Γεωγραφική ζώνη: Βόρεια ζώνη

Θερμοκρασιακό προφίλ: Θεσσαλονίκης

4 έως 8 δωμάτια

8 έως 20 κλίνες

Λειτουργία 12 μήνες

1. Αντλία θερμότητας μέσων θερμοκρασιών (60 - 65οC) - 15,0KW ---> [ 1 ]

2. Boiler ζεστού νερού χρήσης 500 λίτρα με σερπατίνα μεγάλου μήκους --->[ 1 ]

3. Ηλεκτρική αντίσταση boiler ---> [ 1 ]

4. Φίλτρο νερού μαγνητικό – υδροκυκλωνικό 1 ¼’’ ---> [ 1 ]

5. Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο ---> [ 1 ]

6. Δοχείο διαστολής ζεστού νερού θέρμανσης 24 λίτρα ---> [ 1 ]

7. Μανόμετρο ---> [ 2 ]

8. Βαλβίδα ασφαλείας κυκλώματος θέρμανσης ½’’ – 3bar ---> [ 1 ]

9. Εξαεριστικό δικτύου με βαλβίδα ½’’ ---> [ 1 ]

10. Θερμόμετρο ---> [ 2 ]

11. Μειωτής πιέσεως με μανόμετρο ---> [ 1 ]

12. Δοχείο διαστολής νερού χρήσης 60 λίτρα ---> [ 1 ]

13. Υδροστάτης εμβαπτιζόμενος ρύθμισης δύο θερμοκρασιών ---> [ 1 ]

14. Βαλβίδα ασφαλείας ζεστού νερού χρήσης ½’’ – 8bar ---> [ 1 ]

15. Τρίοδη θερμομικτική βαλβίδα ζεστού νερού χρήσης ---> [ 1 ]

Δωρεάν Μελέτη

Επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα σας αποστείλουμε μια εμπεριστατωμένη μελέτη και προσφορά για τον τρόπο, το κόστος και το οικονομικό όφελος εγκατάστασης συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με αντλία θερμότητας.

Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών θερμότητας του συστήματος:

Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των του boiler αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης του συστήματος:

Δείτε την εξοικονόμηση ενέργειας του συστήματος σε σχέση με την χρήση λέβητα πετρελαίου:

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή