραμματισμένη θερμοκρασία διατηρείται σε ιδανικά επίπεδα ανεξάρτητα από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, όπως η ποσότητα του ηλιακού φωτός, ο αριθμός ατόμων στο χώρο, κ.λ.π. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ανεπανάληπτη άνεση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος αφού λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται, και 30% μεγαλύτερη οικονομία ενέργειας σε σύγκριση με αντλίες θερμότητας χωρίς inverter

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

  • Διαθέσιμη μόνο σε εφαρμογές θέρμανσης
  • Δεν απαιτείται εφεδρικός θερμαντήρας χάρη στην τεχνολογία cascade

Η εσωτερική μονάδα λαμβάνει τη θερμότητα και την αυξάνει περαιτέρω με το ψυκτικό R-134a.

Η θερμότητα μεταφέρεται από το κύκλωμα ψυκτικού R-134a στο κύκλωμα νερού. Χάρη στους συμπιεστές τεχνολογίας cascade, επιτυγχάνονται θερμοκρασίες νερού 80 °C χωρίς τη χρήση συμπληρωματικού εφεδρικού θερμαντήρα.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το χειριστήριο της Daikin Altherma ΥψηλώΝ Θερμοκρασιών ελέγχει το σύστημα θέρμανσης με δύο τρόπους:

1. Μεταβλητή επιθυμητή θερμοκρασία ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία μεταβλητής επιθυμητής θερμοκρασίας, η επιθυμητή θερμοκρασία για τη θερμοκρασία νερού εξόδου θα εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η θερμοκρασία νερού εξόδου θα αυξηθεί προκειμένου να ικανοποιήσει τις αυξημένες απαιτήσεις θέρμανσης του κτηρίου. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, η θερμοκρασία νερού εξόδου θα μειωθεί ώστε να εξοικονομήσει ενέργεια.

2. Έλεγχος με θερμοστάτη

Το ίδιο χειριστήριο μπορεί να προγραμματιστεί και να λειτουργήσει σαν θερμοστάτης με έλεγχο θερμοκρασίας του χώρου σας, χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση επιπλέον θερμοστάτη.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή