Άνλίες Θερμότητας LG

Άνλίες Θερμότητας LG

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
LG Therma V Split Διαιρούμενες
Χαμηλών Θερμοκρασιών (58 oC)

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
LG Therma V Monoblock
Χαμηλών Θερμοκρασιών (58 oC)

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
LG Therma V Monoblock R32
Μέσων Θερμοκρασιών (65 oC)

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
LG Therma V Split - Διαιρούμενες
Υψηλών Θερμοκρασιών (80 oC)

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
LG Therma V Split – Διαιρούμενες
Χαμηλών Θερμοκρασιών (58 oC) με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης