Άνλίες Θερμότητας LG

Άνλίες Θερμότητας LG

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
LG Therma V Split Διαιρούμενες
Χαμηλών Θερμοκρασιών (58 oC)

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
LG Therma V Monoblock
Χαμηλών Θερμοκρασιών (58 oC)

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
LG Therma V Monoblock R32
Μέσων Θερμοκρασιών (65 oC)

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
LG Therma V Split - Διαιρούμενες
Υψηλών Θερμοκρασιών (80 oC)

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού
LG Therma V Split – Διαιρούμενες
Χαμηλών Θερμοκρασιών (58 oC) με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή