Αντλίες Θερμότητας Toshiba

Αντλίες Θερμότητας Toshiba

Toshiba Estia Powerful
Αντλία Θερμότητας Αέρος – Νερού
Split - Διαιρούμενη Μέσων θερμοκρασιών (60 oC)

Toshiba Estia
Αντλία Θερμότητας Αέρος – Νερού
Split - Διαιρούμενη Χαμηλών θερμοκρασιών (55 oC)